Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior wetenschappelijk medewerker statistiek

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 januari
 • Vacaturenummer PBL 2019-325
 • Plaatsingsdatum 21 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Ruimte, milieu, natuur. Ben jij gewend om deze vitale thema’s vanuit een wetenschappelijk-statistische invalshoek te benaderen en te ontleden? Als senior wetenschappelijk medewerker statistiek bij het Planbureau voor de Leefomgeving krijg je de ruimte om uit te groeien tot ons boegbeeld op het gebied van statistiek.

Je vervult als wetenschappelijk medewerker statistiek een adviserende rol in uiteenlopende projecten. Daarnaast werk je actief mee in projecten met een sterk statistisch karakter. Zowel in- als extern treed je op als boegbeeld op het gebied van statistiek. De vacature houdt verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze huidige senior statisticus. Om een goede kennisoverdracht te waarborgen werk je in je eerste jaar nauw met hem samen. Voor en binnen de projecten zet je diepgaande kennis en een breed palet aan statistische methoden in. Je behandelt vraagstukken op tal van gebieden, waaronder de onzekerheden in data (basisstatistiek), het schatten van trends in de tijd (tijdreeksanalyse), ruimtelijke statistiek, statistische aspecten van enquêtes, het doorwerken van fouten in modellen (onzekerheids- en gevoeligheidsanalyses), en het op een wetenschappelijk verantwoorde manier visualiseren van data.

Tot je aandachtsgebied behoort ook het toepassen van kennis van moderne data-analysemethoden (machine learning) in onderzoek. Naast directe advisering en het meewerken aan projecten creëer je vanuit jouw vakgebied draagvlak voor belangrijke thema’s in de vorm van workshops, lezingen en/of blogs. Dit doe je zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau. Je bent bij voorkeur gepromoveerd of bijna gepromoveerd, met een achtergrond in statistiek en statistische advisering.
 • Je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van statistische analyses en met statistische advisering aan anderen op verschillende vakgebieden.
 • Je bent communicatief sterk, kunt goed luisteren en hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt je boodschap helder overbrengen zowel mondeling als in geschrift.
 • Bij voorkeur ervaring met R en met machine learning-technieken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving is een nieuwe sector, ontstaan uit de samenvoeging van de sector Informatie, Data en Methoden en de sector Duurzame Ontwikkeling. Binnen deze nieuwe sector worden methoden voor integrale beleidsevaluaties breed opgevat. Denk onder andere aan participatief evalueren, kwalitatieve en kwantitatieve analysemethodieken, scenario’s, MKBA, informatie, data en verbeelding. Het thema ‘circulaire economie’ is ondergebracht in de nieuwe sector, en daarnaast heeft de ‘chief scientist’ er zijn plek. De sector heeft een stevige en brede wetenschappelijke basis, met diverse inhoudelijke en methodologische expertises.

Vragen die binnen de sector spelen zijn zeer divers: Hoe kun je het milieu- en leefomgevingsbeleid evalueren, rekening houdend met de uiteenlopende posities van maatschappelijke actoren en de handelingsruimte van de verschillende overheidslagen? Hoe kom je tot handelingsopties die voor overheden uitvoerbaar en effectief zijn? Op welke wijze combineer je daarbij kennis over de werking van subsidies en belastingen met kennis over de governance en het lerende vermogen van overheden? Hoe verbind je lokale leefomgevingsthema’s met Europese wetgeving, en visualiseer je wat de mogelijke uitkomsten van het beleid zullen zijn?

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. A.G.M. Dassen

06 - 52 48 61 43

De heer drs. A.H. Bakema

06 - 11 39 60 45

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06 - 11 71 53 02

Mevrouw W. Boedjawan

06 - 11 09 78 87

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Nucleair Toezichthouder Elektro-, Meet- en Regeltechniek

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Centraal Functioneel Beheerder

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon