(Sr.) Beleidsmedewerker(s)Transitiefonds Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGS20220513_11/12
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Optimale bescherming van onze unieke natuur in Nederland. Herstel van de biodiversiteit. Realisatie van duurzame landbouw. Als (senior) beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag zorg je dat deze doelen steeds dichterbij komen. Hiermee zet het kabinet in op onder meer kringlooplandbouw, nieuwe verdienmodellen in de agrarische sector en natuurverbetering.

Als (senior) beleidsmedewerker werk je op het snijvlak van beleid en uitvoering. Je bent onderdeel van het cluster Transitiefonds binnen het Team Strategie en Beleidsvorming van het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof. Hier werk jij aan het tot stand komen van het Transitiefonds zodat de financiële middelen die het kabinet daarmee heeft gereserveerd ook spoedig ingezet kunnen worden.

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ kondigde het kabinet aan met een brede gebiedsgerichte aanpak te komen. Een aanpak gericht op stikstofreductie en natuurverbetering. En op de (Europese) normen en opgaven rondom waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. Deze aanpak leidt tot grote aanpassingen en opgaven in het landelijk gebied. Tot en met 2035 wordt een budget van 25 miljard euro beschikbaar gesteld, dat via een gebiedsgerichte aanpak wordt ingezet.
Om zekerheid te bieden over de beschikbaarheid van de middelen, wordt een begrotingsfonds (Transitiefonds) ingesteld. Dat is op 1 januari 2024 operationeel.

Jouw taak?
Zorgen dat de instellingswet van het Fonds het komende jaar van de grond komt zodat de inzet van middelen ingezet kunnen worden om maatregelen voor de integrale gebiedsgerichte aanpak te kunnen financieren. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s van de in opbouw zijnde regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied van ons ministerie. Dit organisatieonderdeel ondersteunt de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak, beoordeelt de gebiedsplannen van provincies en ziet toe op de voortgang.

In jouw functie werk je de scope van het fonds nader uit, de wijze waarop besluiten zullen worden genomen over de inzet van middelen en de verhouding met andere departementen en medeoverheden. Ook zorg je dat er tijdig interdepartementale en bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt over nieuwe voorstellen of plannen. Of over wijzigingen van maatregelen of plannen die al worden uitgevoerd. Je overlegt volop met collega’s van de directie Financieel-Economische Zaken voor de begrotingstechnische kant van het fonds. Je bouwt dus in korte tijd een breed netwerk op.

Kom jij onze organisatie versterken en meewerken aan vraagstukken die de hele samenleving raken?

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdere beleidsontwikkeling van de aanpak van de natuur- en stikstofverplichingen. En die op het vlak van klimaat en voldoende en schoon water. Onze werkwijze bevat zowel landelijke maatregelen vanuit de Rijksoverheid als een gebiedsgerichte aanpak.

DGLG&S richt zich op de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstof in Nederland en het herstel en de versterking van natuur. Ons doel? Dat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Denk hierbij aan infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, en klimaat- en landsverdediging. We maken een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn én een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn mogelijk. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk; we komen graag samen met hen tot oplossingen.

We zijn een team van ongeveer tachtig medewerkers. Wat ons kenmerkt? Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. Daaraan werken we dagelijks intensief samen. En natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk en de interesse in elkaar groot. Dat zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit merk je bijvoorbeeld doordat collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen. Niet alleen bij het oplossen van een actuele klus, maar ook bij jouw verdere groei in je functie.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Zijl

06-1172 1808

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidscoördinator Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Beleidsmedewerker Agrarisch Domein

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sr. Beleidsmedewerker Toestemmingverlening Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon