Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven en Rotterdam
 • Werkplekken 6
 • Contractduur -
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 17 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1054872
 • Plaatsingsdatum 18 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

"Het formele recht neemt een belangrijkere plaats in binnen het belastingrecht en geldt voor alle belastingmiddelen. Daarom vind ik het belangrijk om mijn kennis van formeel recht met mijn collega's te delen door het geven van adviezen. Zo zorgen we er samen voor dat de doelstellingen worden behaald met inachtneming van de spelregels van het formele recht." Kristel de Regter - Vaktechnisch adviseur formeel recht bij de directie Grote ondernemingen van de Belastingdienst.

In jouw functie van specialist formeel recht ben jij dé specialist op het gebied van formeel recht. Het formele recht krijgt binnen het werk van Belastingdienst en dus ook de klantbehandeling van Grote ondernemingen een steeds prominentere plaats. Je wordt betrokken bij de zwaarste problematiek en de belangrijkste dossiers. Je bent een toegankelijk aanspreekpunt en vraagbaak voor collega's als zij te maken hebben met die complexe vaktechnische materie of als uiteenlopende belangen een rol spelen. Je brengt en houdt (hun) (vak)kennis op peil en verzorgt de eerste vaktechnische opvang.

Uiteraard heb je affiniteit met de (individuele) klantbehandeling van Grote ondernemingen en ben je in staat over de verschillende belastingmiddelen heen te denken.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Kristel? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-master (fiscaal) recht.
 • Je hebt tot vier jaar relevante en actuele werkervaring in belastingrecht. *
 • Je hebt aantoonbaar uitstekende kennis van het formeel recht.
 • Voor een van de posities op de locatie Den Haag/Rotterdam is ervaring in de advocatuur een pre.

Let op: voor locatie Den Haag/Rotterdam geldt voor enkele posities een uitzondering. Zie bijzonderheden.

Jouw competenties?

 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerken
 • initiatief

Herken jij jezelf ook hierin?

Je hebt een sterke persoonlijkheid en je bent gewend om een regierol te pakken, je staat stevig in je schoenen en laat je niet snel uit het veld slaan. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen een grote en complexe organisatie en je bent uiteraard integer. Je beschikt over een grote flexibiliteit en kunt gemakkelijk schakelen tussen onderwerpen en niveaus, waarbij je de prioriteiten niet uit het oog verliest. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om een verbindende rol te vervullen, zodat verschillen in belangen worden overbrugd en in lijn komen met elkaar. Goed kunnen samenwerken is daarbij essentieel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling binnen de range van de genoemde salarisschalen is afhankelijk van het aantal jaren recente en relevante werkervaring. Zie voor meer informatie bij overige arbeidsvoorwaarden.

 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot 4 jaar relevante werkervaring:In beginsel word je ingeschaald in de aanloopschaal, dat is schaal 10 ( 2.683 - 4.323). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast.>4 jaar relevante werkervaring:In beginsel word je ingeschaald in de genoemde groepsfunctie I ( 3.192 - 4.905). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald.Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepastNaast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Bijzonderheden

We hebben vacatures op de volgende locaties: Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven en Rotterdam.

Voor de vacature van specialist formeel recht in Den Haag/Rotterdam wordt opgedane ervaring in de advocatuur als een pré beschouwd.

Voor de vacature van specialist formeel recht op kantoor Amsterdam zoeken we een kandidaat die als vaktechnisch adviseur kan optreden. Je bent dan het eerste aanspreekpunt voor de vakgroepcoördinator formeel recht en het management en mede verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Je bent in die rol de verbinding tussen vaktechniek en management en geeft gevraagd en ongevraagd advies over vakinhoudelijke en procesmatige zaken.

Voor locatie Den Haag/Rotterdam geldt voor één positie een werkervaringseis van meer dan 5 jaar en voor één positie een ervaringseis vanaf 4 tot en met 5 jaar.
Voor de overige vacatures geldt een werkervaringseis tot 4 jaar.

Geef in jouw brief en cv duidelijk aan voor welke plaats je solliciteert en hoeveel jaar relevante werkervaring je hebt.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, word je uitgenodigd om een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

Op donderdag 31 oktober 2019 vinden de selectiegesprekken plaats. Op de selectiedag doorloop je samen met een aantal sollicitanten alle stappen in het selectieproces op één dagdeel.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zon 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paulien Hiddema, Teamleider

06-52779707

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Margret Kuiphuis, Adviseur Werving & Selectie

06-18606678

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist milieubelastingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Fiscaal analist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Registeraccountant Mandatory Disclosure richtlijn (MDR)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon