Senior uitvoeringscoördinator

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 21 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-201(DUS-I)
 • Plaatsingsdatum 6 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS werken we aan de gezondheid van Nederland. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met proactieve, betrokken en bevlogen mensen met een groot hart voor hun werk. Met elkaar vormen we een team van oplossingsgerichte aanpakkers: we zetten onze schouders eronder en doen het gewoon.

Binnen de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) voeren wij tientallen subsidieregelingen uit voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onze klanten zijn de aanvragers van subsidies binnen het sociale domein. Denk aan scholen, universiteiten, ziekenhuizen, tandartspraktijken, sportverenigingen en jeugdzorginstellingen.

Missie en klantbeloften
DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Dit doen wij door in het sociale domein subsidies te verlenen aan instellingen en incidenteel ook aan burgers. Uit deze missie komen de volgende beloften aan onze klanten voort: bereikbaar, transparant en betrokken. Dat betekent: wij helpen u graag verder, u weet wat wij doen en wij begrijpen voor wie u het doet.

Als uitvoeringscoördinator bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag bepaal jij mede welke activiteiten binnen het domein volksgezondheid, welzijn en sport worden gesubsidieerd. Je krijgt een breed georiënteerd takenpakket, waarbinnen je snel schakelt tussen regelingen.

Wat ga je doen?
Quote van een collega: “Bezig zijn met maatschappelijk, actuele thema’s en rekening houden met verschillende belangen en vervolgens samen met het team zorgen dat instellingen hun subsidieaanvraag op een zo eenvoudig mogelijke manier kunnen indienen en op tijd hun geld krijgen. Dat is waar ik het als uitvoeringscoördinator voor doe!”

Je wordt als senior uitvoeringscoördinator ingezet op grotere en/of complexere subsidieregelingen. Het gaat hierbij om inhoudelijk complexe, nieuwe of vernieuwende regelingen die buiten de scope van het gangbare werkpakket van DUS-I liggen en om maatwerk vragen. Je werkt volledig zelfstandig, waarbij je op de juiste momenten ruggenspraak houdt met collega’s of met het afdelingshoofd.

Je denkt op inhoudelijk en strategisch niveau mee met de beleidsmakers en werkt nauw met hen samen. Samen met de beleidsmakers ontwikkel je nieuwe subsidieregelingen en het bijbehorende instrumentarium. Denk aan een toetsingskader met doelen en criteria, specifieke formats en een digitaal aanvraagformulier. Je bent verantwoordelijk voor het hele subsidieaanvraagtraject van A–Z, van voortraject tot en met evaluatie van de uitvoering en voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het team. In overleg met het afdelingshoofd bepaal je welke medewerkers betrokken zijn bij de uitvoering van een regeling. Veelal stuur je andere (senior) subsidieadviseurs aan, waarbij je ook zorgdraagt voor kennisontwikkeling en –deling en het ontwikkelen van een geschikte werkaanpak. Via de website van DUS-I, bijeenkomsten en adviesgesprekken verstrek je informatie over bestaande of nieuwe subsidieregelingen.

Als senior uitvoeringscoördinator werk je indien nodig (mee) aan analyses en evaluaties van de regelingen waarbij je betrokken bent. Je stelt rapporten op en vertaalt daarin uitkomsten van evaluaties en gesignaleerde trends en ontwikkelingen naar verbeteringen van DUS-I werkprocessen en in adviezen voor (toekomstig) beleid.

Tot slot kan de uitvoeringscoördinator ingezet worden op afdelings- of DUS-I brede (inhoudelijke) werkzaamheden ter ondersteuning van het afdelingshoofd en op de begeleiding van collega’s.

Vooralsnog ga jij je vooral bezig houden met een aantal specifieke subsidieregelingen die DUS-I uitvoert voor VWS, bijvoorbeeld het programma Maatschappelijke Diensttijd.
 
Zie onze website voor meer uitleg over deze regelingen.

Daarnaast kun je ook als subsidieadviseur worden ingezet. Je treedt op als volwaardig gesprekspartner voor zowel subsidieaanvragers als voor de beleidsmakers van het ministerie van VWS. Daarbij zet je jouw kennis van en ervaring met subsidies in. Je beoordeelt de door de aanvrager ingediende activiteitenplannen waarin de te subsidiëren activiteiten staan beschreven. Deze plannen zijn inhoudelijk complex. De uitkomst van jouw beoordeling en die van de rest van het team is een advies aan het ministerie van VWS of een preadvies aan een ingestelde adviescommissie. Indien nodig ondersteun je deze commissie bij het formuleren van een onderbouwd advies over de aanvragen naar VWS. Het sluitstuk van het aanvraagproces is het opstellen en versturen van beschikkingen, zowel verleningen als afwijzingen.

Als senior subsidieadviseur toets je ook de voortgang van de lopende projecten aan de hand van voortgangsrapportages, financiële rapportages en eventueel werkbezoeken. Zo houd je de vinger aan de pols van lopende subsidieprojecten. Problemen, knelpunten of wijzigingen in deze projecten signaleer je tijdig. Samen met de verantwoordelijke beleidsdirectie bepaal je ook of een interventie nodig is en zo ja, welke.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidies. We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS.

Zo draagt DUS-I bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Bijvoorbeeld door het steunen van amateursportorganisaties, het verminderen van 'laagtaalvaardigheid' en het stimuleren van de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen.

We zijn een wendbare organisatie die snel en slagvaardig handelt. Onze klanten staan centraal. We weten wat er leeft en speelt, en stellen ons handelen daarop in. We zijn ons bewust van onze specifieke expertise. Deze zetten wij in om samen met collega’s van de ministeries regelingen van a tot z te realiseren, of ze nu eenvoudig of complex zijn. Ook geven we graag inzicht in het effect en het bereik van elke regeling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura van der Weij, afdelingshoofd

06-46139361

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Uitvoeringscoördinator

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data scientist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner VWS Flex

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon