Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior wetenschappelijk medewerker

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200279
 • Plaatsingsdatum 9 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum in Den Haag ga jij aan de slag als senior onderzoeker. Je richt je op kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het gebied van het Nederlandse rechtsbestel. Centrale onderzoeksthema’s zijn geschilbeslechting, (buiten)gerechtelijke procedures en juridische beroepsgroepen. Daarbij kijken we zowel naar de toegankelijkheid en het functioneren van organisaties binnen het juridische domein als naar de uitvoeringspraktijk en burgerperspectieven. Voorbeelden van onderzoek zijn onderzoek naar hoe burgers en bedrijven hun recht halen, de kwaliteit en toegankelijkheid van de civiele procedure bij de rechter, en de organisatie en uitvoeringspraktijk van het recht op een advocaat bij het politieverhoor.

Jij voert als senior onderzoeker zelf onderzoek uit. Ook geef je leiding aan onderzoekers op dit terrein en neem je een aantal p-taken op je. Je vervult een voortrekkersrol binnen een nieuw te ontwikkelen kennislijn op het gebied van rechtsbestel. Daarbij onderhoud je contacten met de relevante partners binnen het beleid en met belangrijke organisaties op het onderzoeksterrein. Ook in de disseminatie van onderzoeksresultaten en van andere relevante kennis over het rechtsbestel speel je een actieve rol.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding in een van de sociale wetenschappen afgerond met een promotie.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken, wat blijkt uit meerdere kernachtig geschreven onderzoeksrapporten en/of publicaties – nationaal en internationaal – in wetenschappelijke en vaktijdschriften.
 • Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van (hoogopgeleide en hooggekwalificeerde) onderzoekers.
 • Je hebt brede kennis van en ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en analysetechnieken.
 • Je hebt affiniteit met het terrein van het rechtsbestel, liefst in combinatie met kennis van en onderzoekservaring op dit terrein en kennis over belangrijke organisaties binnen dit domein.
 • Je hebt het liefst al een netwerk binnen dit domein.
 • Je functioneert goed in een (multidisciplinair) team en kunt ook goed zelfstandig werken.
 • Je denkt graag mee over de ontwikkeling van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum.
 • Je hebt affiniteit met beleidsgericht onderzoek en de disseminatie van kennis naar beleid en kunt onderzoeksresultaten plaatsen in hun beleidscontext.
 • Je kunt door jouw goede communicatieve eigenschappen tijdens het onderzoek contact onderhouden met de desbetreffende beleidsafdeling.
 • Je bent omgevingsbewust en samenwerkingsgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden bestaat naast het hoofd uit twee senior onderzoekers, tien onderzoekers, twee onderzoeksmedewerkers en een administratief medewerker. Zij doen onderzoek op de beleidsvelden ‘rechtsbestel’ en ‘asiel en migratie’. Het meeste onderzoek gebeurt op aanvraag van beleidsafdelingen binnen JenV. De vragen komen veelal voort uit wettelijke verplichtingen of Kamervragen.

De directe maatschappelijke en beleidsrelevantie van de onderzoeken maken het werken bij het WODC zo interessant. Onderzoekers dragen hun kennis en inzichten niet alleen uit via rapporten en presentaties voor het beleid, maar ook via publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften, lezingen op congressen en berichten in de media.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), waar op wetenschappelijk verantwoorde wijze beleidsgericht onderzoek wordt gedaan en uitbesteed. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen buiten het ministerie.

Tot september 2019 maakte het WODC deel uit van het cluster Secretaris-Generaal (SG) van JenV. Sindsdien heeft het WODC een meer zelfstandige positie als dienst van het ministerie. Het WODC telt bijna honderd medewerkers en bestaat momenteel uit zes afdelingen. De onderzoeksafdelingen Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) en Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties (CRS) richten zich primair op het doen van onderzoek op aanvraag vanuit het beleid. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk.

Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt, in opdracht van het WODC, extern uitgevoerd door universitaire en particuliere onderzoeksinstellingen. De afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen is verantwoordelijk voor ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder kent het WODC twee ondersteunende afdelingen: het Bedrijfsbureau en de afdeling Documentaire Informatievoorziening. Op dit moment vindt er een overgang plaats van afdelingen naar inhoudelijke kennislijnen.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw prof. dr. Monika Smit

06-48100190

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn, Hoofd Bedrijfsbureau

088-3717419

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatiemedewerker

ZonMw
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeker

De Huurcommissie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Landelijk en deels kantoor
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon