• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570592, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Software Engineer

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Software Engineer ontwerp, ontwikkel en beheer je applicaties die in samenhang de O&iT (Opleiden en individueel Trainen) keten vormen.

Wat ga je doen?
Het analyseren van problemen, oplossen van storingen of bugs en kennisdelen horen naast de hiervoor omschreven taken ook bij jouw werkzaamheden. Als Software Engineer kom je in een Scrum-team te werken en wordt er van je verwacht dat je goed in teamverband kunt werken, maar ook dat je zelfstandig je taken kunt uitvoeren.

In jouw rol als Software Engineer ben je verantwoordelijk voor het analyseren van diverse problemen die zich voordoen in de software. Je bent proactief in het oplossen van storingen en bugs, zodat de applicaties altijd optimaal functioneren. Kennisdelen is ook een belangrijk onderdeel van je werk; je zorgt ervoor dat jouw expertise en inzichten gedeeld worden met je teamleden, zodat iedereen van elkaar kan leren en het team als geheel kan groeien.

Je zult deelnemen aan een Scrum-team, waarin samenwerking centraal staat. Het is essentieel dat je goed kunt werken in teamverband, maar ook dat je zelfstandig je taken kunt uitvoeren wanneer dat nodig is. Dit betekent dat je zowel de teamdoelen als je persoonlijke verantwoordelijkheden goed in balans kunt houden. Binnen het team voer je code-reviews uit, waarbij je kritisch naar de code van je teamleden kijkt en constructieve feedback geeft. Daarnaast test je het werk van je collega's en stel je verbeterpunten voor om de kwaliteit van de software voortdurend te verbeteren.

Een ander belangrijk aspect van je rol is de afstemming met onze stakeholders. Je neemt deel aan besprekingen om de door onze klanten gewenste functionaliteiten te bepalen. Dit kan zowel vóór de ontwikkeling als tijdens de ontwikkeling plaatsvinden, zodat de uiteindelijke producten precies aan de verwachtingen en eisen van de klant voldoen.

De O&iT-keten is een verzameling van maatwerk-applicaties en aangekochte producten die geïntegreerd zijn in deze keten. Deze keten ondersteunt de opleiding van verzorgende eenheden gedurende het volledige traject van opleiden en individueel trainen. Je speelt een cruciale rol in het onderhouden en verbeteren van deze keten, zodat de opleidingen effectief en efficiënt verlopen.

Door jouw inzet zorg je ervoor dat de software die de O&iT-keten ondersteunt, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is. Jouw werkzaamheden hebben direct invloed op de opleidingsmogelijkheden en de trainingsefficiëntie van verzorgende eenheden, wat bijdraagt aan hun professionaliteit en succes in het veld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Waar ga je werken?
Standplaats: Kromhout kazerne in Utrecht
Het JIVC en de afdeling Luchtgebonden & Joint IT

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Luchtgebonden & Joint IT van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) wat onderdeel uitmaakt van het Commando Materieel en IT (COMMIT). Het JIVC is dé leverancier van IT-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De afdeling Luchtgebonden & Joint IT is dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de Luchtmacht. De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De afdeling bestaat uit drie secties; plannen & business IT-alignment (plan), projecten & ontwikkeling (change) en systeemmanagement & beheer (run). Je komt te werken binnen de sectie SPO maar je expertise wordt breed binnen de afdeling ingezet.

Sectie Projecten & Ontwikkeling
De Sectie Projecten en Ontwikkeling (SPO) zet IT-behoeftes via (agile) projecten om in werkende informatiesystemen. Dit betekent de realisatie/ontwikkeling, integratie en implementatie van nieuwe applicaties en systemen maar ook wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Tot slot is de sectie verantwoordelijk voor het uitfaseren van IT-oplossingen (applicaties). Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering en deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide.

De sectie projecten en ontwikkeling bestaat uit een sectiehoofd (luchtdomein) en een plaatsvervangend hoofd (jointdomein, IT-manager). Onder deze functionarissen ressorteren project- en ontwikkelteams. Projectleiders, software testers, UX/UI designers, developers (software ontwikkelaars) en software architecten maken deel uit van deze project- en ontwikkelteams.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Arjan van Leeuwen

06-51556019

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Manon Strijland, Recruitment Adviseur

06-33037527

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UI / UX visual designer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Test Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Solution Architect

Miniseterie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon