Sociotherapeut / sociotherapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Balkbrug
 • Werkplekken 10
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.471 - €3.617
 • Salaris­niveau schaal 7, schaal 8
 • Niveau HBO bachelor, MBO - 4
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 10313
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij als verpleegkundig of agogisch hulpverlener op zoek naar meer uitdaging en een baan met veel betekenis? Dan moet je bij CTP Veldzicht zijn. Hier behandelen we 8 interessante en complexe doelgroepen met psychiatrische patiënten. Deze doelgroepen zijn verdeeld over 2 beveiligingsniveaus. Beveiligingsniveau 3 waar grotendeels COA patiënten en reguliere GGZ patiënten binnen een vrijwillig of BOPZ kader behandeld worden. En strikt gescheiden daarvan beveiligingsniveau 4, waar patiënten behandeld worden binnen een justitieel kader. Vaak maak je hierbij kennis met mensen met een andere taal en culturele achtergrond. Bijzonder toch, dat jij als hun sociotherapeut en persoonlijke mentor bijdraagt aan hun resocialisatie? (zie voor een beschrijving van de doelgroepen de website van CTP Veldzicht www.ctpveldzicht.nl)

Wat ga je doen?
Je werkt met een uitdagende doelgroep. Bij CTP Veldzicht zien wij onze patiënten in de eerste plaats als mensen. Mensen met bagage die in aanraking zijn gekomen met justitie of om andere psychiatrische redenen beveiligde zorg nodig hebben. In Veldzicht worden veel patiënten behandeld met een andere culturele achtergrond, daarom hebben we daar extra veel aandacht voor. Jij draagt bij aan het vergroten van hun kans om met meer vaardigheden, minder psychiatrische klachten en op een veilige manier terug te keren in de samenleving.

Samen met je collega’s draag je zorg voor een therapeutisch en veilig leefklimaat. Je biedt zowel individuele als groepsmatige begeleiding. Dit in een activerende, stimulerende of sturende vorm. Samen met de patiënt en naastbetrokkenen stel je (behandel)doelen en onderzoek je de wensen en mogelijkheden om de doelen van de patiënt te verwezenlijken. Daarbij streef je altijd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van verpleegkundig/agogisch handelen en ondersteuning. Je levert een verpleegkundige/agogische bijdrage bij de behandelplanbesprekingen en zorgafstemming gesprekken. Als persoonlijk begeleider van een cliënt bewaak je de activiteiten die binnen het zorgproces vallen en stem je die af met de betrokkenen. Bij eventuele gesignaleerde tekorten in de persoonlijke basiszorg van de cliënt motiveer en ondersteun je de cliënt hier in.

Hoe je dat doet? Door de patiënten op jouw afdeling – een groep tussen de 6 en 12 personen – dagstructuur te bieden en door ze goed te observeren en te begeleiden. Of je nu samen met ze eet, wandelt of tv kijkt, je bent continu alert op wat je ziet. Dit doe je tijdens dag-, avond- en weekenddiensten: je draait in deze functie ook nachtdiensten.

Hoe is de interactie in de groep en wat is het effect van iemands gedrag? En hoe passen de patiënten toe wat ze tijdens hun therapieën of de gesprekken met de psycholoog/psychiater leren? Jij observeert en toetst. Binnen het begeleidingsproces vinden er regelmatig gesprekken plaats met de sociotherapie. Op basis van je bevindingen ga je het gesprek aan: lopen de patiënten ergens tegenaan in het contact met anderen en hoe zitten ze in hun vel? Zijn er symptomen van mogelijke psychiatrische problematiek? Je bevindingen rapporteer je en stem je continu af met je collega’s. Je werkt nauw samen met de anderen in het behandelteam, onder wie het hoofd behandeling, de psychiater en maatschappelijk werker en collega’s van de arbeidstherapie. Je ontvangt coaching en leiding van een afdelingshoofd.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

CTP Veldzicht biedt als centrum voor transculturele psychiatrie voor verschillende doelgroepen (tbs’ers, civiel-, straf-, bestuursrechtelijke vreemdelingen, vrijwillig opgenomen vreemdelingen, overige forensische zorg-patiënten en reguliere GGZ patiënten) intensieve zorg en begeleiding met effectieve behandeling op maat. Op een efficiënte wijze en zo veilig mogelijk worden patiënten gestabiliseerd middels behandeling zodat zij terug kunnen keren naar een passende plek in een beschermende omgeving of in de samenleving. Voor vreemdelingen kan dit ook toeleiding naar het land van herkomst betekenen.

CTP Veldzicht wil zich ontwikkelen tot een landelijk behandel- en kenniscentrum voor transculturele psychiatrie. Het uitgangspunt voor de patiëntenzorg daarbij is veilig begeleiden en behandelen door oog te hebben voor:

 • mogelijkheden van de patiënt
 • complexiteit van de problematiek
 • zorgprogramma’s die maatwerk bieden
 • de veiligheid van de samenleving


De behandeling binnen CTP Veldzicht richt zich op “veilig & vaardig verder kunnen”. Voorop staat stabilisatie, zodat de patiënt tijdens en na het verblijf in CTP Veldzicht beter kan omgaan met zijn psychiatrische problematiek en in staat is om zijn levensloop zo goed mogelijk te vervolgen.

Werken bij CTP Veldzicht
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste instrumenten in de behandeling van onze patiënten. Wij zetten ons in voor een inspirerend werkklimaat en een goede samenwerking. En we stimuleren onze medewerkers om zich in hun vakgebied te blijven ontwikkelen. Er zijn stages en opleidingsplaatsen voor een brede range aan opleidingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B. Bergsma, afdelingshoofd

08807-42800

Mevrouw C. Plat, afdelingshoofd

08807-42800

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

GZ-Psycholoog/behandelcoördinator CTP Veldzicht

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Transcultureel ambulant behandelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sociotherapeut Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon