• Enschede
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 9, schaal 10, schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4123, Plaatsingsdatum: 4 juni 2024

Binnen ons team Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking (team ITE) wordt samengewerkt op het gebied van intensief fiscaal toezicht en externe overheidssamenwerking. In ons team (werklocatie Almelo en Zwolle) wordt regie gevoerd op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden en wordt met andere organisaties samengewerkt aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat laatste gebeurt onder meer in RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) metgemeenten, het Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane. Het is een uitdagende en dynamische netwerkomgeving waarin de woorden “samen” en “resultaat” centraal staan.
Als specialist invordering binnen ons team ITE ben je sparringpartner van interne en externerelaties, onderzoek je interventiemogelijkheden en ben je belast met de (veelal complexe) materie rondom beslag- executie- en invorderingsrecht.

Dit doe je bij de Belastingdienst

De aanpak van (fiscale) fraude en ondermijnende criminaliteit is één van de speerpunten van het kabinetsbeleid. De aanpak van fiscale fraude maakt daarom ook een belangrijk onderdeel uit van de strategische visie van de Belastingdienst.
De Belastingdienst is, vanuit de fiscale opdracht, een belangrijke partner in bepaalde samenwerkingsverbanden, waaronder het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), waar het de aanpak van ondermijnende criminaliteit betreft. Dat gaat zowel over de terbeschikkingstelling van informatie (om andere partijen in staat te stellen interventies uit te voeren) als het uitvoeren van fiscale interventies (zoals het uitvoeren van boekenonderzoeken en het invorderen van de verschuldigde belastingen (fiscaal afpakken). Hiervoor is een goede samenwerking vereist tussen heffing, controle en de invordering, o.a. voor het tijdig invorderen van schulden. Ook zijn kennis en ervaring van belang om de vaak complexe (internationale) constructies te herkennen én te ontmantelen.
Jij gaat werken in een multidisciplinair team (werklocatie Almelo en Zwolle) en vult de rol in van invorderaar. Dat betekent dat je ook deel uit kan maken van een casusteam dat onder de vlag van het RIEC werkt. Je bent binnen dat team sparringpartner van collega’s van gemeenten, politie, inspectie- en opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Je bent zowel intern als extern een aanspreekpunt voor invordering ITE Almelo en Zwolle. In jouw rol van invorderingsspecialist zorg je voor een adequate aanpak van posten die binnen het team ITE worden behandeld. Je komt in actie als voor het innen van belastinggelden specifieke, civiel rechterlijke kennis nodig is én je bent verantwoordelijk voor de behandeling van complexe invorderingsrisico’s. Je houdt de regie op de dwanginvordering en detecteert risico’s. Ook schrijf je verweerschriften, zoek je afstemming met formeelrecht over vaststellingsovereenkomsten en word je ingezet om procedures te voeren. Daarnaast vervul je een rol in het coachen en het aansturen van de invorderingsmedewerkers op E niveau op de dagelijkse werkzaamheden. Uiteraard stem jij jouw werkzaamheden zorgvuldig af en werk je nauw samen met de collega’s van de invordering binnen ITE team, unit invordering MKB Almelo/Zwolle en van de klantbehandeling.
Je gaat met belastingschuldigen en adviseurs/advocaten in gesprek over het betaalgedrag en je overlegt over betalingsregelingen en je beoordeelt de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling. Je signaleert (mogelijke) betalingsproblemen en je controleert, bespreekt en behandelt verzoeken van ondernemers die uitstel van betaling of kwijtschelding van hun belastinggelden willen. Als invorderingsspecialist binnen het ITE team is het een vereiste dat je kennis hebt van de fiscaliteit en oog hebt voor de verbanden tussen de verschillende belastingmiddelen. Je wordt door anderen gezien als een expert binnen jouw vakgebied en zij doen graag een beroep op jouw kennis en kunde voor hulp of advies bij complexe problematiek. Het werken binnen het ITE vraagt om een zeer flexibele instelling als het gaat om beschikbaarheid voor de uitvoering van de taken.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je een onmisbare rol speelt in de aanpak van fiscale fraude en ondermijnende criminaliteit. Daardoor draag je bij aan het vertrouwen in het belastingstelsel en een eerlijke samenleving.
 • je deel uitmaakt van een multidisciplinair team en samenwerkt met diverse overheidsinstanties om ingewikkelde problemen aan te pakken. Waaronder gemeenten, de Politie, inspectie- en opsporingsdiensten, en het Openbaar Ministerie.
 • je veel kansen krijgt om je netwerk uit te breiden.
 • je volop de ruimte krijgt jezelf te ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Een veelzijdige, afwisselende, verantwoordelijke en uitdagende baan, alle facetten van de invordering komen aan bod, geen dag is hetzelfde”
aldus Carel functionaris Invordering, team ITE

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wendy, teamleider

06 - 55 34 66 40

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dianne van Iperen, adviseur werving & selectie

06 - 57 94 38 42

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Heffing Omzetbelasting Team Intensief Toezicht

Belastingdienst
 • Amsterdam
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 9,schaal 10,schaal 11
  €3.404 - €6.110 (bruto)

Controlemedewerker team Intensief Toezicht

Belastingdienst
 • Hoofddorp
 • VMBO / MAVO / LBO
 • 32-36
 • schaal 5,schaal 6,schaal 7
  €2.770 - €3.879 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon