Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 juli
 • Vacaturenummer BD20/WODC/200168
 • Plaatsingsdatum 29 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Bij ons in Den Haag zet jij je als senior wetenschappelijk onderzoeker in voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het gebied van het Nederlandse rechtsbestel.

Binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum richt jij je bijvoorbeeld op onderzoek naar geschilbeslechting, (buiten)gerechtelijke procedures en juridische beroepsgroepen. Jij verricht als senior wetenschappelijk onderzoeker zelf onderzoek en geeft leiding aan onderzoekers op dit terrein.

Jij vervult een voortrekkersrol binnen een nieuw te ontwikkelen kennislijn op het gebied van rechtsbestel. En je onderhoudt contacten met de relevante partners binnen het beleid en met belangrijke organisaties op het onderzoeksterrein. Ook in de disseminatie van onderzoeksresultaten en van andere relevante kennis over het rechtsbestel vervul je een actieve rol.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding gevolgd in de sociale wetenschappen, afgerond met een promotie.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken, wat blijkt uit meerdere kernachtig geschreven onderzoeksrapporten en/of publicaties (nationaal en internationaal) in wetenschappelijke en vaktijdschriften.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van (hoogopgeleide en hooggekwalificeerde) onderzoekers.
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelings- en analysetechnieken.
 • Je hebt onderzoekservaring op het terrein van het rechtsbestel en hebt kennis over belangrijke organisaties binnen dit domein.
 • Je hebt het liefst al een netwerk binnen dit domein.
 • Je hebt affiniteit met beleidsgericht onderzoek en de disseminatie van kennis naar beleid.
 • Je functioneert goed in een (multidisciplinair) team en kunt ook goed zelfstandig werken.
 • Je denkt graag mee over de ontwikkeling van het WODC.
 • Je kunt onderzoeksresultaten plaatsen in hun beleidscontext.
 • Je combineert goede communicatieve eigenschappen met het vermogen om tijdens het onderzoek contact te onderhouden met de desbetreffende beleidsafdeling.
 • Je bent omgevingsbewust, samenwerkingsgericht en het liefst spoedig inzetbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden bestaat, naast het hoofd, uit twee senior onderzoekers, tien onderzoekers, twee onderzoeksmedewerkers en een administratief medewerker. Zij doen onderzoek op de beleidsvelden ‘rechtsbestel’ en ‘asiel en migratie’.

Het meeste onderzoek gebeurt op aanvraag van beleidsafdelingen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vragen komen veelal voort uit wettelijke verplichtingen of Kamervragen. De directe maatschappelijke en beleidsrelevantie van de onderzoeken maken het werken bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum zo interessant. Onderzoekers dragen hun kennis en inzichten niet alleen uit via rapporten en presentaties voor het beleid, maar ook via publicaties in wetenschappelijke en vaktijdschriften, lezingen op congressen en berichten in de media.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verricht wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Wij zijn een zelfstandige, onafhankelijke dienst en werken constructief samen met ministerie, haar ketenpartners en relevante externe relaties.

Het WODC bestaat uit zes afdelingen, met ieder een eigen functie en expertise op het terrein van Justitie en Veiligheid. De onderzoeksafdelingen Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale- en vreemdelingenaangelegenheden (RWI) en Criminaliteit Rechtshandhaving en Sancties (CRS) voeren beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze ketenbreed toegankelijk.

Een groot deel van de onderzoeken uit de jaarlijkse programmering wordt extern uitgevoerd door universitaire- en particuliere onderzoeksinstellingen. Onze afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen is verantwoordelijk voor het ontwerp, aanbesteding en begeleiding van deze onderzoeksprojecten. Verder hebben we nog twee ondersteunende afdelingen: het bedrijfsbureau (BB) en de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Het BB ondersteunt de afdelingen; de DIV helpt bij de communicatie- en kennisverspreiding.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mw. prof. dr. Monika Smit

06-48100190

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Hoogduijn (hoofd Bedrijfsbureau)

06-51786573

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk onderzoeker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker criminaliteitspreventie en Veiligheidsmonitor

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Digitaal forensisch onderzoeker invasive hardware and access methods

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Stand­plaats Den Haag, Ypenburg
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon