Specialist Arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats woonplaats
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NLA-23-008
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De weg vinden en wijzen in het sociale, maatschappelijke en politieke geheel van regels
en afspraken rond de arbeidsmarkt, van inrichting, mogelijke risico’s tot effectief toezicht:
in dat speelveld houd jij je bezig met het optimaal toerusten van de organisatie.

Van zelfstandige werkers, eerlijk loon en gezonde werktijden voor iedereen tot cao’s: bij
het houden van toezicht op de arbeidsmarkt hebben we bij de Nederlandse
Arbeidsinspectie met veel ontwikkelingen, wetten, regels en afspraken te maken. Binnen
het Inspectiebreed Kenniscentrum is de opdracht voor de 13 specialisten van het team
Arbeidsmarktfraude: het opbouwen en delen van kennis, in verschillende vormen en over
de volle breedte van ons werkterrein. De specialisten in ons team hebben een brede en
gevarieerde rol en zijn expert op één van de volgende onderwerpen: schijnconstructies,
onderbetaling, ongezonde arbeidspatronen, illegale tewerkstelling of migratiefraude.

We helpen de organisatie bij het inschatten van risico’s, denken mee over beheersing
ervan en ondersteunen de medewerkers van de Arbeidsinspectie bij hun dagelijks werk
met informatie en adviezen. Zo leveren we een bijdrage aan een
effectieve en uitvoerbare inspectiepraktijk. Je deelt je inzichten en kennis op verschillende
manieren: door opleidingen te ontwikkelen en te geven, te adviseren bij de ontwikkeling
van nieuwe wet- en regelgeving en met het ondersteunen bij de implementatie van
nieuwe taken binnen de organisatie.
Beleidsnota’s, kamervragen en nieuwe wet- en regelgeving voorzie je van advies, zowel
inhoudelijk als op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. En doen zich complexe of
politiek-bestuurlijk gevoelige uitvoeringszaken voor? Dan weten mensen jou te vinden.

Binnen de prioriteiten die er zijn heb je een grote mate van vrijheid om jouw rol in te
vullen, contacten te onderhouden en je (wetenschappelijke) kennis te blijven vergroten.
In het team vinden we persoonlijk initiatief, samen leren en innovatief denken belangrijk. Met je strategisch denkvermogen, brede blik en je oog voor de kansen van innovatie lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons werk, de borging van
inspectiebrede kennis, jouw eigen professionele ontwikkeling en eerlijk, gezond en veilig
werk en aan bestaanszekerheid voor iedereen.

Vanaf 2025 komt er voor ons een onderwerp bij: de certificeringsplicht voor
uitzendbureaus, met een nieuwe wet en gebaseerd op een publiek-private samenwerking.
Breed en afwisselend werk voor een nieuwsgierige en actieve expert!

Voor de inrichting van deze nieuwe taak zoeken we een collega die de kennispositie op dit domein verder met ons uitbouwt. Inspanning is gericht op het verzorgen van kennisopbouw binnen de inspectie rond, contracting, platformenocomie, aanneming van werk en schijnzelfstandigheid.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Met je uitstekende strategische en bestuurlijke inzicht vorm jij onderbouwde oordelen, waarbij je de de mogelijke consequenties overziet. Je kijkt verder dan je eigen specialisme, onderscheidt hoofd- van bijzaken en trekt de juiste conclusie uit de beschikbare informatie. Bij de advisering van de diverse stakeholders schakel je graag je creativiteit in. Je hebt veel plezier in het uitwisselen van kennis en ideeën, het informeren van collega’s over complexe materie en het introduceren van nieuwe medewerkers.

In elk geval heb je:

 • aantoonbaar academisch- werk- en denkniveau, blijkend uit een diploma, bij voorkeur in een juridische, economische of bestuurlijke richting, en relevante ervaring dan wel vast te stellen via een assessment;
 • relevante en aantoonbare ervaring met arbeidsmarktvraagstukken in een maatschappelijke, wetenschappelijke en/of bestuurlijke context;
 • sterke analytische en strategische vaardigheden en ziet snel welke verschillende mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen;
 • uitstekende advies- en schrijfvaardigheden, waarmee je de juiste snaar weet te raken bij stakeholders.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een assessment, op niveau en/of competenties, kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Voor de uitvoering van je werkzaamheden krijg je de beschikking over een dienstauto, die je onder voorwaarden ook privé mag gebruiken.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie
van SZW. Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werken en bestaanszekerheid voor
iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten we toezicht en opsporing in
waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is.
Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen
van het ministerie van SZW en geven die door aan onze bewindspersonen en
beleidsambtenaren.

Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie werken we in programma’s en projecten. We
houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van
arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale
tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en
georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

Bij het Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC) komt alle specialistische kennis bij elkaar. De
medewerkers richten zich op verschillende thema’s, van arbeidstijden,
werkomstandigheden en arbeidsdiscriminatie tot gevaarlijke stoffen en productveiligheid.

Het Kenniscentrum is onderdeel van interne en externe kennisnetwerken en werkt nauw
samen met Europese collegadiensten.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Nederlandse Arbeidsinspectie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist chemische procesveiligheid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch adviseur arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon