Specialist(en) Informatie- en Contactcentrum

 • Diemen  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 31 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: 2024/51, Plaatsingsdatum: 22 juni 2024

Wat ga je doen?
Je beantwoordt snel, juist en begrijpelijk vragen over de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Medicijnkosten en over de kwaliteitstaken van het Zorginstituut. Je stemt de antwoorden af op de context van de vraagsteller en houdt rekening met de externe effecten. Daarnaast signaleer je misstanden en onduidelijkheden in beleid, bespreek je deze en zet je ze door naar de inhoudelijke teams. Ook doe je verbetervoorstellen op basis van signalen vanuit vraagstellers en geef je voorlichting aan diverse stakeholders over de taken van het Zorginstituut.

 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor burgers, professionals, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, onderzoeksbureaus, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten over de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, I-Standaarden, Medicijnkosten, Horizonscan, Farmacotherapeutisch Kompas en Kwaliteit.
 • Zelfstandig beantwoorden van complexe vragen en uitleg geven over beleidskeuzes van het Zorginstituut, zowel telefonisch als schriftelijk, waarbij je antwoorden aanpast aan de context van de vraagsteller.
 • Signaleren van onduidelijkheden in beleid en deze bespreekbaar maken in de verantwoordelijke teams, analyseren van signalen, voorstellen doen voor oplossingen en het monitoren van de verbeteringen.
 • Identificeren en doorvoeren van procesverbeteringen, met focus op doorlooptijd en kwaliteit van vraag en antwoord.
 • Onderhouden van contact met verschillende instanties om vraagstellers verder te helpen door juiste doorverwijzing en casusbespreking.

Het betreft een nieuwe functie, een proces dat in ontwikkeling is, binnen een nieuw team. Er is daarom ruimte voor eigen initiatief, suggesties en verbeteringen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Informatie- en Contactcentrum is een belangrijk contactpunt tussen het Zorginstituut en de Nederlandse burger. Jaarlijks ontvangt het team namelijk ongeveer 5500 vragen via e-mail, brief of telefoon. Het team werkt er hard aan om deze vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden. Of de vragen nou gaan over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), of over medicijnkosten en de kwaliteitstaken van het Zorginstituut. Het Informatie- en Contactcentrum is onderdeel van het team Servicecentrum, waar alle aderen van dienstverlening samenkomen. Dit team bestaat uit adviseurs, facilitair medewerkers, ICT’ers, informatiebeheerders en informatie- en contactspecialisten. Wat wij allemaal gemeen hebben binnen dit team? Dat we samen inzetten op goede dienstverlening, om de verwachtingen van onze klanten waar te maken of zelfs te overtreffen. En wat ons werk zo uitdagend maakt? Geen vraagstuk is hetzelfde. Daarom blijven we als team leren én onszelf ontwikkelen.

Zorginstituut Nederland

Over Zorginstituut Nederland
Wij zoeken regelmatig bevlogen mensen die een bijdrage aan ons werk willen leveren, want de opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Dat vraagt om scherpe en ingewikkelde keuzes. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan en geeft over deze onderwerpen advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Dit doen we voor én namens iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben.

Wij hebben veel contact met de wereld om ons heen. Van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals tot wetenschappers, patiëntenorganisaties en apothekers. We zijn sterk in beweging en volgen een duidelijke strategische koers. Er werken ruim 500 mensen vanuit huis én op ons mooie kantoor in Diemen.

Diverse en inclusieve organisatiecultuur
De kernwaarden van het Zorginstituut zijn doortastend, omgevingsbewust en betrouwbaar. Wij werken continu aan een organisatiecultuur waarin diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid centraal staan, een omgeving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Nieuwsgierig? Ga naar onze website voor meer informatie: https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut 

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Annemieke Westra +31611536635

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Wouter Neuhaus +31681026767

Solliciteren?

Zorginstituut Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon