Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Sr. Beleidsmdw. Groen onderwijs internationaal & Europese onderzoekssamenwerking

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding, Agrarisch
 • Reageren voor 8 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGA20191113_12
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met het klimaatakkoord van Parijs, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en de ambitie om kringlooplandbouw te realiseren, staan we op de terreinen landbouw, natuur en voedsel in Nederland en wereldwijd voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is goed onderwijs essentieel en moeten we investeren in de ontwikkeling en verspreiding van kennis en innovaties.

De directie Strategie, Kennis en Innovatie van LNV zoekt een enthousiaste collega die hierbij wil helpen. Als senior beleidsmedewerker zal je de komende periode vooral met deze twee onderwerpen aan de slag gaan: 

Groen onderwijs in de internationale context

In het zogenoemde Groenpact hebben het ministerie van LNV, de groene onderwijsinstellingen (AOCs, Hoger Agrarisch Onderwijs (hbo) en Wageningen Universiteit en Research) en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over versterking van het groene onderwijs. Internationalisering is daarbij één van de hoofdopgaven. Jij bent kwartiermaker internationalisering binnen het Groenpact. Aan jou de opdracht om samen met onderwijs en bedrijfsleven de internationale oriëntatie van het groene onderwijs te versterken. Belangrijk is het goed neerzetten van de onderwijsinstellingen, als internationale kennispartners die bij kunnen dragen aan het oplossen van de mondiale landbouw- en voedselvraagstukken. Jij ziet waar (internationale) kansen voor het onderwijs liggen, vertaalt deze in concrete actieplannen en jij weet de Groenpact-partners actief te betrekken. Je legt verbindingen met de beleidsagenda’s van de ministeries van BZ en OCW en legt contacten met andere relevante organisaties zoals Nuffic, NWO, Neth-ER en de landbouwraden. Als kwartiermaker ben je lid van het kernteam van het Groenpact (zie ook www.groenpact.nl). 

Europees innovatie- en onderzoekbeleid

In het nieuwe Europese innovatie- en onderzoeksprogramma (Horizon Europe) gaat gewerkt worden met een nieuw instrument: partnerschappen. Deze samenwerkingsverbanden van lidstaten en de Europese Commissie op onderzoekterrein zijn voor Nederland, zeker op de terreinen landbouw, voedsel en natuur, heel relevant. Jij bent binnen LNV als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het onderwerp 'partnerschappen'. Dat betekent dat je weet wat er op dit terrein in Europa speelt en collega's binnen LNV informeert en enthousiasmeert om te zorgen dat Nederland maximaal profiteert van onderzoeksamenwerking op LNV-terrein. Je hebt veel contacten met de collega's die inhoudelijk bij de afzonderlijke partnerschappen betrokken zijn. Je monitort de voortgang van de partnerschappen, zorgt voor een gecoördineerde inbreng van Nederland en je legt inhoudelijke verbindingen tussen de verschillende partnerschappen en het bredere LNV-beleid. Je hebt ook veel externe contacten met onder meer het ministerie van OCW, de Europese Commissie, RVO en WUR. Naast je coördinerende rol, zul je zelf ook de Nederlandse contactpersoon worden voor één van de partnerschappen. Dat kan bijvoorbeeld het nog op te richten partnerschap zijn op het gebied van agroecologie.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren beleidsmedewerker.
 • Je hebt kennis van de (beroeps- of hoger)onderwijssector en aantoonbare belangstelling voor landbouw, natuur en milieu.
 • Je hebt internationale ervaring; kennis van de werking van de EU is een pre.
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je neemt veel en graag initiatief en kunt zelfstandig opereren, ook in een context van bestuurders.
 • Je zoekt actief de samenwerking en bent sterk in het bouwen, onderhouden en benutten van een netwerk.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Strategie, Kennis & Innovatie is dé kennispartner binnen de overheid als het gaat om de maatschappelijke opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling en kennisverspreiding zijn voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven onmisbare instrumenten. De directie SK&I werkt hieraan en kent daarnaast een strategisch cluster dat verantwoordelijk is voor grote strategische beleidstrajecten. De directie SK&I maakt onderdeel uit van het DG Agro, maar werkt ook voor het DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied en het programma-DG Stikstof.

De directie kent een structuur met teams. Je maakt deel uit van het team 'internationaal en onderwijs'.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Agro (DGA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit biedt een werkcultuur waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, welkom is. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Agro (DGA)
Binnen ons ministerie staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood economie en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Vanwege de rol in de voedselketen, het innovatieve vermogen en de sterke internationale positie, beschouwen wij de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt mede richting door maatschappelijke vraagstukken rond voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw Floor Boselie - Abbenhuis, MT-lid directie Strategie, Kennis en Innovatie

06-15038093

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directoraat-generaal Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker intellectueel eigendomsrecht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker visserij EU en Noordzee

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon