Sr. Specialist signaleren online terroristisch en kinderpornografisch materiaal

 • Rotterdam
 • Universitair oude stijl, Universitair Master
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/ATKM/240355, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) is een zelfstandig bestuursorgaan dat zich richt op het tegengaan van de verspreiding van terroristische online inhoud (TOI) en kinderpornografisch materiaal (KP) op het internet.

Wij zoeken een ondernemende, verbindende en positief-kritische senior signaleringsmedewerker, met solide kennis van OSINT-tooling en bij voorkeur kennis van online terroristisch en/of kinderpornografisch materiaal. Voor deze rol staat samenwerking centraal, binnen het eigen team, maar ook met andere afdelingen en ketenpartners.

In deze rol ben jij een belangrijke schakel in het proces om het internet vrij te maken van online terroristisch en kinderpornografisch materiaal. De grondslag hiervoor is Verordening (EU) 2021/784 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (TOI-verordening), de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud en de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal die spoedig in werking treedt.

Senior signaleren bij de ATKM

De ATKM is een startende organisatie met een overzichtelijk besturingsmodel. De indeling van de organisatie is gebaseerd op de portefeuilles van de drie bestuurders: primaire processen, bedrijfsvoering, en organisatieontwikkeling en stakeholdermanagement. Iedere medewerker kan vanuit zijn of haar eigen rol een belangrijke bijdrage leveren aan de richting, de taakinvulling en het karakter van de organisatie.

Als senior signaleringsmedewerker begeleid en adviseer je de detectiemedewerkers en OSINT-specialisten. Jij bent hun eerste aanspreekpunt m.b.t. de inhoud van hun vak of het nu over fenomenenonderzoek gaat, onderzoeksmethodieken of technische-tooling-vraagstukken. En je pakt enthousiast de rol op van procesverbeteraar (ondersteunen/ begeleiden om de juiste omstandigheden te creëren voor collega’s om hun werk uit te voeren). Ook help je hen om zich inhoudelijk te kunnen ontwikkelen.

Als senior signaleringsmedewerker ben je een belangrijk klankbord voor de bestuurder primaire processen, onder andere op het gebied van ontwikkelingen vanuit de primaire processen die van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van het signaleringsproces.
Gevraagd en ongevraagd adviseer je het bestuur en de bestuurssecretaris over nieuwe ontwikkelingen en operationele zaken die bij het signaleringsproces worden geconstateerd. Je doet proactief verbetervoorstellen. Hierbij houd je overzicht over het gehele signaleringsproces. Daarbij werk je nauw samen met de collega-senioren beoordelen en handhaven.

Als projectleider werk je aan programma’s met een diversiteit aan onderwerpen (multidisciplinair, multi-stakeholder: privaat, publiek, wetenschappelijk). Denk hierbij aan het opzetten en draaien van een proeftuin voor OSINT-software of bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden met (OSINT-)ketenpartners binnen de overheid. Als projectleider stuur je verschillende projectteams aan, afdelingoverstijgend en ook met externe projectleden. Je houdt de planning en voortgang in de gaten en weet vooral met doorzettingsvermogen en charme proactief draagvlak te organiseren.

Omdat de ATKM een nieuwe organisatie is, zal jij gevraagd worden om vanuit jouw expertise verdere invulling te geven aan de rol van senior signaleringsmedewerker. Dat doe je natuurlijk met ondersteuning van en in samenwerking met je collega’s en de bestuurder primaire processen als jouw directe leidinggevende. Te denken valt bijvoorbeeld aan het nader invullen en configureren van het benodigde IT-systeem en de samenwerking met de specialisten beoordeling en handhaving van de ATKM.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)

De ATKM wordt een zelfstandig bestuursorgaan dat gaat handhaven op het delen en verspreiden van online terroristisch en kinderpornografisch materiaal. Momenteel lopen er twee wetgevingstrajecten die de ATKM hiervoor de wettelijke grondslag geven. Zodra deze wetten door het Nederlandse parlement zijn aangenomen en in werking zijn getreden, wordt de ATKM operationeel. Tot die tijd werkt een kwartiermakersteam vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de inrichting van de ATKM.

Als autoriteit zal de ATKM aanbieders van hostingdiensten verplichten om terroristisch en kinderpornografisch materiaal ontoegankelijk te maken. Indien aan de verzoeken geen gehoor wordt gegeven kan de ATKM handhavend optreden. De ATKM zal echter niet alleen toezichthoudend en handhavend optreden, maar ook actief de samenwerking zoeken met publieke en private partijen die streven naar een schoon en open internet. Het bewaken van de vrijheid van meningsuiting en privacy is hierbij van essentieel belang.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Folkert ter Bekke

06-21402945

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jolien van Aken

06-15530912

Solliciteren?

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technische Osint Specialist – TOI & KP

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Specialist detectie/Osint

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 • Rotterdam
 • HBO oude stijl
  Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Raad van Advies voor Raad van Bestuur ATKM

Autoriteit online terroristische en kinderpornografisch materiaal
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 4
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon