Sociotherapeut Intensieve Zorgafdeling FPC de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Almere
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 10301
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Door de patiënten op jouw afdeling dagstructuur te bieden, ze te observeren en te begeleiden draag je bij aan het vergroten van hun kans om op een veilige manier terug te keren in de samenleving. Dit maakt jouw werk als Sociotherapeut betekenisvol. De Oostvaarderskliniek, een forensisch-psychiatrisch centrum in Almere, richt zich op de veiligheid van de samenleving. Dit doen wij door patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag – mensen met een tbs-maatregel en patiënten met een andere juridische titel – zowel klinisch als ambulant te behandelen.

Als Sociotherapeut werk je op de afdeling Meresteijn. Dit is een intensieve individuele zorgafdeling waar ongeveer 13 tbs-patiënten zowel mannen als vrouwen, verblijven. Een interessante en complexe doelgroep. De patiënten kampen met verschillende psychische problematieken met een verhoogt risico dat zij zichzelf of andere beschadigen, dit kan gepaard gaan met agressie. En dit maakt het werk soms heftig, gelukkig hebben wij een prettig team waar we aandacht hebben voor elkaar en er ruimte is om te reflecteren.  

Hoe ziet jouw dag eruit? Gedurende de dag eet je samen met de patiënten, maak je een wandeling over het terrein of ga je in gesprek. Ook zijn er dagactiviteiten waar de patiënten aan kunnen deelnemen, denk hierbij aan werken, sporten of verschillende therapievormen. Tijdens deze activiteiten ben jij als sociotherapeut aanwezig. Dit is een mooi moment om de patiënten te observeren en te kijken hoe zij zich gedragen in een groep. Signaleer je veranderingen in het gedrag van een patiënt dan speel je daar direct op in. Door de dynamiek in de groep ben je continu bewust van de omgeving en de mogelijke risico’s en in een crisissituatie weet jij hoe je moet handelen. Gedurende de dag werk je nauw samen met het hoofd behandeling, de psychiater, een maatschappelijk werker en de collega’s van het dagprogramma.

Naast de dagelijkse begeleiding ben je voor één of twee patiënten de persoonlijke mentor. Voor hun ben jij de spil als het gaat om de behandeling. Zo heb je wekelijkse gesprekken met jouw patiënten, stel je mede de behandelplannen op en brief je collega’s over de omgang met en behandeling van jouw patiënten. Mag één van jouw patiënt met verlof? Dan ga je als persoonlijke mentor mee en bereid je samen het verlof zou goed mogelijk voor.

Marco over zijn baan als sociotherapeut in de Oostvaarderskliniek: “Ik geniet van hele kleine momenten. Zoals de straatjongen met de gouden tand, altijd vol bravoure, die – hoe antisociaal hij zich vaak ook gedraagt – na een dienst tegen mij zegt: ‘Rij voorzichtig naar huis, ouwe.’ En toen we een keer voor langere tijd afscheid namen, wilde hij me knuffelen en rende hij daarna snel naar z’n kamer omdat hij het niet droog hield. Ondanks alles straalt de oprechtheid ervan af.” Lees hier het hele interview met Marco

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek, een forensisch-psychiatrisch centrum in Almere, richt zich op de veiligheid van de samenleving. Dit doen wij door patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag – mensen met een tbs-maatregel en patiënten met een andere juridische titel – zowel klinisch als ambulant te behandelen. Voor iedere patiënt ontwikkelen we een persoonlijk programma dat erop is gericht de patiënt, als dat mogelijk is, weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Hij of zij leert om te gaan met invloeden en omstandigheden die tot gevaarlijk gedrag kunnen leiden.

Werken bij de Oostvaarderskliniek
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste instrumenten in de behandeling van onze patiënten. Wij zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat en een goede samenwerking. En we stimuleren onze medewerkers om zich in hun vakgebied te blijven ontwikkelen. Er zijn stages en opleidingsplaatsen voor een brede range aan opleidingen.

Onze kernwaarden
Wij werken met een complexe doelgroep, en dat vraagt ook iets van onszelf. Wat wij in onze organisatie én in onszelf als medewerkers belangrijk vinden? Dat hebben we samengevat in de 5 B’s: betrokken, bewust, betrouwbaar, belangstellend en ‘bumor’. Herken jij je in deze eigenschappen? Binnen de Oostvaarderskliniek kennen we diverse afdelingen waar patiënten verblijven. Naast reguliere afdelingen bestaan er structuur afdelingen, een resocialisatie afdeling en een forensischeverslavingsafdeling.

Forensisch psychiatrisch centrum de Oostvaarderskliniek: www.oostvaarderskliniek.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. van der Steen, afdelingshoofd

08807-13060

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw K. van Vastenhoven, recruiter DJI

06-20150614

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut / Begeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon