Servicemanager Ketenbureau voor Derdenbeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 34/22-18
 • Plaatsingsdatum 12 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wordt er beslag gelegd op een inkomen om schulden af te lossen, dan moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven: de beslagvrije voet. Dit bedrag kunnen burgers controleren via de rekentool op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Deze tool is gebaseerd op een rekenmodule die achter de schermen van het Ketenbureau Derdenbeslag in Den Haag draait. De keten bestaat onder andere uit gemeenten, waterschappen, de Belastingdienst, UWV, SVB, de gerechtsdeurwaarders en ICT partners.

Deze samenwerking is voortgekomen uit de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die in 2021 inwerking is getreden. Een belangrijke wet die impact heeft op ruim 1,4 miljoen burgers die kampen met problematische schulden. Goed functionerende technologie én adequaat beheer is daarom voor alle partijen van groot belang. Zit er een fout in de rekenmodule? Dan heeft dit een groot impact op de burger of kan dit zomaar leiden tot Kamervragen. Het politiek-bestuurlijke aspect én de maatschappelijke impact die je in deze functie hebt, maken jouw baan als servicemanager uniek.

Je wordt onderdeel van het Ketenbureau Derdenbeslag, een dynamisch onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat regie voert, stelselverantwoordelijk is en faciliteert. Het bureau heeft te maken met beleid, de koers van het ministerie, de uitdagingen die spelen bij onze Ketenpartners en leveranciers, de veranderende wet- en regelgeving en niet in de laatste plaats de burger (eindgebruiker). Zo ben jij van waarde voor mensen in Nederland die met schulden kampen.

Als servicemanager ben jij dé belangrijkste regisseur bij het afstemmen van de ketenprocessen. Daarmee heb je een belangrijke rol in de professionaliseringslag die de keten wil maken en steeds verder wil uitbouwen. Zoals het maken van afspraken over servicelevels en het vertalen van servicerapportages. Maar denk ook aan het deelnemen aan overleggen waarin veranderingen (nieuwe initiatieven, project wijzigingen, changes) worden voorgelegd, geprioriteerd, gewogen en geaccordeerd. Je vertaalt veranderingen naar impact voor de bestaande afspraken (of laat deze impact bepalen) en neemt maatregelen om de veranderingen in lijn te brengen met de bestaande afspraken of deze in samenspraak met alle betrokkenen aan te passen aan de nieuwe eisen en wensen. Je bent het eerste escalatiepunt bij impact volle afwijkingen op de afspraken, zoals incidenten en problemen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de reguliere status en voortgangsrapportages van het ketenbureau.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Als servicemanager kun je gemakkelijk prioriteiten stellen en complexe vraagstukken doorgronden, reduceren en de juiste vraag bij de juiste collega neerleggen. Je boekt resultaten, maar verliest het menselijk aspect niet uit het oog. Je bouwt gemakkelijk contacten op en kunt op een positieve manier overtuigen of tegengas geven wat resulteert in een warm netwerk. Verder heb je:

 • Hbo/wo werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met IT en servicemanagement.
 • Ervaring met de implementatie van zowel ITIL, BISL en ASL. Ervaring met SharePoint (i.c.m. MS365) is een pré.
 • Bij voorkeur ervaring binnen de rijks- of gemeentelijke overheid en/of een van de convenant- c.q. ketenpartijen.
 • Kennis van de laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Voldoe je niet aan alle eisen, maar heb je wel interesse in deze baan? Neem dan contact met ons op: we horen graag waarom jij onze nieuwe servicemanager bent.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal (DG) Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat-generaal (DG) Sociale Zekerheid en Integratie werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een sociaal stabiele samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt, mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, en in al hun verscheidenheid met elkaar kunnen samenleven. Ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de arbeidsmarktregio's. Twee van de vele belangrijke thema’s en taken waar we ons op richten, zijn armoedebestrijding en het schuldenbeleid. Onze directie bestaat uit vier afdelingen. Vanuit ieders kennis en kunde werken we samen voor dezelfde doelen. Iedere collega is in principe breed inzetbaar binnen de hele directie en ook binnen het DG.
Ketenbureau voor derdenbeslag
Het beheer ligt sinds juli 2022 bij het Ketenbureau. Dat betekent dat we een relatief jonge organisatie zijn waarin het beheer grotendeels staat maar nog niet is uitgerijpt. De complexiteit van de beslagvrije voet, veranderende wetgeving, gegevensverwerking en de maatschappelijke relevantie maakt dat we in een veeleisende maar uiterst boeiende omgeving werken waarin diverse expertises elkaar versterken. Het Ketenbureau is oplossings- en servicegerichtheid aan directe collega’s en in de keten, en aan stakeholders die bij ons aankloppen. Vanuit onze rol zien we ook dat het schuldendomein aan verandering onderhevig is. Het is dan ook onze ambitie om in de toekomst onze waarde toe te kunnen blijven voegen in de schuldenketen.
Dichterbij huis, is het streven op dagelijkse basis een bijdrage te kunnen leveren aan een succesvolle Keten voor Derdenbeslag waarin het beschermen van de belangen van de kwetsbare burger hoofddoel is. Dat doen we door een betrouwbare en toegankelijke partner in de keten te zijn.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Walter van Benthem

06 500 35 764

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Elif Uygur Senior Corporate Recruiter

06 296 56 943

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise architect

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businessanalist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Release-manager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon