Senior wetenschappelijk onderzoeker ‘leefomgeving en gezondheid’

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 27 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer PBL 22-183
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie Het PBL is op zoek naar een wetenschappelijk onderzoeker ‘leefomgeving en gezondheid’. Bij dit vakgebied draait het om de wisselwerking tussen kwaliteiten van de dagelijkse leefomgeving enerzijds en gezondheid en welzijn van de bewoners en gebruikers anderzijds.

Vraagstukken waar je je mee bezig gaat houden zijn bijvoorbeeld: waarom kampen bewoners van wijken met bepaalde fysieke kenmerken een gezondheidsachterstand? Wat zijn geschikte woonomgevingen voor zelfstandig thuiswonende en kwetsbare ouderen? Hoe kan een woonwijk zo worden verdicht dat de inrichting een gezondheidsbevorderende werking heeft? Daarbij is bijvoorbeeld ook het aanpassen van de woonomgeving aan klimaatverandering actueel, zoals het effect op de omgeving en gezondheid van de energie- en circulaire-economietransitie.

Je werkt bij de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit (ROL), waar je zowel zelf ideeën voor onderzoek aandraagt en uitvoert als andere onderzoekers aanstuurt. Je onderhoudt contact met onderzoekers van andere sectoren bij het PBL en van externe kennisinstituten zoals het RIVM en universiteiten. Met hen werk je samen aan bijvoorbeeld een kwantitatieve risicoanalyse, normstelling of maatschappelijke kostenbatenanalyse van de (her)inrichting van de leefomgeving. Met kennis van de ruimtelijke-ordeningsregels en de risicobenadering kijk je naar zaken met een grote impact op de leefomgeving en gezondheid, zoals de luchthaven Schiphol. Bij je onderzoeksopzet heb je oog voor verschillende belangen in de (lokale) samenleving en governance-aspecten; denk aan de burgerbetrokkenheid in het kader van de Omgevingswet.

Je vertegenwoordigt het PBL naar buiten toe, zowel bij de opdrachtgever als in (inter)nationale gremia. Je bent vaardig in het houden van lezingen en voordrachten en je publiceert je onderzoeksresultaten in PBL-rapporten en in wetenschappelijke tijdschriften.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit houdt zich bezig met de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland, met bijzondere aandacht voor het gebiedsgerichte beleid. Daarbij kijkt de sector vooral naar de samenhang in de ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor verschillende aspecten van de leefomgeving. Het gaat onder andere om de beleving van de omgeving, de gezondheid en veiligheid van bewoners, sociale cohesie in en economische vitaliteit van buurten, de energie-efficiëntie van de bebouwde omgeving en de bereikbaarheid van natuur en landschap. Daarnaast bestudeert de sector het beleid voor integrale ruimtelijke gebiedsontwikkeling, vooral het provinciale en het rijksbeleid.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL?

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M.A. Hanou

06-15153831

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Kregel

06-11629080

M. op den Brouw

06-31035660

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker Ruimte & Transities

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Wetenschappelijk Onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon