Senior Vergunningverlener Mijnbouw en Omgevingswet

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 5
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 4 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGGO_20231024_11/12
 • Plaatsingsdatum 18 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Maak jij het verschil in de overgang naar groene energie als vergunningverlener Mijnbouw bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Jouw werk is onmisbaar als het gaat om het boordelen van aanvragen voor activiteiten in de diepe ondergrond of het contact houden met belanghebbenden en het informeren van omwonenden. Jij helpt ons de aanvragen in goede banen te leiden. Klinkt dit als jouw nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder!

Mijnbouwactiviteiten, daar komt nogal wat bij kijken. Vooral als we de gestelde klimaatdoelen willen behalen. Tijdens de energietransitie zien we steeds vaker projecten die eerder weinig voorkwamen. Zoals het opslaan van waterstof in de ondergrond of het gebruik van aardwarmte om kassen en huizen mee te verwarmen. Als vergunningverlener bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordeel je zulke projecten op bijvoorbeeld veiligheid en het milieu. Zo ben jij onderdeel van het klimaat- en energiebeleid; een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Dat doe je vanuit Den Haag en vanuit huis. En jouw werktijden? Die bepalen we in overleg. Wel zo makkelijk.

Beoordelen van mijnbouwactiviteiten
Jouw belangrijkste taak is het beoordelen van aanvragen voor activiteiten in de diepe ondergrond en de daarbij behorende bovengrondse installaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opslag van waterstof in zoutcavernes, de opslag van CO2 in lege gasvelden en het gebruik van aardwarmte. Daarbij houd je rekening met de veiligheid en het milieu. Jouw werk is onmisbaar voor projecten die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van klimaat en energietransitie. En dat terwijl de veiligheid en het milieu beschermd blijven.

Dit ga je doen:

 • Je stelt besluiten en vergunningen op volgens de geldende wetten, zoals de Mijnbouwwet en vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet.
 • Je houdt contact houden met belanghebbenden, zoals mijnbouwbedrijven, medeoverheden en toezichtorganisaties. Je zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is om een besluit te nemen. Je houdt medeoverheden op de hoogte en betrekt hen, waar mogelijk, bij de besluiten. Je informeert omwonenden en beantwoord vragen.
 • Je bouwt een netwerk op binnen en buiten het ministerie. Een netwerk dat je inzet om tot gedegen en goed onderbouwde besluiten te komen.

Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan met mijnbouw of vergunningsprocedures in een bestuurlijk ingewikkelde omgeving, en/of je hebt bij voorkeur kennis over mijnbouw of de mijnbouwwet en het omgevingsrecht

 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en verschillende belangen.
 • Je bent een echte verbinder.
 • Je komt te werken in een beleidsveld in ontwikkeling. Dit betekent dat je beleid moet kunnen vertalen naar uitvoering.
 • Je schrijft helder en duidelijk.
 • Collega's kunnen altijd op jou bouwen.

Competenties:

 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Verbinder
 • Omgevingsbewustzijn
 • Secuur werken
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd worden.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transitie Diepe Ondergrond van het DG G&O is verantwoordelijk voor alle mijnbouwactiviteiten en gaat het komende jaar sterk groeien. Dit heeft te maken met de grote opgaven op het terrein van de versnelling en vervolgens afbouw van de fossiele winning (gas/olie) op land en Noordzee, maar ook de ‘groene mijnbouw’ die nodig is om de transitie in het energiesysteem en de klimaatopgaven waar te maken, zoals CCS, het gebruik van aardwarmte (geothermie) en de opslag van (groene) waterstof in de diepe ondergrond. Daarnaast wordt gewerkt aan het op een verantwoorde wijze beëindigen en ontmantelen van de gaswinninglocaties van het Groningenveld en andere uitgeproduceerde gaswinningslocaties zowel op de Noordzee als op land.
Dat doen we veilig, verantwoord en in goede samenspraak met burgers, bedrijven en medeoverheden. Meer daarover lees je in de contourennota modernisering Mijnbouwwet: TK 32849, 214. De directie is niet alleen beleidsverantwoordelijk, maar draagt ook zorg voor de vergunningverlening met het oog op veiligheid en milieubescherming. De directie groeit van circa 55 naar 75 medewerkers. Binnen de directie is er een cluster voor de ondergrondse vergunningen op basis van de Mijnbouwwet en een cluster bovengrondse vergunningen op basis van de Omgevingswet. Beide clusters zoeken enthousiaste junior en senior collega’s. De directie kent een informele sfeer waarbij collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DG GO)

Het programma DG Groningen en Ondergrond
Mijnbouw en andere activiteiten in de diepe ondergrond in Nederland en specifiek in Groningen staan in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Dit geldt zowel landelijk als regionaal. De komende jaren is een forse inspanning nodig om het vertrouwen in deze activiteiten, die cruciaal zijn voor het huidige, maar ook het toekomstige energiesysteem, te herstellen en te behouden. Het DG G&O geeft uitvoering aan het beleid rond de gaswinning uit het Groningenveld, de kleine velden in de rest van Nederland en op de Noordzee, de zoutwinning, de gasopslag en het duurzaam gebruik van de ondergrond voor alle activiteiten die nodig zijn voor de energievoorziening en -transitie in Nederland (zoals geothermie, opslag in gas- en zoutcavernes (waterstof, (groen)gas en CCS).
De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben grote impact op de inwoners van Groningen. Veel mensen zitten al lang in onzekerheid over de veiligheid van hun huis en zijn teleurgesteld geraakt in de overheid. Het is van groot belang dat het proces wordt versneld waarbij de bewoners centraal staan. Naast de versnelling werken we als DG G&O eraan om de versterking waar mogelijk te koppelen aan andere maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van de diepe ondergrond. Vanuit draagvlak gaan wij zorgvuldig om met de effecten van mijnbouwactiviteiten op de omgeving, waarbij mens en milieu centraal staan. We dragen bij aan de energietransitie en aan het behalen van de klimaatdoelen in Nederland en werken actief aan behoud en herstel van vertrouwen in het gebruik van onze ondergrond. We richten ons zowel op fysieke veiligheid als het veiligheidsgevoel van mensen – in Nederland en in Groningen in het bijzonder. Zo worden huizen in Groningen niet alleen versterkt, maar is er ook duurzaam perspectief is na beëindiging van de gaswinning.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelle Visser, Manager

06 31 64 80 19

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadia Gopal-Jagroe, Senior Recruiter & Arbeidsmarktcommunicatie

06 50 01 78 65

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Groningen en Ondergrond (DG GO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vergunningverlener Mijnbouw en Omgevingswet

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Schade Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clusterleider Financiën bij de directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, DG Groningen en Ondergrond (DG GO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon