Specialistisch adviseur Europa, ESA en EUSPA

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 1 jaar, met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu, Internationaal
 • Reageren voor 7 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230113_12/13a
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De mogelijkheden van ruimtevaart voor Nederland maximaal benutten en dat op een inspirerende wijze zichtbaar maken"

In jouw rol als specialistisch adviseur Europa/ESA/EUSPA ben je op de hoogte van de ontwikkelingen van het nationale en internationale ruimtevaartbeleid en ruimtevaartsector. In (inter-) nationale overlegorganen vertegenwoordig je het Nederlandse Ruimtevaartbeleid. Doel is het maximaliseren van het Nederlandse nut in de internationale programma’s door het behartigen van de Nederlandse belangen, onder meer door de kansen en mogelijkheden voor de ruimtevaart sector in kaart te brengen, te bevorderen en te helpen benutten.

Je neemt daarvoor actief deel aan diverse (inter-) nationale en/of (inter-) departementale overleggen, je brengt op het juiste moment argumenten naar voren en oefent invloed uit om jouw standpunt over te brengen, zodat besluitvorming effectief en transparant is.

De nadruk ligt daarbij op de Europese Commissie en de uitvoeringsorganisatie daarvan, The European Agency for the Space Programme (EUSPA). Je coördineert binnen NSO met de beleidsdepartementen en andere stakeholders de inhoudelijke inbreng in de overlegorganen van de EU en ESA. Zelf neem je deel in enkele van die overleggen.

Je bent in staat om een strategisch lange termijn visie uit te denken en te dragen en daar draagvlak voor te creëren. Je organiseert hiervoor interne overleggen, afstemming met je programmamanager en het DT NSO en haalt input uit de sector. Je initieert en ontplooit activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het ruimtevaartbeleid, zodat belanghebbenden in de sector op de hoogte zijn van het beleid en van de mogelijkheden en kansen die de ruimtevaart(programma’s) bieden.

Je adviseert proactief en (on)gevraagd programmamanager, DT NSO en/of collega’s voor het benutten van kansen en mogelijkheden en het verkleinen van risico’s, ook kom je met alternatieve voorstellen, zodat de strategische koers van het NSO en/of van het ruimtevaartbeleid optimaal worden benut.

Je hebt een uitstekende antenne ontwikkeld om situaties en actualiteiten goed in te schatten, je bent sensitief naar je omgeving en met deze basishouding ben je in staat om goede relaties op te bouwen. Dit maakt je sterk tijdens vergaderingen om Nederlandse standpunten over te brengen en hebt hierbij oog voor culturele en politieke gevoeligheden.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, afgeronde studie richting politiek en bestuur, internationale betrekkingen of (ruimtevaart-) techniek.
 • Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie/rol.
 • Een vereiste is dat je Nederlands uitstekend is, en een goede mondelinge en schriftelijke beheersing hebt van het Engels. Beheersing van Frans en/of Duits is een pré.

Competenties:

 • Je bent in staat tot het intern verbinden van de dossiers aan andere NSO activiteiten, het sturen op inhoud en resultaat.
 • Je hebt oog voor het algemene Nederlandse beleid met betrekking tot de Europese samenwerking binnen en buiten de EU en de positie van ESA, de EC en EUSPA.
 • Je kunt invloed uitoefenen / draagvlak creeren / stevige standpunten innemen en verdedigen met argumenten en hebt oog voor de argumenten van je gesprekspartners.
 • Je voelt je thuis in een cultureel en politiek divers krachtenveld.
 • Je kan je eigen stijl en toon aanpassen op de omgeving en doelgroep.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Van jou verwachten we dat je gemiddeld 2 dagen per week op kantoor in Den Haag werkzaam bent. Tevens is het noodzakelijk dat je voor deze functie regelmatig dienstreizen maakt binnen Europa.

De inschaling zal afhankelijk zijn van het aantal jaren werkervaring dat je meebrengt in een soortgelijke functie.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, met mogelijkheid tot vast.

Wij kunnen je in eerste instatie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkeleingen in het opdrachtenpakket kan een vast contract in beeld komen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Netherlands Space Office (NSO) is het ruimtevaartagentschap van de Nederlandse rijksoverheid. De taak van het NSO is uitvoering van het Nederlands ruimtevaartbeleid en het adviseren bij de voorbereiding daarvan.

De missie van NSO is te omschrijven als:
NSO maximaliseert het nut van ruimtevaart voor Nederland en maakt het zichtbaar.

Dat nut is breed: politiek, wetenschappelijk, maatschappelijk en economisch. Ruimtevaart draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zo divers als klimaatverandering en aanpassing daaraan, milieuproblematiek, weersverwachting en wereldwijde voedselzekerheid. Ruimtevaart draagt ook bij aan het verdienvermogen van Nederland, zowel door hoogwaardige werkgelegenheid als door bijdragen aan de informatiemaatschappij. Veel wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder waarnemingen in en vanuit de ruimte en veel wetenschappelijke ontdekkingen vinden hun weg naar de ruimtevaart.

Het NSO vertegenwoordigt Nederland naar andere nationale en internationale ruimtevaartorganisaties zoals ESA, NASA, DLR en CNES. In Nederland is het NSO het nationale contactpunt voor het Nederlandse ruimtevaartprogramma. Ook heeft het NSO als taak de communicatie over ruimtevaart te versterken richting ruimtevaartsector, docenten en studenten en algemeen publiek.

Het NSO is georganiseerd in vier teams die zich focussen op de inhoudelijke doelen en drie teams die daarbij een ondersteunende rol hebben. De teams werken met ruim mandaat onder aansturing van een tweekoppige directie. Met deze manier van werken realiseren we een afwisselend werkpakket waarin je jouw talenten volop kunt inzetten. De organisatie bestaat uit ongeveer 30-35 medewerk(st)ers van ervaren en vakinhoudelijke medewerk(st)ers tot junioren in diverse functies: (senior-)adviseurs, financieel-economisch medewerkers, administratief secretarieel medewerkers, adjunct-directeur en een directeur. De meeste medewerk(st)ers hebben specifieke ervaring met (het gebruik van) ruimtevaart en satelliettoepassingen.

Het NSO is een samenwerking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NSO is als zelfstandig onderdeel binnen RVO waar het bedrijfsmatig en organisatorisch is ondergebracht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joost Carpaij, Coördinerend/Specialistisch Adviseur

06-53792706

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur ruimtevaart

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Webredacteur - Expertisecentrum Aanbesteden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Integrale Kosten Systematiek en (subsidie-)regelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon