(Sr) Adviseur Directie Algemeen Strategisch Advies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 13 juli
 • Vacaturenummer IW ASA 22-212
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een stevig strategisch vermogen; dat is waar jij als adviseur bij de directie Algemeen Strategisch Advies van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor zorgt. Mede dankzij jou staat er straks een ministerie met een ongekend krachtig strategisch, economisch, innovatief en kennisprofiel. Vanuit Den Haag versterk je de langetermijnstrategieën van het IenW en de onderlinge samenhang en de onderbouwing van het IenW-beleid. Dat doe je altijd met oog op de maatschappelijk opgaven.

Wat verwachten we van je

Als (senior) adviseur bij ASA draag je zelfbewust bij aan de genoemde opdracht. Afhankelijk van het schaalniveau waarop je werkt verwachten we van je dat je in beleidsdiscussies de vinger op de zere plek kunt en durft te leggen. Door intern een kritische sparringpartner te zijn, bevorder je de consistentie en integraliteit van het IenW-beleid. Je bent niet alleen kritisch in je analyse, maar ontwikkelt ook werkbare oplossingen, samen met je collega’s van de verschillende beleidsonderdelen van IenW.

We verwachten dat je een eigen visie ontwikkelt op bijvoorbeeld doel, instrumenten en output. Je stelt kritische vragen en adviseert op inhoud en proces in (lopende) beleidsvraagstukken. Dat doe je altijd met het doel om de maatschappelijke en beleidsmatige opgaven van IenW verder te brengen. Je zet je kennis en expertise in op de grote maatschappelijke opgaven en de daar aan verbonden transities rond duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Als ASA-medewerker sta je in verbinding met jouw tegenhangers binnen IenW en bij de andere departementen. Zowel binnen als buiten Den Haag ben je een gesprekspartner op niveau in het voor ons relevante beleidsdebat. Je legt relaties tussen ontwikkelingen op het gebied van economie, kennis en innovatie én het beleid van IenW. Je bent in staat conceptueel en abstract te denken en dat te vertalen naar concrete voorstellen en interventies.

Wat ga je doen

Werkzaamheden binnen ASA zijn divers. Medewerkers hebben hun eigen kennis en expertise en zijn verantwoordelijk voor hun eigen trajecten en werkzaamheden. Tegelijkertijd zijn we een team; we zoeken elkaar op en ondersteunen en verrijken elkaar.

Trajecten en werkzaamheden waar je bij ASA aan kunt denken zijn:

 • Uitwerken van het coalitieakkoord in een integraal Beleidsprogramma;
 • Helpen concretiseren van (nieuwe) beleidsconcepten, zoals ‘water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening’ of brede welvaart, of bepalen waar IenW-beleid botst met ambities van andere departementen;
 • Strategie bepalen hoe IenW als verantwoordelijk ministerie voor milieu met de gevolgen van milieugrenzen voor andere beleidsterreinen van IenW zoals goederen- en personenmobiliteit en luchtvaart om kan gaan.

Hiernaast vertegenwoordig je in voorkomende gevallen het ministerie interdepartementaal of ondersteun je de ambtelijke en bestuurlijke top (bijvoorbeeld) in de Raad voor Financiële en Economische Zaken en Innovatie of de Raad voor de Fysieke Leefomgeving.

Als medewerker van ASA kijk je ook vooruit en verbind je de korte termijn beleidsadvisering met de lange termijn doelen en ontwikkelingen. Je hebt oog voor nationale en internationale ontwikkelingen op het domein van IenW. Je hebt zicht op het wetenschappelijk debat over ons beleid. Je haalt relevante kennis naar binnen, en plaatst onderwerpen op de agenda. Een deel van de medewerkers van ASA opereert in een netwerk met kennisinstellingen en brengt onze vragen in dat netwerk onder de aandacht. Bijvoorbeeld door het opstellen van een Strategische Kennis en Innovatieagenda.

Vanuit ASA vindt bijvoorbeeld ook de voorbereiding voor een nieuwe kabinetsperiode plaats. Daartoe verkennen medewerkers van ASA welke opgaven er op onze beleidsterreinen afkomen of welke vraagstukken een volgend kabinet op de agenda zou moeten zetten. Ook zoeken we verbinding met partijen binnen en buiten het departement. Intern betreft dit zowel de beleidsdirecties als andere stafdirecties. Buiten IenW gaat het o.a. om planbureaus en kennisinstellingen en gelijksoortige directies op andere departementen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de functie? Bel dan met Ben Geurts, via 06-52529984 of Erik Schmieman, via 06-15369337 of Josefien van de Ven, via 06-42095826. Zij staan je graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Algemeen Strategisch Advies (ASA), gevestigd in Den Haag, heeft de opdracht de slagkracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van strategie, economie, innovatie en kennis te versterken. Als ASA-medewerker doe je dat door vanuit een langetermijnperspectief over IenW-beleid te adviseren, de onderlinge samenhang van IenW-beleid te versterken, het beleid economisch beter te onderbouwen en/of het IenW-beleid in te bedden in (interdepartementale) beleidsdiscussies. Je houdt daarbij altijd scherp oog op waar IenW voor staat.

ASA vergroot het strategisch vermogen van de organisatie, stimuleert, adviseert én daagt de beleidsverantwoordelijken uit. De beleidsdirectoraten-generaal zijn hoofdverantwoordelijk voor het beleid en de strategie-, kennis- en innovatieopgaven in hun beleidsdomein. ASA adviseert direct aan de bestuursraad en bewindspersonen en ondersteunt de beleidsdirectoraten-generaal met het bepalen van de strategische langetermijnvisie, en het bevorderen van de samenhang met andere beleidsdossiers binnen IenW en daarbuiten. Daarnaast zorgt deze directie via structurele werkwijzen, bijeenkomsten en vernieuwende werkvormen voor samenhang en de gezamenlijke programmering van kennis en innovatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Ben Geurts

06-52529984

De heer Erik Schmieman

06-15369337

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mirjam Koolen - den Breejen, Adviseur Werving en Selectie

06-42703284

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Medewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Interne Controle/Auditor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Wetenschappelijk Onderzoeker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon