• Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571056, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Service Manager van IT Diensten!


Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Als Service Manager vervul je een breed scala aan taken op zowel operationeel als tactisch niveau:

 • Je adviseert over het inrichten en het borgen van nieuwe of te wijzigen diensten.
 • Je brengt de regie en governance voor de exploitatie van de IT Diensten in kaart om een goede besturing van de dienst op operationeel, tactisch en strategisch niveau te waarborgen en de rollen in de hele keten (JIVC afdelingen, gebruiksorganisatie en leveranciers) op elkaar af te stemmen.
 • Je maakt de koppelvlakken tussen de verschillende dienstcomponenten inzichtelijk en zorgt voor de volledige integratie in de voortbrengingsketen (service integration);
 • Je borgt afspraken tussen de business, leveranciers en JIVC in Dienstbeschrijvingen, Service Level Agreement (SLA), Afspraken Kader (AK) en/of Dossier Afspraken en Procedures (DAP).
 • Je adviseert ook over maatregelen die nodig zijn om de afgesproken effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening te behalen binnen de gestelde voorwaarden van tijd, geld en kwaliteit. Het analyseren van knelpunten, identificeren van trends en het aandragen van oplossingen die worden opgenomen in de Lifecycle Plannen behoort eveneens tot jouw taken.
 • Om succesvol te zijn, werk je nauw samen met collega Service Managers en andere afdelingen binnen de organisatie. Je stemt regelmatig af met projectleiders, systeemmanagers, functioneel beheerders, delivery managers, klanten, auditoren en interne leveranciers. Je legt verantwoording af aan je opdrachtgever over de integrale uitvoering van opdrachten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Je komt te werken bij de sectie Service Management van het Expertisecentrum, onderdeel van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Het JIVC is dé leverancier van IT-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IT-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De sectie Service Management is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en actualiteit van de expertise op het kennisgebied Service Management: expertise omvat het operationeel en tactisch service management en de inrichting van regie en governance op IT Diensten. De specialisten in de sectie brengen ervaring vanuit diverse afdelingen en projecten mee en hebben hierdoor unieke kennis van de opbouw en samenhang van het hele IT Dienstenportfolio en de bedrijfsvoering van JIVC. Servicemanagers worden ingezet bij de afdelingen van JIVC en geven gevraagd en ongevraagd advies over IT diensten.

De sectie stelt kaders voor, adviseert over en werkt mee aan het inrichten, besturen en afstoten van IT Diensten. Hierdoor draagt de sectie bij aan een robuuste en beheersbare IT dienstverlening die voldoet aan de gestelde eisen, zowel nu als in de toekomst. Met het inzicht in risico's en issues worden risico beperkende maatregelen getroffen.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Service manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Portfoliomanager IT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Quality Assurance Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon