(Senior) wetgevingsjuristen en senior overheidsjurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 8
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WJZ_20210709_11/13
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een jurist die graag aan de slag gaat met actuele, betekenisvolle thema’s zoals de energie- en klimaattransitie, digitalisering, stikstofreductie, gemeenschappelijk landbouwbeleid en dierenwelzijn en het als een uitdaging ziet voor twee ministeries met veel verschillende beleidsterreinen te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

WJZ zoekt zeven wetgevingsjuristen en een overheidsjurist voor verschillende afdelingen van WJZ.

Bij de afdeling Dieren Consumenten en Digitalisering hebben we plek voor een wetgevingsjurist (S11/12) en een senior wetgevingsjurist (S12/13). Je maakt wet- en regelgeving en adviseert over juridische vraagstukken op de onderwerpen die tot de afdeling behoren. Actuele onderwerpen waar de afdeling zich mee bezig houdt zijn o.a. de nieuwe Europese regelgevingsvoorstellen voor artificiële intelligentie (AI), data en digitale diensten, uitrol 5G, dierenwelzijn, dierziekten, cybersecurity, veiligheid en integriteit van mobiele netwerken, voedselveiligheid en modernisering van consumentenbescherming.

Voor de afdeling Energie & Landbouw zoeken we een wetgevingsjurist (S11/12) en een senior wetgevingsjurist (S12/13). Je maakt wet- en regelgeving en adviseert over juridische vraagstukken op de onderwerpen die tot de afdeling behoren. Actuele onderwerpen waar de afdeling aan werkt zijn o.a.de energietransitie waaronder emissiehandel, energiebesparing en vraagstukken omtrent waterstof, de Energiewet, de nieuwe Europese regelgevingsvoorstellen op het terrein van klimaat, versterken Groningen, mijnbouw, de implementatie van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, mest regelgeving en biologische landbouw.

Voor de afdeling Mededinging, Ondernemen, Visserij en Natuur zoeken we een wetgevingsjurist (S11/12) en twee senior wetgevingsjuristen (S12/13). Je maakt wet- en regelgeving en adviseert over juridische vraagstukken op de onderwerpen die tot de afdeling behoren. Actuele onderwerpen waar de afdeling aan werkt zijn o.a. de aanpak van de stikstofproblematiek, duurzame visserij, natuur, mededinging, regulering van de postmarkt, markttoezicht, maatschappelijk ondernemerschap, economische veiligheid en financiële instrumenten in het kader van Covid-19, innovatie en andere beleidsterreinen.

De afdeling Juridisch Advies/Bezwaar en Beroep zoekt een senior overheidsjurist (S12/13) voor het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Dit betreft bezwaar- en beroepszaken op onder meer de terreinen energie, telecom, openbaarheid van bestuur en privacy. In bezwaarprocedures maak je deel uit van de hoorcommissie en bereid je de beslissingen op bezwaar inhoudelijk voor. In beroepsprocedures vervaardig je de verweerschriften en vertegenwoordig je de bewindspersonen van EZK en LNV ter zitting. Je werkt bij dit alles nauw samen met de diverse betrokkenen binnen en buiten het ministerie.

Functie-eisen

Je bent een conceptueel, scherp jurist en beschikt over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je kunt met gezag over een onderwerp adviseren en hebt een vlotte pen. Het kunnen vertalen van abstracte, soms nog wat vage beleidsdoelen naar precieze, uitvoerbare juridische kaders, waaronder wet- en regelgeving en juridische advisering, behoort tot je competenties. Met het oog op het opstellen van duurzame wet- en regelgeving kun je aangeven wat de juridische randvoorwaarden zijn, ook bij zich nog ontwikkelend, toekomstig beleid. Je moet daarmee voldoende stevig in de schoenen staan om soms ook tegen de stroom in te adviseren. Je bent in staat om gerezen tegenstellingen en problemen bespreekbaar te maken en op creatieve wijze op te lossen, onder meer in tekstvoorstellen voor wet- en regelgeving. Je bent collegiaal en communicatief, je hebt oog voor zowel de grote lijnen als de relevante details en je kunt zowel zelfstandig als in een team werken. Er wordt een flexibele werkhouding van je verwacht.

Voor de seniorfuncties zoeken we juristen die ruime ervaring hebben in wetgeving (voor de functie van senior wetgevingsjurist) en met het behandelen van bezwaar- en beroepszaken (voor de functie van senior overheidsjurist). Voor de functie van wetgevingsjurist is één tot enkele jaren wetgevingservaring gewenst. Inschaling vindt plaats afhankelijk van het ervarings-/ontwikkelingsniveau als wetgevingsjurist of overheidsjurist.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Conceptuele creativiteit
 • Overtuigingskracht 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

WJZ is een centrale directie die de bewindslieden en alle beleidsonderdelen van de twee ministeries - EZK en LNV – adviseert en ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. De taken van WJZ bestaan in hoofdzaak uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van bestuurlijk-juridische adviezen, het vormgeven van overeenkomsten/convenanten en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Bij WJZ werken circa 140 medewerkers. WJZ bestaat momenteel uit vier afdelingen en een Wob-unit. De grenzen tussen de afdelingen zijn flexibel. Juristen kunnen werkzaamheden voor meerdere afdelingen doen. WJZ stuurt actief op de ontwikkeling van medewerkers.

WJZ is een directie waarin met veel professionaliteit wordt gewerkt en waar een prettige, collegiale werksfeer heerst. In het kader van het traject ‘Groot Onderhoud WJZ’ wordt momenteel gekeken hoe de organisatie en de werkprocessen verder geoptimaliseerd kunnen worden zodat deze nóg beter toegesneden zijn op wat de huidige opgaven van WJZ vragen. Op een wijze die bijdraagt aan het werkplezier.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. E.J. de Bruin

06-11376477

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetgevingsjurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon