Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Werkplekken 3
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.817 - €3.782
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2005
 • Plaatsingsdatum 3 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Behandelingen geven aan een uitdagende doelgroep, namelijk tbs-patiënten of mensen met een verslaving die ernstige delicten gepleegd hebben. Als Sociotherapeut / Begeleider bij de Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek in Almere draag je op deze manier bij aan hun resocialisatie en een veilige terugkeer in de samenleving.

Als onze Sociotherapeut ga je werken met een uitdagende doelgroep. Je werkt met (jong)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Ondanks de delicten die zij gepleegd hebben zien wij onze patiënten in eerste plaats altijd als mensen. En dit vinden wij héél belangrijk! Het zijn mensen met bagage en jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Hoe? Door de patiënten op jouw afdeling dag structuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden tijdens dag-, avond- en weekenddiensten. En ja, je leest het goed, je draait geen nachtdiensten.

Zoals we al aangaven zien wij onze patiënten als mensen en verdient elke patiëntpersoonlijke aandacht. Als onze Sociotherapeut is dat een onderdeel waar jij voor zorgt. Denk aan samen eten, wandelen of tv kijken, je bent er continu voor de patiënten. Tijdens deze dagelijkse activiteiten observeer je de patiënten en ga je het gesprek met ze aan. Door de dynamiek in de groep, elke patiënt heeft ten slotte een eigen karakter, ben je continu bewust van de omgeving en de mogelijke risico’s. Signaleer je veranderingen in het gedrag van de patiënten? Dan speel je daar direct op in en bespreek je dit met jouw collega’s en het behandelteam. Ook in een crisissituatie weet jij hoe je moet handelen en de-escalerend werken is jou niet vreemd. 

Naast de dagelijkse begeleiding ben je voor meerdere patiënten op de afdeling de persoonlijke mentor. Elke patiënt heeft een eigen behandelplan waar aandacht aan besteed wordt, als mentor heb je een grote rol in de totstandkoming en de uitvoering van het behandelplan van jouw patiënten. Samen met je patiënt sta je stil bij doelen uit het behandelplan en behandel je wekelijks punten uit dit plan. Dit gaat altijd in samenwerking met andere behandelaren, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater, een maatschappelijk werker en de collega’s van het dagprogramma. Mag een patiënt met verlof? Dan ga je als persoonlijke mentor mee en bereid je samen met jouw patiënt het verlof zo goed mogelijk voor.

Binnen de Oostvaarderskliniek zijn er verschillende afdelingen waar je ingezet kan worden, denk aan de reguliere afdeling, de structuur afdeling of op de resocialisatie afdeling. Heb je interesse, maar weet je nog niet zo goed of werken in een FPC bij je past. Dan staan wij je graag te woord om telefonisch meer over ons werk en kliniek te vertellen. Onder ons kopje “meer over de afdeling” vertellen wij meer over FPC Oostvaarderskliniek of neem een kijkje op onze website

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over de FPC Oostvaarderskliniek
De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de tbs-kliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag.
De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich ook op patiënten met een andere juridische titel.
De Oostvaarderskliniek behandelt patiënten in een gesloten en beveiligd systeem. Voor iedere patiënt ontwikkelt de kliniek een persoonlijk behandelprogramma. Dat gebeurt weliswaar in overleg met de patiënt, maar over de veiligheidsaspecten is geen discussie mogelijk. Behandelen en beveiligen staan niet los van elkaar: behandelen is beveiligen.

Binnen de Oostvaarderskliniek kennen we diverse afdelingen waar patiënten verblijven. Naast reguliere afdelingen bestaan er structuur afdelingen, een resocialisatie afdeling en een forensischeverslavingsafdeling.

Reguliere afdeling
Op een reguliere afdeling staat de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond. De behandeling is er met name op gericht dat patienten zicht krijgen op hun risicofactoren en daarnaast te werken aan het versterken van beschermende factoren.

Als sociotherapeut realiseer je in gezamenlijkheid met het team een prettig, veilig en open leefklimaat. Je kent de werking van groepsdynamiek en weet hier effectief op in te spelen. Het bespreekbaar kunnen maken van gedrag is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Structuur afdeling
Patiënten binnen het structuurcluster kenmerken zich door (psychotische) kwetsbaarheid. Ze zijn gebaat bij een duidelijke structuur die ze zelf onvoldoende kunnen aanbrengen. Hiervoor is het nodig dat je het leuk vindt om naast de patiënt te staan en samen aan de slag te gaan met de patiënt en het multidisciplinaire behandelteam rondom dagbesteding, ADL en behandeling. Het vraagt van jou dat je de patiënt ondersteunt met behoud van zijn/haar eigen zelfstandigheid en hierin een goede balans weet te vinden.

Resocialisatie afdeling
Op de afdeling zitten patiënten die in het laatste stadium van hun tbs verkeren, zij staan op het punt om uitgeplaatst te worden naar een RIBW of een trainingswoning/eigen woning. Met transmuraal, proefverlof of een voorwaardelijke beëindiging.
Veelal werken zij buiten de kliniek en hebben andere bezigheden in de maatschappij.

De begeleiding is daar dan ook op gericht, je loopt dan ook zij aan zij met de patiënt mee waarbij ook de controlerende factor en het risicomanagement niet in de laatste plaats belangrijk is!

FVK Basalt en ForFACT
FPC de Oostvaarderskliniek beschikt over de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze biedt behandeling aan (jong-)volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen en die een verslaving, psychische klachten en/of psychiatrische aandoening en vaak ook sociale problemen hebben. Door een intensieve ondersteuning wordt hen, in een beschermde omgeving, de mogelijkheid geboden weer regie te krijgen op hun leven.

FPC de Oostvaarderskliniek beschikt ook over een forensische FACT team, het ForFACT-team De Oostvaarders. Een ambulant, multidisciplinair team van deskundige hulpverleners dat zorg, begeleiding en behandeling levert aan forensisch psychiatrische patiënten. Met deze voorziening voorziet de Oostvaarderskliniek in de behoefte aan ambulante forensische zorg in de regio Flevoland.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Duimel, afdelingshoofd

08807-13205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw K. Vastenhoven, corporate recruiter

06-20150614

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidstrainer houtwerkplaats

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch therapeutisch medewerker (medior)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon