• Zwolle
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12, schaal 13
  €3.662 - €7.094 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 28 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 4482, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Ben jij een expert op het gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Behandel je graag complexe dossiers op dit gebied en vind je het een uitdaging om collega’s daarin te begeleiden en juridisch te adviseren? Is het borgen van eenheid van beleid en uitvoering en het signaleren van politiek en publicitair gevoelige zaken je op het lijf geschreven? Dan is de functie van vaktechnisch aanspreekpunt (vta) AVG en privacyrecht bij ons team formeel recht op kantoor MKB Zwolle misschien iets voor jou.

Dit doe je bij de Belastingdienst

MKB Zwolle is op zoek naar een ervaren collega die als vaktechnisch/juridisch aanspreekpunt (vta) op het gebied van de AVG en privacyrecht gaat optreden. In jouw rol als vta AVG en privacyrecht ben je als gezaghebbend specialist de spil tussen de vaktechnisch coördinator AVG en privacyrecht en jouw collega’s. Je bent een toegankelijk aanspreekpunt en vraagbaak voor jouw collega’s en het management. Je bent mede verantwoordelijk voor (de implementatie van) het beleid en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Je bent in die rol de verbinding tussen vaktechniek en management en geeft gevraagd en ongevraagd advies over vakinhoudelijke en procesmatige zaken.

Zo ben je het directe aanspreekpunt als jouw collega’s te maken krijgen met complexe vaktechnische problematiek of met verschillende belangen tussen het privacyrecht en de fiscaliteit. Je werkt daarbij veel samen met andere collega’s en gaat met hen in gesprek over voorgenomen activiteiten en plannen die mogelijke consequenties hebben op dit betreffende vakgebied. Daarbij streef je ernaar de compliance van belastingplichtigen te verbeteren en speel je een rol van betekenis in de uitvoering van onze fiscale wet- en regelgeving en de AVG en aanverwante regelgeving (zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Archiefwet).

Daarnaast bevorder je de awareness over de AVG en het privacyrecht en deel je vakinhoudelijke informatie, kennis en kunde rondom de AVG en het privacyrecht met jouw collega’s en het management. Tevens praat je mee over de privacy-beoordelingen met betrekking tot DPIA’s en WMK-toetsen (willen, mogen, kunnen-toetsen). Van jou verwachten we dat je bereid bent om voor ongeveer 50% van jouw tijd de rol van vta in te vullen en voor de andere 50% behandel je als privacy specialist verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de AVG. Deze werkzaamheden worden op landelijk niveau verdeeld en hiervoor zijn er interne opleidingen beschikbaar.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je deel gaat uitmaken van het landelijke netwerk AVG en privacy en gaat samenwerken met andere vta’s AVG binnen MKB.
 • Je als specialist AVG voor het kantoor Zwolle deel gaat uitmaken van team dat op elkaar is ingespeeld, open en transparantkennis met elkaar deelt en graag spart over casuïstiek.
 • Je de kans krijgt om de actuele ontwikkelingen op het gebied van privacyrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen op de voet te volgen en te vertalen naar je werkzaamheden en taken.
 • Jouw adviezen bijdragen aan een juiste behandeling van juridische vraagstukken.
 • Je de kans krijgt om jezelf (vakinhoudelijk) verder te ontwikkelen.
 • Je een gevarieerd netwerk binnen en buiten je kantoor opbouwt.
 • Jij je steentje bijdraagt aan een belangrijk doel van de Belastingdienst: de bevordering van de compliance van burgers en bedrijven.
 • Je de ruimte krijgt om je werkweek zelf in te richten. Hybride werken – deels thuis, deels op kantoor – is bij ons de norm.
   

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Is het antwoord 'ja' of is het 'nee'? Of is het misschien 'misschien'? Het is vaak een puzzel, maar altijd een hele leuke! Die leg je soms alleen, maar meestal met je collega's. En de voldoening: die is er keer op keer!" Stefan Smalbrugge, Vaktechnisch aanspreekpunt Formeel Recht.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Roy Versteeg-Braakman, teamleider

06 - 52 48 71 05

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dianne van Iperen, adviseur werving & selectie

06 - 57 94 38 42

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist AVG en privacywetgeving Den Haag

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscalist inkomensheffing met VTA rol Hoofddorp

Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoofddorp
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscalist loonheffingen met VTA rol Amsterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon