Sociotherapeut duaalstudent (HBO)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Werkplekken 5
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.471 - €3.220
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, MBO - 4
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 15 juli
 • Vacaturenummer 30522
 • Plaatsingsdatum 15 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Leren en tegelijkertijd werken? Behandelingen geven aan een uitdagende doelgroep? Bijdragen aan de resocialisatie en veilige terugkeer van de cliënten in de samenleving? En daarin goede begeleiding krijgen? volg je een hbo- opleiding social work of verpleegkunde of bent bereid deze te starten per september? Dat kan en krijg je als Sociotherapeut / Begeleider Duaalstudent in Forensische Psychiatrisch Centrum  (FPC) Oostvaarderskliniek. 

Als onze Sociotherapeut / Begeleider Duaalstudent ga je onder begeleiding werken met een uitdagende doelgroep. Je werkt met (jong)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Ondanks de delicten die zij gepleegd hebben zien wij onze cliënten in eerste plaats altijd als mensen. En dit vinden wij héél belangrijk! Het zijn mensen met bagage en jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Hoe? Door de cliënten op jouw afdeling dag structuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden tijdens dag-, avond- en weekenddiensten. En ja, je leest het goed, je draait geen nachtdiensten.

Zoals we al aangaven zien wij onze cliënten als mensen en verdient elke cliënt persoonlijke aandacht. Als onze Sociotherapeut / Begeleider Duaalstudent is dat een onderdeel waar jij voor zorgt. Denk aan samen eten, wandelen of tv kijken, je bent er continu voor de cliënten. Tijdens deze dagelijkse activiteiten observeer je de cliënten en ga je het gesprek met ze aan. Door de dynamiek in de groep, elke cliënt heeft ten slotte een eigen karakter, ben je continu bewust van de omgeving en de mogelijke risico’s. Signaleer je veranderingen in het gedrag van de cliënten? Dan speel je daar direct op in en bespreek je dit met jouw collega’s en het behandelteam. Ook in een crisissituatie weet jij hoe je moet handelen en de-escalerend werken is jou niet vreemd. 

Naast de dagelijkse begeleiding ben je voor meerdere patiënten op de afdeling de persoonlijke mentor. Elke cliënt heeft een eigen behandelplan waar aandacht aan besteed wordt, als mentor heb je een grote rol in de totstandkoming en de uitvoering van het behandelplan van jouw cliënten. Samen met je cliënt sta je stil bij doelen uit het behandelplan en behandel je wekelijks punten uit dit plan. Dit gaat altijd in samenwerking met andere behandelaren, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater, een maatschappelijk werker en de collega’s van het dagprogramma. Mag een cliënt met verlof? Dan ga je als persoonlijke mentor mee en bereid je samen met jouw cliënt het verlof zo goed mogelijk voor.

Je gaat als Sociotherapeut / Begeleider Duaalstudent in een leer-werktraject aan de slag op verschillende leefafdelingen binnen de Oostvaarderskliniek. Daar help je, door optimale begeleiding, observatie en behandeling, tbs-patiënten en/of cliënten van FVK Basalt weer op het rechte pad. Waar nodig pas je interventies toe, je rapporteert je bevindingen en zoekt afstemming met de verschillende (behandel)disciplines. Gedurende het hele traject word je begeleid door een ervaren Sociotherapeut / Begeleider.

Hoe ziet het leer-werktraject eruit? Na een gedegen inwerkperiode werk je maximaal vier dagen per week zelfstandig op een leefgroep. Hier ben je medeverantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënten / cliënten en draag je bij aan een behandeling die past binnen de behandelvisie van de kliniek. Je wordt flexibel ingeroosterd en maakt tijdens de opleiding kennis met verschillende milieus en leefafdelingen. Voor het theoretische gedeelte ga je één dag per week naar school.

Functieomschrijving vervolg

Je past de geleerde stof op school toe op de werkvloer en krijgt hier de ruimte en begeleiding voor. Ons team is goed op elkaar ingespeeld en wij zijn er voor elkaar, ook voor jou! Er is ruimte om te reflecteren en onze eigen veiligheid staat altijd voorop.

Heb je interesse, maar weet je nog niet zo goed of werken in een FPC bij je past neem dan een kijkje op onze website. Dan staan wij je graag te woord om telefonisch meer over ons werk en kliniek te vertellen. Onder ons kopje “meer over de afdeling” vertellen wij meer over FPC Oostvaarderskliniek!

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over de FPC Oostvaarderskliniek
De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de tbs-kliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag.

De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich ook op patiënten met een andere juridische titel. 

De Oostvaarderskliniek behandelt patiënten in een gesloten en beveiligd systeem. Voor iedere patiënt ontwikkelt de kliniek een persoonlijk behandelprogramma. Dat gebeurt weliswaar in overleg met de patiënt, maar over de veiligheidsaspecten is geen discussie mogelijk. Behandelen en beveiligen staan niet los van elkaar: behandelen is beveiligen.

FVK Basalt en ForFACT
FPC de Oostvaarderskliniek beschikt over de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben. Door een intensieve ondersteuning wordt hen, in een beschermde omgeving, de mogelijkheid geboden weer regie te krijgen op hun leven.

FPC de Oostvaarderskliniek beschikt ook over een forensische FACT team, het ForFACT-team De Oostvaarders. Een ambulant, multidisciplinair team van deskundige hulpverleners dat zorg, begeleiding en behandeling levert aan forensisch psychiatrische patiënten. Met deze voorziening voorziet de Oostvaarderskliniek in de behoefte aan ambulante forensische zorg in de regio Flevoland.

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Langendijk, afdelingshoofd Sociotherapie

06-41277117

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw K. van Vastenhoven-Koekebacker, corporate recruiter

06-20150614

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut / Begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Flexibele Sociotherapeut (HBO)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 8-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon