• Apeldoorn  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 - 32 uur
  • ICT
  • Solliciteer voor 23 juli 2024 Nog 6 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4078, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Wat gebeurt er achter de schermen bij de Douane? In de afwisselende rol van tester ontdek je het! 
Je bent betrokken bij uiteenlopende projecten die bijdragen aan de modernisering en continuïteit van ons landschap aan ICT-voorzieningen. Een landschap dat voor het merendeel bestaat uit applicaties die we zelf ontwikkelen, onderhouden en beheren. Dit alles maakt jouw werkomgeving enorm interessant!

Dit doe je bij de Douane

De voortbrenging van de douane-applicaties is georganiseerd in 3 procesketens. Binnen de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement 
(TG&R) zijn we opzoek naar een tester. De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties
vindt kortcyclisch plaats m.b.v. agile-ontwikkelmethoden. Het multidisciplinair team 'Luna', waar jij onderdeel van uit gaat maken, 
houdt zich bezig met de applicatie Prisma. Deze applicatie ondersteunt het proces van risicoselectie voor onze douaniers.

Als tester houd je je vooral bezig met de functionaliteit met betrekking tot wet- en regelgeving voor het fysieke toezicht binnen 
de Douane. Je werkt nauw samen met de developers en hebt ketenoverstijgend overleg met collega-testers. Binnen dit team voer je zowel
functionele als geautomatiseerde testen uit. Enerzijds beheer en onderhoud je testsets met grote aantallen testcases die met hoge frequentie (dagelijks) automatisch worden uitgevoerd. En anderzijds ontwerp en bouw je testcases voor te realiseren features en userstories. Ook neem je deel aan de ketentesten voor de gehele afdeling, bewaak je de kwaliteit en de dekking van de geautomatiseerde 
testsets en lever je een bijdrage aan refinementsessies (requirements duidelijk krijgen, testscenario’s doorspreken).

Een bijzondere baan, omdat...

  • je opereert op het snijvlak van business en ICT én een rol vervult waarbij je echt impact hebt op het eindresultaat; jouw projecten zijn van invloed op die van anderen en andersom!
  • jouw afdeling Informatiemanagement verantwoordelijk is voor álle ICT-voorzieningen van het de Douane.
  • je werkt aan een opgave van formaat, in een altijd veranderend werkveld. Het is jouw uitdaging om goed aan te sluiten bij de verwachtingen vanuit de politiek en de belevingswereld van burgers en bedrijven.
  • je volop ruimte krijgt om verbeterideeën in te brengen. Graag zelfs!

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Geweldig dat ik kan bijdragen aan ICT-ontwikkelingen waar de Douane wat aan heeft! Ik krijg de ruimte om bezig te zijn met innovatieve ontwikkelingen en werk nauw samen in een klein team. 
Ik blijf leren en dat geeft veel energie en voldoening.” Harm, tester binnen de informatievoorzieningsketen van de Douane.    

Meer over de functiegroep Expert Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Pieter Rietbergen, competentie manager 06 - 53 20 16 64

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Marian Roffel, adviseur werving & selectie 06-22 04 03 05

Solliciteren?

Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon