Specialistisch inspecteur drinkwater bedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0641
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan de borging van de kwaliteit van het drinkwater in Nederland: vanuit jouw passie voor de productie van goed drinkwater zet je je kennis in op het gebied van waterkwaliteit. Je kent de drinkwatersector van dichtbij en wilt als toezichthouder bijdragen aan een zo goed mogelijke drinkwatervoorziening. Je werkt vanuit Utrecht.

Wat ga je doen als specialistisch inspecteur drinkwater
Als specialistisch inspecteur houd je toezicht op de drinkwaterbedrijven en draag je daarmee bij aan deze belangrijke maatschappelijke taak. De beschikbaarheid van goed en voldoende drinkwater is essentieel voor de volksgezondheid. In Nederland zijn er 10 drinkwaterbedrijven die water produceren en leveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het bevoegd gezag voor de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland.

Jouw takenpakket? Dat is heel divers. Vanuit je kennis van waterkwaliteit beoordeel je meldingen van normoverschrijdingen en analyses van microbiologische veiligheid van drinkwaterbedrijven. Door vervuiling van bronnen van drinkwater en droogte is de kwaliteit en leveringszekerheid niet vanzelfsprekend. Kennis van de nieuwste ontwikkelingen is van belang. Daarbij werk je ook samen met kennispartners als het RIVM onder andere voor het onderzoek naar gezondheidsrisico’s van nieuwe stoffen die de kwaliteit van de drinkwaterbronnen bedreigen.

Binnen de ILT ben je ook gesprekspartner voor de vergunningverleners die graag gebruik maken van jouw deskundigheid. Je draagt bij aan het jaarlijkse rapport Drinkwaterkwaliteit in Nederland.
Je bent vraagbaak voor collega’s en burgers. Vaak gaat het daarbij over nieuwe ontwikkelingen bij de productie van drinkwater, zowel qua bronnen, zuiveringstechnieken, levering van drinkwater in geval van nood of over aspecten van het leidingnet.

Daarnaast ben je betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen. Je denkt mee over hoe we deze het beste kunnen vertalen naar de praktijk. Uiteraard houd je in je adviezen rekening met bestuurlijke, departementale en maatschappelijke belangen.

Afdeling Toezicht publieke instellingen
De afdeling Toezicht publieke instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende en erkende instellingen. Het doel is het vergroten van het zelfinzicht van organisaties zodat een cultuur van adequate naleving ontstaat. De afdeling heeft 4 teams: Bedrijven, Infrastructuur, Instituties en Toezicht certificerende en erkende instellingen.

Team Bedrijven
Dit team adviseert bij de vergunningverlening voor bedrijven met een groot milieurisico. En houdt toezicht op de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en onder andere organisaties die warm tapwater leveren. Bij drinkwater ligt onze focus op kwaliteit, leveringszekerheid, doelmatigheid, digitale veiligheid en de governance van de organisatie. Onze adviestaak richt zich op het bevoegd gezag dat vergunningen verleent in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat om circa 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen en 300 andere risicovolle bedrijven. Het doel van onze advisering: een goede uitvoering van het beleid en de nationale en internationale regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op milieugebied en de (externe) veiligheid. In Caribisch Nederland houden we toezicht in het kader van de Wet drinkwater en elektriciteit BES.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anja Verdiesen

06-11346560

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicky van Gulden

06-24510480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend/specialistisch inspecteur bodem en bouwstoffen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur/auditor rail

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon