Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer HBJZ 2019-177
 • Plaatsingsdatum 14 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Binnen de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is ruimte voor enkele ervaren wetgevingsjuristen, inzetbaar op het brede terrein van het ministerie. Daartoe horen onderwerpen als klimaatadaptie, slimme en groene mobiliteit, verkeersveiligheid, milieukwaliteit en circulaire economie. Je ontwerpt moderne wetgeving die past bij maatschappelijke opgaven en veranderingen. Je adviseert beleidscollega’s, de ambtelijke top en de bewindslieden met begrijpelijke bestuurlijk-juridische adviezen. Je denkt proactief en constructief mee met de beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders ten behoeve van het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving. Je bent creatief in je advisering bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities. Je werkt samen met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid. Je maakt deel uit van een afdeling van collegiale, ervaren, deskundige en enthousiaste juristen.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren wetgevingsjurist. 
 • Je adviseert gezaghebbend en toegankelijk en hebt daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert. 
 • Je bent analytisch, conceptueel en creatief. 
 • Je brengt samenhang aan in en tussen complexe dossiers en je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders. 
 • Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden en hebt ruime ervaring/kennis van het wetgevingsproces. 
 • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende en prettige communicatiestijl. 
 • Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt de samenwerking op.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

HBJZ streeft naar een optimale match tussen persoonlijke talenten, interesses en expertises enerzijds en het bieden van een daarop aansluitend en uitdagend werkpakket anderzijds. Kandidaten worden uitgenodigd om hun interessevelden in de sollicitatiebrief kenbaar te maken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

HBJZ is een dienst binnen de beleidskern van het ministerie en ressorteert direct onder de secretaris-generaal. Er werken ca. 100 professionals, verdeeld over 7 afdelingen. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. De focus ligt op het leveren van kwaliteit en bruikbare producten.

HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner die vanuit haar centrale positie een goed zicht heeft over de beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk legt HBJZ dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en rechtsgebieden. Op deze wijze levert HBJZ een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van bestuur en het rechtstatelijk handelen van het ministerie. De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen.

HBJZ is niet alleen verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie, maar is ook integraal verantwoordelijk voor de zgn. eerste- én tweedelijns bestuurlijk-juridische advisering op alle beleidsterreinen. De adviezen richten zich op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert een aandeel in besluiten en overeenkomsten en is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen.

De hoofddirectie bestaat uit de afdelingen Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken (ABJZ), Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht (AWW), Lucht- en Scheepvaart (L&S), Spoor en Weg (S&W), Water, Infrastructuur en Omgeving (WIO), Milieu en de afdeling Ondersteuning. De opengevallen vacatures liggen op de terreinen van Spoor en Weg en Lucht- en Scheepvaart. De grenzen tussen de afdelingen zijn niet hard, de samenwerking tussen de afdelingen is intensief.

Afdeling Spoor en Weg
Spoor en Weg houdt zich momenteel onder andere bezig met de omvorming van ProRail tot een zelfstandig bestuursorgaan, de modernisering van de Spoorwegwet en de regelgeving en afspraken voor een nieuwe beveiliging op het spoor. Maar ook innovatieve en groene mobiliteitsmogelijkheden en datasystemen, het taxivervoer en het beheer van de spoorconcessies zijn aandachtsvelden. De manier waarop het openbaar vervoer in Nederland is georganiseerd wordt sterk bepaald door Europese regelgeving. Bij al deze onderwerpen is een belangrijke rol weggelegd voor zowel wet- en regelgeving als bestuurlijke advisering. De NS vervoerconcessie loopt af in 2025. Op dit moment wordt gewerkt aan een visie over het vervolg van deze concessie. De nieuwe collega gaat deel uitmaken van het team dat de bestuurlijke en juridische consequenties van de diverse toekomstige varianten in kaart brengt. Het werkpakket bestaat verder uit kleinere onderwerpen en actualiteiten op het gebied van mobiliteit.

Afdeling Lucht- en Scheepvaart
De afdeling is verantwoordelijk voor regelgeving en juridisch advies op alle terreinen van lucht- en scheepvaart. Denk hierbij zowel aan de hoeveelheid vluchten op Schiphol als de voorkoming en de afwikkeling van scheepsongevallen maar ook duurzaamheid en innovatie zijn voor deze sectoren belangrijk thema’s. Zo werken we aan een nieuw toekomstperspectief op de luchtvaart met een kwalitatief evenwicht tussen economie, leefomgeving en klimaat, waarbij veiligheid altijd op één staat. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen zoals onbemand varen, drones en gebruik van informatietechnologie bepalen ons werk en waar mogelijk bieden we juridische ruimte en vernieuwing. Lucht- en scheepvaart zijn ook bij uitstek internationale beleidsterreinen. Dat betekent dat de afdeling werkt met internationale verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen en contacten heeft met collega’s in het buitenland, we nemen deel aan werkgroepen in internationaal verband. Het gaat onder meer over de implementatie van Europese en internationale richtlijnen in Nederlandse wetgeving.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. A.C.W.E. Ruyken

06-15879158

Mevrouw mr. N.E.M. Kohll

06-21160288

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. van der Bruggen

06-15359044

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker / juridisch adviseur governance

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch adviseur / senior beleidsmedewerker omgevingsrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Webredacteur en contentspecialist met technische skills

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Directie Participatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon