Specialistisch adviseur kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 29 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-236(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Binnen VWS hebben we een Chief Science Officer. Deze werkt samen met een team aan de strategische inzet van VWS op het gebied van kennisontwikkeling. Veel maatschappelijke uitdagingen op het terrein van gezondheid en zorg zijn meer dan ooit domein-overstijgend en vragen om inzet van vele partijen. Dit betekent dat er ook op een andere manier kennis ontwikkeld en verspreid moet worden. Kennisontwikkeling zal veel nadrukkelijker moeten gebeuren vanuit een integrale blik op maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om strategische kennisprogrammering vanuit ministeries, en samenhangende kennis en innovatie agenda’s samen met zorgpartijen.

Voor het team van de Chief Science Officer (SCO) zoeken we een Specialistisch adviseur kennis. Als Specialistisch adviseur kennis ben jij verantwoordelijk voor strategische ontwikkeling en toepassing van kennis op het gezondheid en zorg terrein.  Vanuit je ruime ervaring in de academische wereld breng jij een vernieuwend perspectief naar VWS. Ook weet jij, als ervaren (programma)manager, in een complex politiek-en bestuurlijke omgeving te opereren en resultaten te boeken. Je vervangt de CSO bij (bestuurlijke) overleggen en weet inhoud en proces effectief bij elkaar te brengen. Je zal een belangrijke, coördinerende rol spelen binnen het team van de CSO en wordt verantwoordelijk voor:  

 • Ontwikkelen, aansturen en realiseren van doelstellingen en onderliggende pijlers van de activiteiten van het team van de CSO;
 • Het geven van een significante impuls aan de versterking van het evidence-based werken door de departementale kennisinfrastructuur binnen VWS te versterken; o.a. door het Kennis coördinatoren overleg, het MT Kennis en de Bestuursraad effectief met elkaar te verbinden;
 • Op tactisch en/of strategisch niveau VWS kunnen vertegenwoordigen en netwerken (o.a. in interdepartementale trajecten zoals het missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid, interdepartementaal CSO samenwerkingsverband en het Nationaal Groeifonds);
 • Het ondersteunen en begeleiden van medewerkers van het team van de CSO;
 • Het stimuleren van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap binnen VWS, o.a. door de verbindingen met strategische kennispartijen te versterken en het interne opleidingsaanbod op dit vlak te verstevigen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opdracht van de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) is ervoor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan worden. Daarbij gaat het specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende gekwalificeerd personeel), en om de financiering van de zorg (is de zorg straks nog collectief betaalbaar). Ook geven we de samenhang weer tussen deze thema’s en de ontwikkelingen in de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Hiertoe beschikken we over specifieke en tegelijkertijd zorgbrede informatie en kennis- en beleidsinstrumenten (opleiden, ramen, financiering, strategie, informatie over arbeidsmarktvraagstukken). Wij kennen een open en flexibele cultuur. Van medewerkers vragen we strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen is essentieel om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren. Deze kennis proberen we op een toegankelijke en andere manier voor het voetlicht te brengen.

Bij MEVA werken circa tachtig medewerkers. De directie kent vier beleidsafdelingen: Algemeen Economisch Beleid, Beroepen, Arbeidsmarkt en Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën. Kennis, kunde en ontwikkelingsmogelijkheden zijn leidend bij de inzet van medewerkers. De directie MEVA werkt voor alle onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Organisatorisch valt MEVA onder de secretaris-generaal.

Cluster Strategie en Kennis
Binnen de directie formuleert de afdeling Algemeen Economisch Beleid strategische vraagstukken op het gebied van de zorg en werkt deze uit.
Het cluster werkt aan de hoofdlijnen van het beleid van VWS. Het signaleert trends, verzamelt en analyseert kennis en data over de ontwikkelingen in de zorg en levert op basis daarvan bouwstenen voor politiek-bestuurlijke besluitvorming. Dit cluster is tevens accounthouder binnen VWS voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau en de OECD. Dit cluster coördineert en ondersteunt de kennisfunctie van VWS samen met de Chief Science Officer.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Albert van der Horst, Chief Science Officer (beschikbaar vanaf 25-10)

06-52526165

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker strategie en kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Information security officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker directie Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon