Specialistisch inspecteur Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Reageren voor 27 januari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0643
 • Plaatsingsdatum 5 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bestuurlijk en inhoudelijk toezichthouden op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het meer centraal stellen van vertrouwen en risicogericht toezicht op governance. Het coördineren van de themaonderzoeken over complexe politieke en bestuurlijke onderwerpen. Dit doe je vanuit de functie specialistisch inspecteur bij de Autoriteit woningcoporaties, onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Je standplaats is Utrecht.

Wat ga je doen als specialistisch inspecteur?

De specialistisch inspecteur heeft twee taken. Je houdt toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). En daarnaast coördineer je themaonderzoeken in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
Het bestuurlijk en inhoudelijk toezichthouden op het WSW richt zich op de beheersing van de risico’s in het borgstelsel en op de beheerste en integere bedrijfsvoering door WSW. Recentelijk is een nieuwe toezichtvisie ontwikkeld voor het toezicht op WSW waarin vertrouwen en risicogericht toezicht op governance meer centraal komen te staan. Deze nieuwe visie wordt in de komende periode geïmplementeerd. Bij (her)benoemingen van de bestuurders en commissarissen van WSW levert de inspecteur input voor geschiktheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen. De inspecteur coördineert deze onderzoeken.
Daarnaast coördineert de inspecteur de (thema)onderzoeken over complexe politieke en bestuurlijke onderwerpen. De Aw voert thema onderzoeken uit, onder andere om blinde vlekken in het toezicht te voorkomen en op te sporen. Onderzoek naar woningtoewijzing, de realisatiekracht van nieuwbouw en pakketverkopen door corporaties zijn voorbeelden van themaonderzoeken. Themagerichte onderzoeken zijn vaak specialistische onderzoeken, waarop ook inspecteurs met specialistische kennis worden ingezet.

Om deze twee taken uit te kunnen voeren worden contacten onderhouden op het volkshuisvestelijk en beleidsmatig terrein met het ministerie van BZK, de VNG, stakeholders en belangenvertegenwoordigers. De specialistisch inspecteur draagt bij aan de voorbereiding van debatten, AO's en briefings in de Tweede Kamer.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?

Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Autoriteit woningcorporaties is een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Wij sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt onze focus op het toezicht op governance. We hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. We houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht.

Afdeling Informatie en programmering
De afdeling Informatie en programmering heeft verschillende taken. Zo verzamelen, ontsluiten, verrijken en analyseren we data. Daarnaast voeren we de regie op het ontwikkelen van processen en (toetsings)kaders, en maken we kennisproducten zoals de Staat van de Corporatiesector en themaonderzoeken. Ook houden we toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Henk Slijkhuis

06–50054729

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Regoli-Bakker

06-20562571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Toezicht Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialistisch inspecteur drinkwater bedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur producttoezicht asbest

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon