Solution architect specialistische IT middelen

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 24 februari
 • Vacaturenummer 1200469
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Douane staat voor een grote opgave door een enorme groei van de goederenstromen. Om hierop te anticiperen is er een visie en aanpak vormgegeven waarin de handhaving op basis van risico’s kan worden gestuurd. Als solution architect ben je een belangrijke schakel om deze visie en aanpak te realiseren. 

Om de gestelde doelstellingen te behalen wordt het primaire douane proces ondersteund door specialistische middelen. Voor de uitvoering van haar taken zoals het houden van toezicht op het EU grensoverschrijdende goederenverkeer en handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, economie, gezondheid en milieu maakt de Douane in toenemende mate gebruik van specialistische IT middelen. Denk hierbij aan scan- en detectiesystemen, camera’s, drones en containervolgsystemen. Zo kunnen we de kerntaken sneller, beter en efficiënter uitvoeren. 

Dit doe je bij de Douane
Wat we binnen de Douane specialistische middelen noemen (meestal scan- en detectiemiddelen, maar ook bijvoorbeeld dronesproject of cameratoezicht), zijn ingekochte producten die naast apparatuur ook vaak geautomatiseerde ondersteuning bevatten.

De inkoop van deze middelen verloopt via een aanbestedingstraject dat door de afdeling Bedrijfsvoering wordt geïnitieerd. Als architect wordt je betrokken bij deze aanbestedingen, wanneer deze een IT component bevat. Door jouw betrokkenheid als architect worden de juiste kaders en eisen op het gebied van informatietechnologie ingebracht, wordt de oplossing van de leverancier daaraan getoetst, en wordt rekening gehouden met toekomstige integratie en inpassing binnen het IT-landschap van de Douane.

In samenwerking met de enterprise of domein architect, zorg je als solution architect voor een doorvertaling van de kaders en principes naar eisen aan de te verwerven oplossing. Denk hierbij aan eisen op het gebied van afbakening, scope, gegevensopslag, koppelvlakken, beheer, beveiliging en privacy. Je zorgt ook voor de inbreng van de van toepassing zijnde exploitatie-, technische aansluit en integratievoorwaarden.

Daarnaast stem je de eisen af met de gebruikersorganisatie, beoordeel je de aanbieding van de leverancier, ben je betrokken bij de implementatie van de oplossing en beoordeel je eventuele wijzigingen of (technische) inrichtingskeuzes. Uiteraard stel je een complete architectuurbeschrijving van de oplossing op, zodat deze geborgd kan blijven binnen de gehele architectuur keten van de Douane.

De functie valt binnen de Informatie Voorziening (IV) organisatie van de Douane, in het team Experts & Data. Het betreft een hybride rol; de werkzaamheden vinden plaats in zowel Rotterdam (Landelijk kantoor Douane) als in Apeldoorn (IV Belastingdienst) en je hebt alle vrijheid om vanuit huis te werken.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je functie veel verschillende aandachtsgebieden heeft; proces & business, applicatie & infrastructuur en aanbestedingen.
 • Het aandachtsgebied betreft high-tech middelen, die vele mogelijkheden toevoegen aan het efficiënter uitvoeren van de taak die de Douane heeft.
 • Je hebt contact met veel collega’s uit verschillende functiegroepen, denk bijvoorbeeld aan IT, inkoop, juridische zaken en natuurlijk de gebruikersorganisatie.
 • Het aandachtsgebied is concreet en tastbaar, in tegenstelling tot een software applicatie, betreft dit echt een tastbaar product.

 Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ik herken in een agile-omgeving de behoeftes van de gebruikersorganisatie en vertaal deze naar een concrete architectuur. Zo kunnen specialistische systemen gerealiseerd worden ter ondersteuning van de nationale en EU-processen van de Douane. Deze diverse processen maken mijn werk bijzonder en uitdagend.” - André, IT-architect.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau bij voorkeur in de richting Informatica of Bestuurlijke Informatica.
 • Je bent een kennisexpert op het gebied van IT-infrastructuur architectuur en beheer- en beveiligingsprocessen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met grote en complexe aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt ervaring het werken volgens architectuur methodieken, zoals bijvoorbeeld Archimate, TOGAF of vergelijkbaar.
 • Je hebt ervaring met het werken in een Agile omgeving, het werken in multidisciplinaire teams en je durft je mening te delen wanneer het jouw expertise en aandachtsgebied betreft. 

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • analyseren
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • initiatief
 • resultaatgerichtheid
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Eind februari of eerder vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Douane zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roderick Kaizer, teamleider IM, Experts & Data

06 - 11 79 61 47

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marian Roffel, adviseur Werving & Selectie

06 - 22 04 03 05

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon