Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Specialistisch adviseur Data Science

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 17 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20200610_13
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Intellectuele uitdagingen, collega’s naar een hoger plan brengen, de ruimte krijgen om nieuwe statistische methoden en technieken toe te passen en mijn expertise inzetten om maatschappelijk positief bij te dragen aan de voedselveiligheid en het welzijn en de gezondheid van dieren. Dat is waarom ik werk voor de NVWA.” aldus Tom Booijink - Coördinerend specialistisch adviseur data science en analyse, bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Ons werk richt zich op onderwerpen die ertoe doen: Voedsel- en productveiligheid, diergezondheid- en welzijn, plantgezondheid en bescherming van de natuur. Om daar optimaal aan bij te dragen willen we als NVWA onze strategie steeds meer baseren op datagedreven kennis. Jij zet je daar vol overgave voor in. Analyseren, onderzoeken, experimenteren en ontwikkelen: jij vindt het heerlijk en duikt het liefst de hele dag onder in (big) data. Dankzij jouw werk kan de NVWA betere afwegingen maken over waar maatregelen te treffen en waar te inspecteren. Je draagt positief bij aan de manier waarop we in Nederland toezicht houden, handhaven en opsporen.

Wie we zoeken:
Je bent een zeer ervaren data scientist, die het een uitdaging vindt om complexe en kennisintensieve databewerkingen en (statistische) analyses uit te voeren. Een grote diversiteit aan in- en externe databronnen schrikt je niet af, integendeel! Je bent iemand die graag het voortouw neemt om met de juiste bronnen tot een optimale uitvoering van statistische analyses te komen.

Wat ga je doen:
Je zal een actieve en grote bijdrage aan de (door)ontwikkeling en innovatie van diensten, producten, methoden en technieken leveren. Je neemt het team, bestaande uit ruim 10 data scientists mee om samen te komen tot verdere doorontwikkeling en groei naar ‘the next level’. Ook help je andere afdelingen binnen de NVWA om het algehele statistisch kennisniveau te verhogen.

Een belangrijke rol is om de retrospectieve analyses door te ontwikkelen en om de explorerende en voorspellende analyses verder op te bouwen, zoals het opstellen van algoritmes en risico modellen. Je volgt en signaleert innovaties op het gebied van geavanceerde statistische analyses en brengt deze proactief naar de NVWA organisatie en implementeert deze. Hierbij vervul je als adviseur en uitvoerder een trekkersrol en zorg je er tevens voor dat andere data scientists mee groeien.

Bij het ontwikkelen van statistische analyses, risicomodellen en algoritmen zijn diverse onderwerpen van belang. Zoals het bepalen van target variabelen, omgaan met risicogerichte versus aselecte gegevens (en bias daarmee), het optimaliseren van de data preparatie (incl. data opvulling en manipulatie), het bepalen van de verschillende criteria voor ‘variable importance’  en het vaststellen van (criteria voor) het beste model. Als senior data scientist ben je in staat om dergelijke vraagstukken te vertalen naar generieke oplossingen voor de afdeling en te implementeren binnen de NVWA.

Je voert complexe en kennisintensieve databewerkingen en (statistische) analyses uit op (big) data. Bij deze analyses maak je gebruik van diverse in- en externe databronnen en soorten data en combineer je deze waar nodig. Je geeft adviezen over de opzet van onderzoeken, de resultaten en de implementatie en werkt zowel vraaggestuurd als datagedreven. Je bent intern én extern gericht. Zo ben je ook gesprekspartner voor externe partijen, heb je een netwerk en onderhoud en ontwikkel je dit actief, mede ten behoeve van verdere doorgroei van de afdeling.

In je rol als senior data scientist werk je aan verschillende onderzoeken en experimenten. Je werkt veel samen met data analisten in de diverse domeinen en afdelingen en geeft hen, gevraagd en ongevraagd, ondersteuning en begeleiding. Daarnaast begeleid en coach je de data scientists binnen de eigen afdeling en vervul je de rol van mentor. We werken veel volgens het vier-ogen principe, waarbij je als senior het voortouw neemt. Je collega’s met minder ervaring breng je op die manier goede skills en vaardigheden bij.

De focus ligt op de uitvoering en implementatie van projecten, experimenten en innovaties. Tevens ondersteun je als zeer ervaren data scientist en statistiek deskundige het proces van business development en stakeholder management. Gevraagd en ongevraagd geef je, zowel binnen als ook buiten de afdeling, advies over de toepassing van statistische methoden en technieken ten behoeve van vernieuwing en het verbeteren van processen en werkzaamheden.

Functie-eisen

Persoonlijkheid
Qua persoonlijkheid ben je iemand die voldoende communicatief vaardig is om anderen te enthousiasmeren en te adviseren. Data of uitkomsten daarvan, die voor een leek wellicht taai zijn, weet je zowel schriftelijk als mondeling helder over te brengen. Je houdt ervan om te netwerken en hebt al relevante contacten op data science gebied. Je bent een stevige gesprekspartner, die als statistisch adviseur op kan treden, zowel binnen als buiten de organisatie.

 • Je hebt een wo-diploma in een relevante richting zoals wiskunde, econometrie, criminologie of informatietechnologie en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als data scientist en aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van kwantitatieve onderzoeken/research en statistische/mathematische methoden en technieken.
 • Je hebt zeer veel kennis van statistische methodieken, zoals de diverse statistische toetsen, factor analyse, (logistische) regressie analyse, decision tree, cluster analyse en textmining. Kennis van kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning is een pré.
 • Je hebt veel kennis en ervaring met statistische onderwerpen als het omgaan met bias in gegevens, vaststellen van target variabelen, optimaliseren van data preparatie, bepalen criteria voor ‘variable importance’ en het bepalen en optimaliseren van het beste model.
 • Je hebt zeer goede kennis van relevante SAS modules zoals Programmeren, Enterprise Guide en Enterprise Miner. Kennis van andere SAS-oplossingen (zoals Visual Analytics en Viya) of oplossingen als Python, Tableau en R is een pré. 

Wat hebben we jou te bieden:

 • Je krijgt het vertrouwen en de autonomie, die hoort bij een dergelijke rol.
 • Je komt te werken in een verantwoordelijk en betrokken team, waar een uitstekende werksfeer heerst, binnen een organisatie waar samenwerking en elkaar verder helpen belangrijk wordt gevonden.
 • Je krijgt de kans om jouw coachvaardigheden te ontwikkelen en de meer junior collega’s verder te brengen.
 • Met jouw onderzoeksresultaten heb je invloed op de strategische besluitvorming.
 • Je krijgt de ruimte om jezelf (extern) te voeden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van data science.

Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Motiveren
 • (Bestuurs)sensitiviteit
 • Creativiteit
 • Overtuigingskracht

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de NVWA is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staat omschreven.
 • Geef dit duidelijk aan in je cv. 
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden conform geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en de NVP - sollicitatiecode).
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • Jouw kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor bestemde sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. 
 • Een competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, indien de commissie dat voor de selectie nodig acht. Indien de selectiecommissie van deze optie gebruik maakt, stelt zij de sollicitant  hiervan op de hoogte. 
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • De gesprekken vinden plaats in de week van 31 augustus tot en met 4 september.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Kennis en Onderzoek (K&O) is onderdeel van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) en ingebed in de directie Strategie. 

De afdeling K&O bestaat uit 20 personen, waarvan er 14 deel uitmaken van het data science cluster. K&O draagt zorg voor state-of-the-art kennis binnen de organisatie en is de kennis-, onderzoeks- en datamanager van de NVWA. Informatieanalyse, onderzoeksprogrammering en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en kennisnetwerken staan centraal. De afdeling verzamelt gegevens van werkzaamheden op het gebied van inspecties en handhaving en combineert dit met informatie van de wetenschap en onderzoek om trends en signalen te identificeren. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld risicobeoordelingen uitgevoerd worden. Ook kunnen de trends en signalen beschikbaar gesteld worden aan verschillende directies om vernieuwing en verbeteringen van toezichtarrangementen en de praktijk van het toezicht te verbeteren. De afdeling K&O ondersteunt hiermee de onderlinge cyclische samenhang binnen de NVWA die bestaat uit signalering, risicobeoordeling, toezicht en risicocommunicatie. Binnen de afdeling ligt onder meer de focus op het leveren van kennis en informatie die ten dienste staat van de taken en te leveren producten van verschillende directies en afdelingen. K&O versterkt de retrospectieve data analyse en bouwt de explorerende en voorspellende data analyse verder op.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.
Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie, en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T.J.P. (Tom) Booijink, Coördinerend/Specialistisch Adviseur

06-11992927

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur chemische veiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Laboratorium medewerker Nematologie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior concerncontroller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon