Sociotherapeut / Begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer 30161
 • Plaatsingsdatum 8 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Behandelingen geven aan een uitdagende doelgroep en bijdragen aan de resocialisatie en veilige terugkeer in de samenleving? Dat kan als Sociotherapeut / Begeleider in Forensische Verslavingskliniek Basalt (FVK), gevestigd in de Oostvaarderskliniek. 

Als onze Sociotherapeut werk je met een uitdagende doelgroep. Je werkt met (jong)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Mensen die strijden tegen hun verslaving en een ernstig delict hebben gepleegd. Ondanks de ernstige delicten die zij gepleegd hebben zien wij onze cliënten in eerste plaats altijd als mensen. En dit vinden wij héél belangrijk! Het zijn mensen met bagage en jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Hoe? Door de cliënten op jouw afdeling, een groep van 12-24 personen, dag structuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden tijdens dag-, avond- en weekenddiensten. En ja, je leest het goed, je draait geen nachtdiensten.

Zoals we al aangaven zien wij onze cliënten als mensen en verdient elke cliënt persoonlijke aandacht. Als onze Sociotherapeut is dat een onderdeel waar jij voor zorgt. Denk aan samen eten, wandelen of tv kijken, je bent er continu voor de cliënten. Tijdens deze dagelijkse activiteiten observeer je de cliënten en ga je het gesprek met ze aan. Door de dynamiek in de groep, elke cliënt heeft ten slotte een eigen karakter, ben je continu bewust van de omgeving en de mogelijke risico’s. Signaleer je veranderingen in het gedrag van de cliënten? Dan speel je daar direct op in en bespreek je dit met jouw collega’s en het behandelteam. Ook in een crisissituatie weet jij hoe je moet handelen en de-escalerend werken is jou niet vreemd. 

Naast de dagelijkse begeleiding ben je voor meerdere patiënten op de afdeling de persoonlijke mentor. Elke cliënt heeft een eigen behandelplan waar aandacht aan besteed wordt, als mentor heb je een grote rol in de totstandkoming en de uitvoering van het behandelplan van jouw cliënten. Samen met je cliënt sta je stil bij doelen uit het behandelplan en behandel je wekelijks punten uit dit plan. Dit gaat altijd in samenwerking met andere behandelaren, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater, een maatschappelijk werker en de collega’s van het dagprogramma. Mag een cliënt met verlof? Dan ga je als persoonlijke mentor mee en bereid je samen met jouw cliënt het verlof zo goed mogelijk voor.

De Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt is een samenwerkingsverband tussen FPC de Oostvaarderskliniek en Tactus Verslavingszorg. Werken als Sociotherapeut bij FVK Basalt doe je niet alleen, als team zijn wij er voor elkaar, is er ruimte om te reflecteren en onze eigen veiligheid staat altijd voorop.

Heb je interesse, maar weet je nog niet zo goed of werken in een verslavingskliniek bij je past. Dan staan wij je graag te woord om telefonisch meer over ons werk en kliniek te vertellen. Onder ons kopje “meer over de afdeling” vertellen wij meer over FVK Basalt. 

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Forensische Verslavingskliniek (FVK) Basalt is een samenwerkingsverband tussen FPC de Oostvaarderskliniek en Tactus Verslavingszorg. FVK Basalt biedt een klinische behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving hebben. Daarnaast kan er sprake zijn psychische klachten en/of een psychiatrische aandoening en vaak ook sociaal-maatschappelijke problemen.

Onze missie
Het bieden van klinische zorg binnen een strafrechterlijk kader, met als doel  het terugdringen van recidive en het beschermen van de maatschappij, aan cliënten (m/v) met delict-problematiek en verslavingsproblematiek al dan niet in combinatie met andere stoornissen.Voorts het voorbereiden op passende zorg, zowel klinisch als ambulant, uitlopende naar beschermd, begeleid of zelfstandig wonen. 

Onze visie
Wij bieden een gestructureerde behandeling van het risico op recidive van delictgedrag in een klinische setting op beveiligingsniveau 3. Er is sprake van een gelimiteerde behandelduur van 6-8 maanden. 

Ons behandelaanbod kenmerkt zich door een:

 • Systematische risicotaxatie en risicobeheersing.
 • Het werken met (veelal) ongemotiveerde cliënten in een verplicht kader.
 • Begrenzing als expliciet onderdeel van de behandeling.
 • Geïntegreerde behandeling van stoornis, delictproblematiek, middelengebruik en verbetering kwaliteit van leven.
 • Intensieve samenwerking met reclasseringsorganisaties en Justitie, als het gaat om combineren van behandelaanbod, de wensen van het toezicht en de rechterlijke macht. 
 • Omgaan met terugval in middelengebruik, in combinatie met een adequate reactie daarop als onderdeel van de verslavingsbehandeling. 
 • Verantwoorde en geleidelijke verlofopbouw als essentieel onderdeel van de behandeling.


In de behandeling wordt uitgegaan van een holistische benadering waarin gekeken wordt naar alle aspecten (delict, verslaving, stoornis) in combinatie met de somatische toestand en sociale context van de cliënt. 
Omdat er sprake is van een gelimiteerde behandelduur wordt al vroeg in de behandeling nagedacht over doorstroom en uitstroom. Aansluitend op onze gesloten / besloten fase is in principe doorstroom naar de open kliniek Piet Roorda Kliniek Apeldoorn aan de orde. In de eerste behandelplan bespreking, een maand na opname wordt het beleid uitgezet en naar aanleiding daarvan wordt de aanmelding gedaan. 

Naast doorstroming naar de open kliniek in Apeldoorn of een andere kliniek stromen onze clienten (afhankelijk van het juridisch kader en noodzaak tot vervolgbehandeling) uit naar beschermd, begeleid of zelfstandig wonen. In de meeste gevallen is daarnaast sprake van ambulante behandeling en begeleiding. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Langendijk, afdelingshoofd

06-15425192

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw K. van Vastenhoven-Koekebacker, corporate recruiter

06-20150614

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut duaalstudent (HBO)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut Intensieve Zorgafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon