Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige / doorzorgfunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zutphen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.750 - €3.885
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 2697
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Zorg op maat voor gedetineerden die een straf uitzitten of in afwachting zijn van hun vonnis. Aan jou als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige / doorzorgfunctionaris de taak om dit goed te regelen. Durf jij de uitdaging in dit spannende werkveld aan? Je gaat aan de slag in één van de 24 penitentiaire inrichtingen en detentiecentra voor vreemdelingen die Nederland telt. Jij begeleidt mensen die hier verblijven bij de opbouw van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na detentie.

Natuurlijk doe je dit niet alleen, maar samen met je psychomedische team. Hierin zitten bijvoorbeeld ook een gz-psycholoog, psychiater en een casemanager. Jouw specifieke verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie van doorzorg na detentie. Hierbij gaat het om gedetineerden die zorg op maat nodig hebben vanwege verschillende psychiatrische en/of psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Is de juiste diagnose gesteld en zijn jullie als team tot een passende zorgoplossing gekomen? Dan ga jij aan de slag. Jij legt contact met bijvoorbeeld een forensische kliniek, de gemeente en reclassering of een voorziening waar ze begeleid wonen aanbieden en zet de zorg in gang. Dit maakt jou dé regelaar binnen het team.

Wat je nog meer doet? Je voert motiverende gesprekken waarbij je altijd de mogelijkheden voor behandeling, begeleiding en passende doorzorg voor ogen houdt. Intern heb je nadrukkelijk contact en zorg je voor afstemming met de leden van het psychomedisch overleg en de casemanagers van de afdeling Detentie en Re-integratie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de sociaalpsychiatrische intake, forensische diagnostiek en indicatiestelling, en draag je bij aan risicotaxatie en recidivepreventie. Ook zie je toe op ambulante zorgtoeleiding. Tot slot onderhoud je contacten met externe zorgpartners, zowel op de inhoud van de behandeling als op de aangewezen procedures, en geef je klinische lessen aan het uitvoerende personeel. Bij welke locatie je aan de slag gaat? Dat zoeken we samen uit.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een hbo-diploma verpleegkunde en hebt de opleiding sociaalpsychiatrisch verpleegkundige afgerond of zit in de afrondende fase.
 • Je bent doortastend, communiceert helder en laat je niet snel uit het veld slaan.
 • Je bent een verbinder, legt gemakkelijk contacten en bent gericht op het onderhouden en opzetten van een stevig netwerk.
 • Je kunt zelfstandig werken binnen een multidisciplinair team en hebt oog voor de verschillende belangen.
 • Je bent je bewust van spanningsveld waarin je werkt; de zorg die jij en je collega’s bieden, dragen bij aan een veiligere maatschappij.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.750 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Wij vragen je altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op  een vaste aanstelling
 • Belangrijk om te weten is dat per 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Rijksambtenaren (WNRA) in werking treedt. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor vrijwel alle ambtenaren die werken bij het rijk en wordt de publiekrechtelijke rechtspositie omgezet in een privaatrechtelijke rechtspositie. Ambtenaren krijgen daarmee zo veel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in de private sector (bedrijfsleven). Meer informatie is te vinden op www.wnra.nl.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet.

Meer over de functiegroep Zorgprofessional

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PI Achterhoek staat voor een veilige, persoonsgerichte en menswaardige detentie en werkt samen met haar ketenpartners aan een perspectief volle re-integratie terug in de samenleving. Dit
op basis van de beschikbare kennis, middelen en instrumenten, normalisatie van het leefklimaat waarbij een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van de gedetineerden.
De PI Achterhoek is een vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring, en biedt plaats aan ongeveer 230 gedetineerden (mannen).

We kennen verschillende regimes, te weten:
- huis van bewaring (hvb)
- gevangenis (voor lang – en kort gestraften)
- inrichting voor stelselmatige daders (isd); en
- extra zorgvoorzieningen afdeling (ezv).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De visie van DJI bestaat uit vier pijlers:

 • Wij dragen bij aan een veilige samenleving.
 • Wij dragen door een efficiënte en humane benadering van gedetineerden bij aan het terugdringen van de recidive.
 • Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie.
 • Wij werken samen met onze partners en de gedetineerden aan een verantwoorde re-integratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw I. Baptist

08807 36654

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige / doorzorgfunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Landelijk
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige / doorzorgfunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Landelijk
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon