• Utrecht
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570555, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Solution Architect
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

De Solution Architect vertaalt de JIVC Enterprise-architectuur en IT-aansluitvoorwaarden naar projectstartarchitecturen (PSA) of solution ontwerpen binnen Lucht & Joint. Daarnaast verricht de Solution Architect technisch onderzoek en bewaakt de voortgang en implementatie van deze ontwerpen binnen multidisciplinaire teams.

Wat ga je doen?

Vertalen van Enterprise Architectuur en IT-voorwaarden:

 • Documenteert oplossingen volgens templates voor PSA's en solution ontwerpen binnen de vastgestelde architecturen, principes, standaarden en regelgeving;
 • Ontwerpt oplossingen voor projecten met applicaties of systemen;
 • Stimuleert en handhaaft naleving van architectuurprincipes en IT-voorwaarden binnen projecten;
 • Werkt solution architectuur uit op basis van werkprocessen, informatiemodellen, applicaties, databases en IT-infrastructuur;
 • Voert wijzigingen door in modelleertools (zoals ARIS) op basis van ontwikkelde PSA's of solution ontwerpen;
 • Controleert de projectrealisatie volgens de vastgestelde kaders en voorwaarden;
 • Past PSA's aan indien nodig om te zorgen dat projecten binnen de afgesproken tijd en budget worden opgeleverd;
 • Begeleidt projecten volgens agile-principes en/of PRINCE2-methodologie.

Uitvoeren van Toegepast Technisch Onderzoek:

 • Analyseert en vertaalt probleemstellingen naar solution ontwerpen of startarchitecturen;
 • Selecteert de best toepasbare solution architectuur;
 • Stelt PSA's en solution ontwerpen op en laat deze goedkeuren in samenwerking met informatiemanagers;
 • Toetst conceptontwerpen op juistheid en toepasbaarheid;
 • Betrekt externe instituten bij complexe vraagstukken;
 • Bewaakt en beoordeelt de kwaliteit van geïmplementeerde PSA's en solution ontwerpen.

Bewaken van Voortgang en Implementatie:

 • Bepaalt oplossingen voor functionele en technische eisen in overleg met betrokken partijen;
 • Neemt deel aan architectuurwerkgroepen voor het opstellen van IT-aansluitvoorwaarden;
 • Stem periodiek vraag en aanbod af binnen de sectie plannen en BITA om de inzet van solution architectuurcapaciteit te optimaliseren;
 • Zorgt voor kennisoverdracht tussen solution architecten en informatiemanagers;
 • Zorgt voor informatiedeling tussen projectteams, ontwikkelteams, systeemmanagers en functioneel beheerders;
 • Coördineert en bereidt besluiten voor binnen multidisciplinaire teams.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Standplaats: Kromhout kazerne in Utrecht
Het JIVC en de afdeling Luchtgebonden & Joint IT

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Luchtgebonden & Joint IT van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) wat onderdeel uitmaakt van het Commando Materieel en IT (COMMIT). Het JIVC is dé leverancier van IT-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De afdeling Luchtgebonden & Joint IT is dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de Luchtmacht. De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De afdeling bestaat uit drie secties; plannen & business IT-alignment (plan), projecten & ontwikkeling (change) en systeemmanagement & beheer (run). Je komt te werken binnen de sectie SPO maar je expertise wordt breed binnen de afdeling ingezet.

Sectie planning en business-IT alignment
De sectie planning en business-IT alignment heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie fungeert ook als aanspreekpunt voor de OPCO’s voor het voorbereiden/plannen van oefeningen en missies in het lucht- en jointdomein. De sectie bewaakt de voortgang van de lopende projecten. De sectie heeft tevens als taak het analyseren van en adviseren over (mogelijke) IT-oplossingen. De sectie formuleert in overleg met de business en de andere secties van de afdeling de project/wijzigingsvoorstellen en de releases voor de systemen die binnen het IT-landschap van de business capability’s luchtoptreden en joint optreden in stand worden gehouden. Binnen de sectie werken adviseurs, informatiemanagers en solution architecten in de domeinen lucht dan wel joint.

COMMIT ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Commando Materieel en IT

Miniseterie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank Schrijvers

06-51573723

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon