Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2119
 • Plaatsingsdatum 24 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen voert vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit, maar heeft ook de dagelijkse zorg voor mensen die dit ondergaan. In de penitentiaire inrichting Zwolle werk jij als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige mee aan verbetering en instandhouding van het systeem van zorg, begeleiding en behandeling van justitiabelen/patiënten.

Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige borg je de continuïteit van de zorg aan een justitiabele/patiënt in de verschillende fasen van het proces. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zorg die wordt geleverd door een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) of aan een forensische ggz-instelling die onder verantwoordelijkheid van een penitentiaire inrichting valt. Ook de aansluiting met het vervolgtraject vraagt aandacht. Je moet je verantwoordelijkheid zien in het licht van het doel van de PPC’s. Dat is naast het bieden van verantwoorde psychiatrische zorg, het aantoonbaar terugdringen van recidive. 

Jouw taak is de zorg, begeleiding en behandeling van een justitiabele/patiënt in een PPC. Je voert de sociaal-psychiatrische diagnose van de problematiek van de justitiabele/patiënt uit en stelt deze aan de orde in het multidisciplinaire overleg om het behandelplan te toetsen en verder in te vullen. Vanuit dit overleg zorg jij voor het eerste contact met zorgmijders. Je motiveert hen om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op stabilisatie of verbetering.

In het kader van de behandeling en het (na)zorgtraject onderhoud je contacten met het sociaal en professioneel netwerk. Ook breng je het huidige zorgkader en sociale situatie in kaart. Daarnaast informeer je de justitiabele over de werkwijze en mogelijkheden van zorgverlening binnen de inrichting.

Functie-eisen

 • Je hebt de opleiding hbo-verpleegkunde afgerond en bent BIG-geregistreerd.
 • Je hebt een diploma van de post-hbo-opleiding sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV).
 • Je bent ingeschreven in het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden met als specialisme SPV.
 • Je hebt kennis van en werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg en de justitiële setting.
 • Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met psychiatrie, crisisbehandeling en de-escalerende technieken.
 • Je bent bereid om in teamverband te werken.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Het gaat om een functie met uitzicht op een vast dienstverband waarbij in eerste instantie een proeftijdaanstelling wordt aangeboden.
 • Belangrijk om te weten is dat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Vanaf dat moment geldt de wet voor vrijwel alle ambtenaren die werken bij het rijk en wordt de publiekrechtelijke rechtspositie omgezet in een privaatrechtelijke rechtspositie. Ambtenaren krijgen daarmee zo veel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in de private sector (het bedrijfsleven). Meer informatie is te vinden op www.wnra.nl.

Meer over de functiegroep Zorgprofessional

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, sector Gevangeniswezen, en biedt plaats aan ongeveer vierhonderd gedetineerden. We kennen verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen. Een huis van bewaring, een gevangenis (voor lang- en kortgestraften, een een inrichting voor stelselmatige daders voor vrouwen en extra zorgvoorzieningen. Daarnaast is er een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) met afdelingen voor mannen en vrouwen. In het PPC krijgen ongeveer 120 gedetineerden met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen de PI Zwolle werken bijna vijfhonderd medewerkers in verschillende functies. De meeste medewerkers werken in zogenoemde executieve functies. Dat wil zeggen dat ze direct contact hebben en werken met gedetineerden. Het gaat hier over bewaarders, penitentiaire inrichtingswerkers, (verpleegkundig) zorg- en behandelinrichtingswerkers en medewerkers arbeid. Ook zijn er leidinggevenden op verschillende niveaus, zoals directieleden en middenkaderleden als afdelingshoofden, teamleiders beveiliging, hoofd behandeling, hoofd zorg, hoofd algemene zaken en hoofd detentie en re-integratie. Aangezien er een PPC in de PI Zwolle gevestigd is, is hier sprake van een duaal management (lijn en zorg), zowel binnen de directie als op de PPC-afdelingen. Daarnaast zijn er diverse ondersteunende diensten, zoals de medische dienst, onderwijs, sportbegeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten en stafmedewerkers. Al deze diensten geven leiding aan, dan wel faciliteren het zogenoemde primaire proces. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Daarnaast krijgen medewerkers de kans zichzelf te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de loyaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers.

Missie en visie

De PI Zwolle levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Dat doen we door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, en door de personen die aan onze zorg worden toevertrouwd de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Onze visie bestaat uit vier pijlers:

 • Wij dragen bij aan een veilige samenleving.
 • Wij leveren door een efficiënte en persoonsgerichte benadering van gedetineerden een bijdrage aan de terugdringing van de recidive.
 • Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie.
 • Wij werken samen met onze partners en de gedetineerden aan re-integratie.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw F. van der Bend, Plv. Vestigingsdirecteur

06-29535708

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Zorg-/behandel inrichtingswerker (ZBIW'er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Verpleegkundig Zorg/ Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon