• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024 Nog 12 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: BD24/JZW/240376, Plaatsingsdatum: 18 juni 2024

Wil jij jouw kennis en ervaring als jurist inzetten om de kwaliteit van wetgeving in Nederland te versterken? Wil je graag een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de Nederlandse burgers in de rechtsstaat en de democratie? Denk je bovendien graag na over vragen als 'Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar of is er misschien een alternatief voor wetgeving?' Dan zijn deze functies van senior wetgevingsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid echt iets voor jou. Wij zoeken twee senior-wetgevingsadviseurs, waarvan tenminste één met kennis van en affiniteit met Europees recht.

Waar kom je terecht?
Je gaat werken bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met jouw collega's ben je verantwoordelijk voor het rijksbrede wetgevingskwaliteitsbeleid en de toetsing van concept-regelgeving.

Wat ga je doen?
Als senior wetgevingsadviseur heb je een afwisselende baan. Naast toetser van conceptregelgeving, ben je sparringpartner voor collega's, stel je adviezen op voor de ambtelijke en politieke top en word je ingezet bij dossiers op het terrein van wetgevingsbeleid.
Je hebt veel contact met departementen en verdiept je in verschillende onderwerpen om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onder andere wetsvoorstellen in alle fasen van het wetgevingsproces. Je denkt in de dossiers waar je een bijdrage aan levert, actief mee over de meest effectieve (juridische) instrumenten bij de aanpak van maatschappelijke problemen. Je zoekt de verbinding met ministeries en andere actoren in het wetgevingsproces op.

Je houdt je ook bezig met het doorontwikkelen van het rijksbrede wetgevingsbeleid, dat voor een groot deel te vinden is bij het Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (www.kcbr.nl). Je kunt bijvoorbeeld ingezet worden bij interdepartementale projecten die tot doel hebben het wetgevingsbeleid, waarmee instrumenten worden ontwikkeld om betere wetgeving te maken, verder te verstevigen.

Je hebt een baan met veel impact en verantwoordelijkheid. Een onderwerp waar jij vandaag een advies over schrijft, kan morgen in alle media verschijnen. Om de kwaliteit van jouw werk hoog te houden, vraag je feedback van collega's, onderhoud je contacten binnen en buiten het ministerie en voer je inhoudelijke discussies om tot het beste resultaat te komen. Naast jouw reguliere werkzaamheden komen er geregeld andere taken op je af, waardoor je prioriteiten moet bijstellen.

Spreekt dit je aan, dan tref je bij ons een prettige, collegiale, op samenwerking gerichte sfeer en door inhoud gedreven collega’s. Wij werken in een open, moderne kantooromgeving in combinatie met thuiswerken. Wij verwachten flexibiliteit van je als het gaat om waar je werkt: op kantoor of thuis. We beschikken over goede voorzieningen om digitaal vanuit huis te werken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie heeft de zorg voor de algemene wetboeken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van de gehele rijksoverheid.

De sector JZW houdt zich onder meer bezig met de toetsing van voorgenomen regelgeving, het ontwikkelen van instrumenten om de wetgevingskwaliteit te bevorderen, zoals de Aanwijzingen en het Draaiboek voor de regelgeving, het Beleidskompas of consultatie van nieuwe wetgeving (www.internetconsultatie.nl). De instrumenten van het wetgevingsbeleid zijn terug te vinden op de site van het Kenniscentrum beleid en regelgeving (www.kcbr.nl).
Verder houdt de sector JZW zich bezig met het ontwikkelen, beheren en bewaken van de juridische kwaliteit, aanbesteding, verzoeken op grond van de Wet open overheid, het onderhouden van geregeld contact met de landsadvocaat en de inschakeling van de landsadvocaat en het adviseren van de leden van de departementsleiding over juridisch-bestuurlijk gecompliceerde of gevoelige onderwerpen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Lucien Weide 06-52872511

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Paula van Reeuwijk 06-25116280

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon