Specialistisch Adviseur LOG/WSM/MAT/EoLC

 • Amersfoort
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 559709, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Specialistisch Adviseur LOG/WSM/MAT/EoLC

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Je gaat werken bij het Readiness team binnen het Readiness Building Block als Seniorr Logistics & Maintenance. Dit team houdt zich bezig met het analyseren, met oplossingen komen en borgen van alle aspecten aangaande de 8 readiness focus gebieden.

Deze Readiness focus gebieden zijn:

 • Weapon System Management
 • Platform & System Integration process
 • SIS (Solution Introduction Support) process
 • Prepare & Use process
 • Logistics & Maintenance process
 • CIS Support process (Communication Information Systems)
 • Acquisition
 • End of product life cycle

Dit gebeurt op basis van de DOTMLPFI methodiek , zodat de gebruiker de C4I oplossingen in gebruik kan nemen en in stand kan houden. DOTMLPFI factoren:

 • Doctrine
 • Organization
 • Training & Education
 • Materiel
 • Leadership
 • People
 • Facilities
 • Interoperability

De afdeling Readiness binnen het programma FOXTROT is verantwoordelijk voor het in kaart brengen en opstellen van verbetervoorstellen van alle support processen die geraakt worden, of verbeterd moeten worden, wanneer een nieuwe IT-oplossing geïntroduceerd wordt. Immers alleen een IT oplossing introduceren wil nog niet zeggen dat deze IT oplossing ook daadwerkelijk gebruikt kan worden, laat staan dat het direct een ‘benefit’ is voor de eindgebruiker.

De medewerkers van de afdeling Readiness zijn verantwoordelijk voor inzicht in één of meerdere focus gebieden per functie/persoon waarbij het reeds gerealiseerde Readiness Framework met daarin het Readiness Model wordt toegepast. Door dit inzicht, in combinatie met de gestelde operationele requirements en de voorgestelde technische oplossing, kan geanalyseerd worden welke aanpassingen, verbeteringen of wijzigingen noodzakelijk zijn binnen het gehele Readiness proces.

Je bent als Senior verantwoordelijk voor de voorbereiding en ondersteuning bij de adviesprocessen aangaande LOGISTIEK & ONDERHOUD, WAPENSYTEEM MANAGEMENT, MATERIEEL EN END OF LIFE CYCLE door:

 • Het inhoudelijk voorbereiden van het adviesproces;
 • Het ontwikkelen van alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct.
 • Je bent verantwoordelijk voor de besluitvorming van het adviesproces door het ondersteunen van inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming.
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het adviesproces door de inhoudelijke advisering over en ondersteuning van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring van onderdelen van het adviesproces door:
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en bij de bewaking van de toepassing van adviesproducten;
 • Het doen van onderzoek en advisering.
 • Jouw scope is het focus gebied Logistiek & Onderhoud echter uiteraard draag je al teamlid ook bij aan de analyses, adviezen en oplossingen van collega teamleden die de overige Readiness focus gebieden in hun portefeuille hebben.
 • Je hebt aantoonbare relevante ervaring binnen de defensie organisatie op het gebied van Logistiek & Onderhoud.
 • Je vervult de rol van HUB lead Logistiek & Onderhoud binnen het FOXTROT Programma. De HUB is een samenwerkingsverband waarbinnen stakeholders als eindgebruikers en leveranciers bij elkaar komen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

FOXTROT is een krijgsmacht-breed programma dat onder meer voorziet in de militaire communicatie- en IT-middelen om informatie gestuurd optreden (IGO) mogelijk te maken en de interoperabiliteit te vergroten binnen het mobiele tactische domein van de krijgsmacht. Het programma draagt bij aan een verdere modernisering en versterking van de krijgsmacht en is noodzakelijk vanwege het toenemende belang van IGO voor succesvolle militaire operaties, zoals aangekondigd in de Defensienota 2018.

FOXTROT maakt een eerste stap om ervoor te zorgen dat alle mobiele platformen altijd veilig verbonden zijn en interoperabel met partners teneinde IGO mogelijk te maken.
De standplaats is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier kun je gratis sporten en lekkere, betaalbare maaltijden verkrijgen in het restaurant. Het is centraal gelegen en goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jan Blankenstijn

06-51277689

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Senior Consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Technisch Manager Wapensystemen

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon