Stafadviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 12 september
 • Vacaturenummer 488890
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In Den Haag werk jij in het politieke hart van Nederland. En ook nog eens bij een belangrijke werkgever, namelijk het ministerie van Defensie. Bij de directie Juridische Zaken ben jij als stafadviseur van grote waarde op juridisch en bestuurlijk gebied. Met jouw kennis, ervaring en inzet speel je een rol van betekenis voor de directie en de Bestuursstaf.

Als stafadviseur is het aan jou om de directeur op juridisch en bestuurlijk gebied te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taak. Ook assisteer je de adjunct-directeur bij bedrijfsvoeringsactiviteiten. Maar die ondersteunende taak gaat verder, want in nauwe samenwerking met de directiesecretaresse houd je je ook bezig met beheersmatig ondersteunende werkzaamheden voor de directeur en de verschillende clusters van de directie Juridische Zaken (DJZ). Bovendien vervul je de rol van preventiemedewerker van de directie.

Je coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van externe betrekkingen. Daarnaast vertegenwoordig je DJZ in het arbocoördinatorenoverleg Defensie. Tot slot coördineer en registreer je opleidingen, cursussen, workshops en lezingen in het kader van het opleidingsplan voor de medewerkers van de directie.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau en ruime ervaring in een juridische werkomgeving.
 • Je hebt aantoonbare kennis van ontwikkelingen op het beleidsterrein van de directie Juridische Zaken.
 • Je hebt aantoonbare kennis van juridische terminologie, geldende procedures en regelgeving.
 • Je hebt kennis van werkprocessen, procedures, wet- en regelgeving, methodes en technieken die belangrijk zijn voor je werkveld of kennisgebied.
 • Je hebt kennis van AO-regels en -procedures en je bent handig met ICT-hulpmiddelen.
 • Je bent vaardig in het interpreteren en analyseren van (financiële) gegevens en schriftelijk of mondeling verkregen informatie.
 • Je kunt omgaan met (personeels)vertrouwelijke politiek en bestuurlijk gevoelige zaken.
 • Je bent goed in adviseren en hebt de nodige basisadviesvaardigheden, zoals rapporteren en presenteren.
 • Je kunt goed projectmatig werken en samenwerken, maar ook prima zelfstandig een klus klaren.
 • Je bent analytisch en klantgericht, kunt je werk goed plannen en organiseren en bent bereid te investeren in je eigen ontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38- urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.727 Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau (niveau A), houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. We kijken eerst naar geschikte interne kandidaten. Vinden we geen goede kandidaat, dan breiden we de selectie uit naar externe kandidaten.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie over onze Gedragscode vind je op https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft binnen de Bestuursstaf een centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie.

Wij zijn in hoofdlijnen verantwoordelijk voor:

 • de juridische ondersteuning en de advisering van de minister en de defensieonderdelen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;
 • het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij verlening van bijstand op grond van de Politiewet.

Onze directie bestaat naast de directeur uit diverse clusters, namelijk Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht, Civiel Recht, Internationale Aangelegenheden en Wet- en Regelgeving. Daarnaast vallen de staf Militair Juridische Dienst Krijgsmacht, de stafadviseur en directiesecretaresse onder de directie.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze nationaal en internationaal in.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf ondersteunt de minister bij de besturing van de organisatie en adviseert haar als lid van het kabinet. Ook zorgt de Bestuursstaf voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. Ze stuurt de operationele commando’s en de dienstencentra aan en stelt de beleidskaders vast voor de gehele defensieorganisatie. In de Bestuursstaf zijn, naast de secretaris-generaal, drie kernspelers die samen het merendeel van de besluitvorming voorbereiden en het hoogste adviesorgaan van de minister vormen. Dit zijn de directeur-generaal Beleid, de Commandant der Strijdkrachten en de hoofddirecteur Financiën en Control.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Portfoliomanager IT-projecten

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior adviseur veiligheid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon