Senior (wetgevings) adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DWJZ/230077
 • Plaatsingsdatum 3 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij jouw kennis en ervaring als (wetgevings) adviseur inzetten om de kwaliteit van wetgeving in Nederland te versterken? Wil je graag een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de Nederlandse burgers in de rechtsstaat en de democratie? Denk je bovendien graag na over vragen als 'Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar of is er misschien een alternatief voor wetgeving?' Dan is deze functie als senior (wetgevings) adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid echt iets voor jou.

Waar kom je terecht?

De wetgevingsdirecties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid spelen een actieve rol bij het ontwikkelen van kwalitatief goede wetgeving voor belangrijke maatschappelijke thema's, zoals de ontwikkeling van het stikstofbeleid, het klimaatbeleid, het belastingplan, de hersteloperatie toeslagen, de Vreemdelingenwetgeving, de Adoptiewetgeving, het verbeteren van de jeugdbescherming en het vinden van oplossingen rondom de woningproblematiek. Zij doen dit door juridische instrumenten te helpen ontwikkelen, en de concept-wetgeving te beoordelen.
Als senior (wetgevings) jurist kom je te werken bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen jouw collega's ben je verantwoordelijk het rijksbrede wetgevingskwaliteitsbeleid en de toetsing van voorgestelde wet- en regelgeving voordat deze in de ministerraad wordt besproken.

De sector JZW is volop in ontwikkeling. Naar aanleiding van de Kindertoeslagaffaire heeft het kabinet in 2021 een aantal actielijnen uitgezet die tot doel hebben het geschonden vertrouwen van de burger in de rechtsstaat te herstellen. Het versterken van de kwaliteit van beleid en wetgeving is een van de speerpunten. Deze actielijnen zijn binnen Justitie en Veiligheid vertaald in een aantal concrete acties om de samenwerking tussen beleid, wetgeving en uitvoering te versterken, de rijksbrede kennisdeling en kennisopbouw te bevorderen, en de toetsing effectiever in te richten, waarbij de sector JZW een faciliterende en stimulerende rol heeft.

Wat ga je doen?

Als senior (wetgevings) adviseur heb je een afwisselende baan. Naast toetser van wetgevingsvoorstellen, ben je sparringpartner voor collega's, stel je adviezen op voor de ambtelijke en politieke top en ben je trekker van wetgevingsbeleidsdossiers.

Je hebt veel contact met de departementen en verdiept je in verschillende onderwerpen om zo goed mogelijk te kunnen adviseren in alle fasen van het wetgevingsproces. Je stuurt aan op openheid over besluitvorming en instrumentkeuze vanuit beleid en denkt actief mee over de meest effectieve (juridische) instrumenten bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Je zoekt de verbinding met ministeries en andere actoren in het wetgevingsproces op, zoals de afdeling advisering van de Raad van State. Ook denk je actief en in verschillende rollen (trekker van een onderwerp, secretaris van een overleg) mee over maatwerk voor de toetsing van wetgevingsvoorstellen en helpt bij de ontwikkeling van wetgevingsbeleid.

Je voert overleg over het belang van wetgevingskwaliteit en een gedragen rijksbreed wetgevingsbeleid met departementen op diverse niveaus. Je zet je in voor het versterken van de rijksbrede wetgevingstoets langs de lijnen van het nieuwe beoordelingskader en draagt actief bij aan de doorontwikkeling daarvan. Daarnaast lever je een bijdrage aan verschillende rapportages, onder andere voor de Eerste en Tweede Kamer zodat geleerde lessen in de toekomst bij kunnen dragen aan de verbetering van wetgevingskwaliteit.

Je hebt een baan met veel impact en verantwoordelijkheid. Een onderwerp waar jij vandaag een advies over schrijft, kan morgen in alle media verschijnen. Om de kwaliteit van jouw werk hoog te houden vraag je feedback van collega's en voer je inhoudelijke discussies om tot het beste resultaat te komen. Naast jouw reguliere werkzaamheden komen er geregeld taken op je af, waarvoor je prioriteiten moet bijstellen.

Wat breng je mee?

Jij hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. Je beschikt over zeer goede schrijfvaardigheid en bent in staat zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren en op hoog niveau te adviseren. Je vindt het leuk om in een omgeving te werken die in ontwikkeling is en hebt oog voor de mogelijkheden die digitalisering of andere ontwikkelingen bieden. Je werkt graag in een team en zoekt actief de verbinding op met collega's en betrokken partijen. Je luistert naar collega's om hen te helpen tot betere resultaten te komen. Je vindt het leuk om je in diverse onderwerpen te verdiepen en creatieve oplossingen te verkennen. Daarnaast ben je flexibel, kun je omgaan met tijdsdruk en ben je goed in staat om prioriteiten te stellen en daarover te communiceren. Je kunt zelfstandig een oordeel vormen, hebt overtuigingskracht en weet jouw standpunt met inhoudelijke argumenten te onderbouwen.

Daarnaast heb je:

 • Een juridische WO opleiding, afgerond met goede resultaten.
 • Minimaal twee jaar werkervaring als (wetgevings) jurist, projectleider of beleidsmedewerker binnen de rijksoverheid.
 • Een relevant netwerk.
 • Ervaring met het toetsen of verhogen van kwaliteit van beleid en wetgeving.
 • Bij voorkeur ervaring met projectmatig werken.

Wil je eerst meer weten? Op 23 maart van 15.00 uur tot 16.00 uur organiseren we een webinar, waarin we je alles vertellen over het werken bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW). Dit doen we door een aantal korte inhoudelijke presentaties te geven over ons dagelijkse werk en de impact van maatschappelijke onderwerpen op ons werk. Mis deze kans dus niet om een goed beeld te krijgen van de functie! Inloggen kan via de volgende link: https://teams.live.com/meet/9462387715130 (kopieer de volgende url en plak deze in je browser). We hopen dat je erbij bent!

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries. Het gaat onder meer om het opstellen van primaire besluiten, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, de behandeling van civiele bodemprocedures en kort gedingen en andere civielrechtelijke aangelegenheden. Ook heeft de sector een belangrijke rol in procedures van het departement bij de Europese Hoven (zowel Straatsburg als Luxemburg).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken zoals het personen- en familierecht, de aanpak van criminaliteit, de nationale veiligheid, migratie, de bescherming van persoonsgegevens en het rechtsbestel. Dat gebeurt op nationaal en op internationaal niveau, bijvoorbeeld in EU-verband. De ministers en de staatssecretaris worden bij hun werk door meer dan tweeduizend medewerkers ondersteund. Deze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig op verschillende terreinen en maatschappelijk betrokken. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De directie Wetgeving en juridische Zaken is verantwoordelijk voor het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele Rijksoverheid. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft de zorg voor de algemene wetboeken alsmede de Algemene wet bestuursrecht. De directie bestaat uit vier sectoren, waaronder de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mr. drs. K. (Klaas) Werkhorst, Sectorhoofd

06-15369209

Kelly Veenboer, Recruiter

06-51731353

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kelly Veenboer, Recruiter

06-51731353

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend (wetgevings)adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch ondersteuner EU en Internationaal recht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Jurist

Ministerie Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon