• Den Haag  -  route
 • MBO
 • 32 uur
 • schaal 9
  €3.484 - €4.868 (bruto)
 • Financieel / economisch, Inkoop
 • Solliciteer voor 19 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1470(SCP), Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is op zoek naar een Specialist Inkoop en Financiën. In deze rol bied je op actieve wijze administratieve ondersteuning aan leidinggevenden en medewerkers bij alle financiële processen en inkooptrajecten. Ook adviseer je over de financiële administratie en denk je mee over het verbeteren van bestaande processen.

Wat ga je doen als Specialist Inkoop en Financiën?

Het takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Uitvoeren financiële administratie (de boekhouding en het uitvoeren van de betalingen zijn uitbesteed aan het Financieel Dienstencentrum)
 • Monitoren en bewaken van inkooptrajecten
 • Registreren, beheren en interpreteren van contracten aan de hand van de bijbehorende inkoopprocedure
 • Proactief ophalen van informatie over contractuele afspraken
 • Invoeren van gegevens in SAP (verplichtingen en vorderingen)
 • Zelfstandig maken van rapportages uit SAP en P-Direkt
 • Collega’s adviseren, informeren en ondersteunen
 • Het uitvoeren van financiële controles
 • Bijdragen aan verbeteringen van de werkprocessen
 • Je bent sparringpartner voor je collega-Specialist Inkoop en Financiën en voor de business controller

De functie is ondergebracht bij het cluster Control, Financiën en Inkoop van de afdeling Bedrijfsvoering.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling bedrijfsvoering (BV) levert kwalitatief hoogwaardige expertise en diensten zodat iedereen bij het SCP zijn/haar werk goed kan doen. De afdeling BV is één van de drie stafafdelingen van het SCP en is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve interne organisatie. Vanuit een adviserende, controlerende, ondersteunende en kader stellende functie draagt BV bij aan de realisatie van de taken van het instellingsbesluit van het SCP en het behalen van de doelen uit het MJP 2021–2025.

De afdeling bestaat uit 3 clusters: Personeel, Organisatie & Ondersteuning, Informatievoorziening & ICT, en Control, Financiën & Inkoop.

Het Cluster Control, Financiën en Inkoop wordt gecoördineerd door de business controller. De business controller is hiërarchisch direct onder de plv. directeur gepositioneerd. Het cluster draagt zorg voor een accuraat en betrouwbaar beheer van de financiële administratie en bijbehorende activiteiten van planning, control, contractbeheer en inkoop. Dit cluster adviseert op strategisch en tactisch niveau en ondersteunt de effectieve en efficiënte sturing en beheersing van
de organisatie.

Het cluster kent de volgende taken:

 • Het beheren van het management control system.
 • Het aanleveren van management- en financiële verantwoordingsinformatie.
 • Het zorg dragen voor contractbeheer en inkoop.
 • Het uitvoeren van activiteiten rondom planning en control.
 • Het beschikbaar stellen van informatie die noodzakelijk is voor het behalen van de programmadoelen en voor het genereren van sturingsinformatie voor lijn-, programma- en projectmanagement.
 • Het doen van uitvoerende taken op het gebied van financiële administratie.
 • Het ondersteunen van effectieve en efficiënte sturing en beheersing binnen de organisatie.
 • Het strategisch en tactisch adviseren van de directie over effectieve en efficiënte sturing en beheersing binnen de organisatie.

Het cluster bestaat uit 3 medewerkers.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij het SCP werken ca. 120 medewerkers (ca. 100 fte). Het is een platte organisatie met een tweekoppige directie, 7 programmateams en 3 afdelingen. Het managementteam (MT) bestaat uit de directie, de programmaleiders en de afdelingshoofden.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Tolik Bilik, business controller 06-15160557

Solliciteren?

Sociaal en Cultureel Planbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon