Sr. Beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGS20220513_12b
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan een thema dat volop in de publieke en politieke belangstelling staat. Jij doet het dagelijks als senior beleidsmedewerker bronmaatregelen landbouwsector.
In Den Haag werk je bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het oplossen van het stikstofvraagstuk.

Een goed gecoördineerde en tijdige implementatie van het maatregelenpakket stikstofreductie is essentieel om de doelstellingen voor natuurverbetering, alsook de benodigde economische en maatschappelijke ontwikkelruimte, te realiseren. Dit doe je natuurlijk niet alleen, het reduceren van stikstof is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende departementen binnen de Rijksoverheid, waarbij ook nauwe samenwerking wordt aangegaan met Provincies en externe stakeholders.

Het team bronmaatregelen binnen het Directoraat Landelijk Gebied en Stikstof staat voor de coördinatie van de bronmaatregelen aan de lat. Binnen dit team zijn we op zoek naar versterking op het account landbouw. De bronmaatregelen in de agrarische sector dragen significant bij aan de beoogde stikstofreductie. Er zijn veel landbouwmaatregelen in beweging en daarbovenop komt de uitwerking van de gecombineerde gebiedsgerichte aanpak. Je bent dan ook betrokken bij de uitvoering van bestaande maatregelen, de bijsturing van deze maatregelen, en de ontwikkeling van nieuwe maatregelen. Je kent de positie en belangen van de sector, maar verliest de natuurbelangen niet uit het oog.

Samen met de interne als externe collega’s buig jij je over deze verschillende vraagstukken die opkomen bij van de bronmaatregelen binnen de landbouwsector, in het bijzonder de (intensieve) veehouderij.

Jouw functie kent nadrukkelijk een coördinerende en adviserende rol ten aanzien van de implementatie van de huidige bronmaatregelen Hiervoor werk je met de betrokken collega’s binnen en buiten het Ministerie van LNV aan de besluitvorming binnen de Rijksoverheid en werk je mee aan de beantwoording van parlementaire vragen. Ook weet je snel te schakelen met kennisinstellingen en wetenschappelijke organisaties, zoals RIVM en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo bouw je je eigen netwerk op, dat je zorgvuldig onderhoudt. Je verbindt DGLGS met andere onderdelen van binnen het Ministerie LNV, de Rijksoverheid en andere belanghebbenden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de aanpak van de natuur- en stikstofverplichingen. En die op het vlak van klimaat en voldoende en schoon water. Onze werkwijze bevat zowel landelijke maatregelen vanuit de Rijksoverheid als een gebiedsgerichte aanpak.

DGLG&S richt zich op de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstof in Nederland en het herstel en de versterking van natuur. Ons doel? Dat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat- en landsverdediging. We maken een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn én een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn mogelijk. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk; we komen graag samen met hen tot oplossingen.

We zijn een team van ongeveer tachtig medewerkers. Wat ons kenmerkt? Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. Daaraan werken we dagelijks intensief samen. En natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk en de interesse in elkaar groot. Dat zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit merk je bijvoorbeeld doordat collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen. Niet alleen bij het oplossen een actuele klus, maar ook bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Femke Buitenhuis

06-15359232

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Sr.) Beleidsmedewerker(s)Transitiefonds Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Beleidsmedewerker Agrarisch Domein

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon