Specialist Persoonsgebonden Uitrusting en Kleding

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Soesterberg
 • Contractduur Proeftijd van twee jaar, met de intentie het hierna om te zetten in vast.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.899 - €4.001
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 13 december
 • Vacaturenummer 494390
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wat ga je doen?

Als Specialist Persoonsgebonden Uitrusting en Kleding laat je de kleding en persoonsgebonden artikelen in hun onderlinge samenhang optimaal functioneren en vertaal je de operationele klantbehoefte naar productspecificaties die aansluiten op de markt. Je waarborgt de kwaliteit van alle door het KPU-bedrijf geleverde producten (kleding en persoonsgebonden uitrusting) en ondersteunt het verwervingsproces.

Je vertaalt de operationele klantbehoefte naar productspecificaties die aansluiten op de markt. Daarna ben je belast met, in hoge mate, de zelfstandige uitvoering van de instandhouding van het toegewezen deelsysteem v.w.b. de vereiste:

 • veiligheid (safety);
 • betrouwbaarheid (reliability);
 • toepasbaarheid (usability);
 • aanpasbaarheid (adaptivity);
 • samenhang (interoperability);
 • aanvaardbaarheid (supportability).

Je bent verantwoordelijk voor de tijdige, kwalitatieve en uniforme realisatie van alle toegewezen werkzaamheden teneinde de systeemkwaliteit optimaal te kunnen realiseren. Hierbij waarborg je de kwaliteit van alle door het KPU-Bedrijf geleverde producten.
Verder optimaliseer je de afstellingen voor een comfortabelere gebruik, onderhoud en instandhouding van artikelen en diensten.
Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit, adviseer en rapporteer je aan de Senior Specialist persoonsgebonden Uitrusting en Kleding door het signaleren, analyseren en rapporteren van de afwijkingen, de factoren van invloed en levert verbetervoorstellen

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het KPU Bedrijf en de sectie Productkennis en -kwaliteit
De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Productkennis en -Kwaliteit (PK&K) van de afdeling Ketenmanagement van het KPU-bedrijf vallende onder de DMO. De Sectie Productkennis en -Kwaliteit heeft tot doel het waarborgen van de optimale kwaliteit van alle door het KPU-bedrijf geleverde artikelen op het gebied van kleding en persoonsgebonden uitrusting.

De sectie is belast met het vertalen van operationele behoeften naar product- en systeemeisen, het ondersteunen van het gebruik van de assortimentsartikelen, het optimaliseren van de kwaliteit en functionaliteit van het assortiment, de realisatie van nieuwe behoeftes binnen deze assortimenten en het optreden als technisch kenniscentrum.

Daarnaast draagt de sectie PK&K zorg voor de samenhang van het assortiment door een systeemaanpak waarbij de totale functie van een combinatie van artikelen bepalend is. Veel artikelen hebben een grote en directe invloed op de operationele inzetbaarheid en veiligheid van de gebruikers. Producten onderling kunnen elkaar beïnvloeden. Door deze onderlinge samenhang zijn de producten te clusteren in verschillende systemen. We onderkennen daarin drie overkoepelende deelsystemen.

De sectie PK&K bestaat uit systeemspecialisten, medewerkers Kwaliteitscontrole en het Hoofd van de Sectie

De standplaats is Soesterberg.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jannita van der Steen

06-23571734

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Klantcontact

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Distributiecentrum

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Medewerker Informatiebeheer

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Soesterberg - Lc Kamp Soesterb
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon