Specialist Arbeidsmarktfraude, Wet minimumloon

Inspectie SZW

 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 61/21-86
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je nieuwsgierigheid, wetenschappelijke belangstelling en analytische vaardigheden gebruiken om een concrete bijdrage te leveren aan een eerlijke arbeidsmarkt waar iedereen loon naar werken krijgt? Dan past de functie van specialist Arbeidsmarktfraude minimumloon precies bij jou!

Flexcontracten, werken op oproepbasis, de inzet van buitenlandse arbeidskrachten: economische omstandigheden en ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop we werken en de afspraken die daarbij gemaakt worden. Dat kan positief zijn, maar ook risico’s met zich meebrengen, denk aan onderbetaling, het onterecht inhouden op het minimumloon of zelfs moderne slavernij. Dat is jouw werkterrein als specialist arbeidsmarktfraude bij ons kenniscentrum.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is voor jou het startpunt. Daar voeg je maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten aan toe. Samen vormen ze de grondslag voor jouw risico- en omgevingsanalyses, heldere conclusies en frisse, uitvoerbare ideeën. Steeds met als doel het toezicht te verbeteren en daarmee maatschappelijk effect te bereiken voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Jij bent zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vooral als het gaat om eerlijke beloning. Je hebt inzicht in veranderende arbeidsverhoudingen en snapt de gevolgen voor wetgeving, toezicht en handhaving. Je deelt je inzichten en kennis op verschillende manieren: door wetten te toetsen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, inspecteurs en andere collega’s op te leiden, programma’s te adviseren, procedures en toetsingsmiddelen te ontwikkelen of te werken aan uiteenlopende interventies (bijvoorbeeld publiekscampagnes). Van praktische toepassing tot beleidsadvies: breed en afwisselend werk voor een nieuwsgierige expert!

De 12 medewerkers van het team vinden eigen initiatief, samen ontwikkelen, samen leren en innovatief denken belangrijk. We houden van zelfstandigheid, maar niet van solistisch optreden. Met je brede blik, goede oog voor de kansen van innovatie (denk aan plaats- en tijdonafhankelijk leren) en scherp strategisch inzicht lever je een concrete bijdrage aan de kwaliteit van ons werk, de borging van inspectiebrede kennis en jouw eigen professionele ontwikkeling. Door je open, op samenwerking gerichte instelling en je vermogen om je in verschillende perspectieven te verplaatsen, zijn jouw bijdragen altijd doeltreffend.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie SZW is toezichthouder voor het ministerie van SZW. Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten wij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie. Die geven we door aan onze minister en beleidsambtenaren.

Binnen de Inspectie SZW werken wij in programma’s en projecten. We houden onder meer toezicht op de naleving van wet- en regelgeving als het gaat om arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

De Inspectie SZW kent vijf directies: de directies Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing, Mensen en Middelen, en twee directies Toezicht. Jij maakt straks deel uit van de directie Mensen en Middelen, maar je voert werkzaamheden uit voor alle genoemde directies.

Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vanessa van den Heuvel

06-18307485

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie SZW nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksspecialist informatiegestuurd werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider businessondersteuning informatievoorziening

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businessanalist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon