Specialistisch adviseur informatiebeveiliging

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 4 september
 • Vacaturenummer 538633
 • Plaatsingsdatum 28 juli 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Ben jij een enthousiaste informatiebeveiliger met een bak ervaring en een berg talent? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren op de volgende functie.

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Bij het Joint IV Commando (JIVC) zorgen we ervoor dat militairen hun werk effectief en doelmatig kunnen (blijven) doen. Technische architecturen en informatiebeveiliging zijn daarbij van cruciaal belang. Door het inzetten van jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan ons werk.

Als specialistisch adviseur informatiebeveiliging lever je professioneel advies in projecten of opdrachten binnen de Defensieorganisatie. Je zult je bezighouden met risico- en dreigingsanalyses, hierbij maak je een gedegen en onderbouwde risicoafweging. Ook begeleid je complexe systeemaccreditatietrajecten en toets je beveiligingsmaatregelen aan het ‘comply or explain’ principe. We hebben allerlei tools en methodieken tot onze beschikking om ons werk professioneel te doen.

Je werkt onder andere samen met systeemeigenaren en security architecten. Daarnaast ondersteun je projectmanagers bij de implementatie van nieuwe systemen waar je informatiebeveiligingsadvies inbrengt en helpt daarvoor kaders te ontwikkelen.

In jouw rol moet je in staat zijn om risico’s inzichtelijk te maken, advies te geven over passende maatregelen en signalerend op te treden ten aanzien van beveiliging.

Regelmatig reizen maakt onderdeel uit van je functie. De standplaats is Utrecht maar de opdrachten en werkzaamheden kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. . Ook wordt hybride werken steeds meer de norm waarbij er zowel thuis als op kantoor kan worden gewerkt.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Onze missie luidt: ‘Het JIVC gaat door als niets het meer doet’. Voorop staat: ondersteunen van missies en operaties doen we altijd en voor 100%.

Bij het Joint IV Commando zorgen we ervoor dat militairen hun werk effectief en doelmatig kunnen (blijven) doen. Technische architecturen en informatiebeveiliging zijn daarbij van cruciaal belang. Door het inzetten van jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan ons werk.

Wij realiseren onze missie langs drie pijlers: ‘Continuïteit, Vernieuwing/Innovatie en Beveiliging’.
Dit bereiken we door onze dienstverlening volgens afspraak te leveren (conform de Producten- en Dienstencatalogus, de PDC), niet alleen nu maar ook duurzaam: Life Cycle Management is voor ons gehele producten- en dienstenassortiment op orde.

Je gaat aan de slag binnen het Expertisecentrum. Het Expertisecentrum faciliteert de productieafdelingen en de andere organisatie-elementen van het JIVC met het borgen van uniforme methodes en technieken, producten- en dienstenmanagement, hoogwaardig vakmanschap en de flexibele inzet van schaarse en/of generieke expertise. Hiermee draagt de afdeling bij aan het standaardiseren van de interne bedrijfsvoering, het verhogen van de kwaliteit van de productie en het vergroten van de flexibiliteit van de productiecapaciteit. Aangezien voor het JIVC als IT-bedrijf voortdurend verbeteren van belang is, draagt de afdeling bij aan de bijbehorende verbetering van processen en de ontwikkeling van medewerkers.

De afdeling Expertisecentrum bestaat uit drie secties, te weten: de sectie Productieondersteuning, de sectie Competentiecentrum en de sectie IT-Academie. Binnen elke sectie worden op basis van functionele taakgebieden teams ingericht die gezamenlijk invulling geven aan de doelstellingen voor de betreffende sectie. Deze vacature valt onder de sectie Productieondersteuning- bureau integrale beveiliging. Met als functioneel taakgebied: informatiebeveiliging.

Het Bureau Integrale Beveiliging is binnen JIVC de autoriteit op het gebied van beleid, toetsing en Corporate Security Officer. Het team advies informatiebeveiliging vormt een belangrijk onderdeel hiervan. De adviseurs informatiebeveiliging worden breed ingezet over alle ketens binnen het JIVC. Zo opereren zij hierdoor Defensiebreed.

Regelmatig reizen maakt onderdeel uit van je functie. De standplaats is Utrecht, maar de opdrachten en werkzaamheden kunnen ook op andere locaties plaatsvinden. Ook wordt hybride werken steeds meer de norm waarbij er zowel thuis als op kantoor kan worden gewerkt.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

JIVC, Security

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Obbe van Ommeren, Hoofd Informatiebeveiliging

06-10407829

Marieke van Seeters, Senior Specialistisch Adviseur IBEV

06-610192646

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist Identity & Access Management

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon