• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 26 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-64
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als onze nieuwe solutionarchitect ga jij aan de slag met ICT-vernieuwingen binnen het beleidsdepartement. Jij bent dé persoon die weet hoe we nieuwe ICT-wensen binnen de geldende (enterprise)architectuurkaders kunnen vormgeven en welke uitgangspunten daarbij relevant zijn. Klinkt dit goed? Lees dan snel verder om te horen wat je als solutionarchitect voor het ministerie van Financiën in Den Haag nog meer te wachten staat.

Jij bent de creatieve solutionarchitect die startarchitecturen kan optekenen, oplossingsscenario’s van leveranciers kan beoordelen en wegen en kan adviseren en toetsen of gekozen IT-oplossingen binnen (enterprise)architectuurkaders passen. Je voert onderzoek uit op het gebied van solutionarchitecturen naar mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen. Bij projecten bewaak je de borging van de oplossingsrichting, opgetekend in de projectstartarchitectuur (PSA), en draag je bij aan de implementatie van de gekozen oplossingsrichting.

Dit zijn onder meer jouw taken

 • Je weegt solutionontwerpen van interne en externe leveranciers die met (complexe) architectuuroplossingen komen (binnen de aangegeven kaders) en beoordeelt en overziet of de verschillende onderdelen een werkbaar geheel kunnen vormen.
 • Je stelt solutionontwerpen (samenhangend geheel van processen, informatie, applicaties en infrastructuren) op en communiceert over het ontwerp van de ICT-oplossingen naar de enterprisearchitecten, projectmanagers, opdrachtgevers en interne collega's. Daarbij vertaal je relevante elementen van de enterprisearchitectuur en businessrequirements naar diverse voorgestelde (technische) oplossingen en werk je deze uit tot op het niveau waarop een project in staat is de beoogde oplossing te realiseren.
 • Je zorgt voor de juiste vertaling van de enterprisearchitectuur en IT-aansluitvoorwaarden in PSA’s of solutionontwerpen, schrijft PSA's en stemt deze af met de enterprisearchitect.
 • Je adviseert de intakeboard over architectuuronderwerpen.
 • Je bewaakt de oplossingsrichting uit de PSA in de realisatie- en implementatiefase van projecten voor wat betreft de architectuuraandachtsgebieden en voert onderzoek uit op het gebied van solutionarchitecturen.
 • Je beschrijft werkprocessen en de wijze waarop dit door IT wordt ondersteund.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wij adviseren en ondersteunen het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. We hebben onze werkprocessen verdeeld over drie eenheden, waaronder de eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat uit het CIO-office en de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. Onze missie: de best mogelijke informatievoorziening leveren voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend is de toegevoegde waarde voor de afnemer hierbij belangrijk.

Centraal in ons handelen staan:

 • Verbinden. Dit doen we vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, en voor de medewerkers en managers van het beleidsdepartement. Hierbij richten we ons op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen. Van complexiteit naar eenvoud. We passen best practices toe, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen. We versterken de informatiefunctie, moderniseren de technische infrastructuur en digitaliseren verdergaand. Ook introduceren we nieuwe agile-werkmethodieken en verkennen we innovaties. Toekomstige ontwikkelingen proberen we uit en we anticiperen hierop.

Team Dienstenmanagement
Jouw team Dienstenmanagement is binnen de eenheid Informatisering verantwoordelijk voor het serviceportfolio. Vanuit dit portfolio voeren we de regie over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het beleidsdepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld dat zich richt op klanten. Diensten- en leveranciersmanagement focust op de leverende partijen en de inrichting van de ondersteunende serviceprocessen.

Vanuit het projectenportfolio regisseert het CIO-office alles rondom de nieuwe dienstverlening aan het beleidsdepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt.
De solutionarchitect participeert in de totstandkoming en uitvoering van innovaties en IT-projecten.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT-servicemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise-architect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur documentaire digitale informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon