Staffunctionaris IT-beheer en -beveiliging

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tot 1 mei 2024
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 559354
 • Plaatsingsdatum 2 juni 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

De directie Operaties in Den Haag ondersteunt de Commandant der Strijdkrachten bij zijn taken als hoogste militaire adviseur van de bewindslieden. Jij bent een gedegen opgeleide information security officer en staat de directie bij als het gaat om communicatie en informatie. Zo werk je mee aan een veilig verloop van missies en operaties.

Je gaat aan de slag voor de afdeling J6 Communicatie en Informatiesystemen (CIS) en Informatievoorziening (IV) van de directie Operaties (DOPS). Daar werk je onder meer aan een adequate inrichting en werking van de Documentaire Informatievoorziening (DI) tijdens missies en operaties. Jouw functie valt, in grote lijnen, uiteen in de taakgebieden sectiemanagement, coördinatie en interactie en externe vertegenwoordiging.

Jouw taken

Sectiemanagement

 • Je draagt, samen met de senior stafofficier, bij aan de CIS-aspecten van de (voorlopige) Formering- en Gereedstelling Opdracht en Operatie Aanwijzing.
 • Je draagt bij aan de inrichting en werking van de DI-uitvoeringsorganisatie.
 • Je draagt bij aan het opstellen, onderhouden en handhaven van het documentair structuurplan van de DOPS en van de operaties.
 • Je draagt bij aan het opstellen van aanvullende richtlijnen voor de DOPS en de operaties en zorgt voor de overeenstemming met hogere regelgeving en beleid.
 • Je realiseert de inrichting en onderhoud van CIS-middelen en -procedures.
 • Je stelt een IV-plan op voor een beveiligde inrichting, voor wijziging, onderhoud en beheer voor de DOPS en onderhoudt dit.
 • Je maakt zo nodig een aansluitend behoefteplan.
 • Je faciliteert bij de realisatie, wijziging en instandhouding van de CIS-infrastructuur van de DOPS, inclusief de Uitwijkvoorzieningen.
 • Je stemt af met organisaties die informatie aanleveren aan de DOPS of die willen of moeten aansluiten op de CIS-infrastructuur van de DOPS.
 • Je ziet toe op het correct en veilig verwerken, behandelen en opslaan van gerubriceerde informatie binnen de DOPS.
 • Je zorgt voor dagelijkse, functionele aansturing van relevante medewerkers en eenheden om de IV/CIS-voorzieningen te waarborgen.

Coördinatie en interactie

 • Je draagt bij aan de ontwikkeling, coördinatie en interactie op de terreinen en dossiers van de sectie.
 • Je draagt bij aan de advisering over relevante, beheers- en beleidsmatige en operationele CIS- en IV-onderwerpen.
 • Je ondersteunt het sectiehoofd in zijn rol van informatiemanager voor het operationaliseren van relevant beleid voor, tijdens en na operationeel optreden.
 • Je ondersteunt het sectiehoofd tijdens en na operaties, bijvoorbeeld door het plannen, voorbereiden en coördineren van de overdracht van archieven.
 • Je adviseert krijgsmachtdelen en ketenpartners op basis van specifieke deskundigheid.

Externe vertegenwoordiging

 • Je participeert in relevante (bi)nationale en NAVO- en EU-werkverbanden waar het gaat om CIS en IV in relatie tot operaties.
 • Je vertegenwoordigt de DOPS op het gebied van Documentaire Informatievoorziening.

Functie-eisen

• Je hebt minimaal hbo-niveau en opleiding en/of ervaring op gebied van informatiebeveiliging.
• Je hebt ruime ervaring met ontsluiting en beheer van informatie met gebruik van moderne IV-middelen.
• Je bent bij voorkeur vertrouwd met de organisatie en de werkwijze van de defensieorganisatie en met name de CIS/IV delen daarvan.
• Je hebt bij voorkeur goede kennis van (het defensie-) IV-beleid over informatiebeheer en -presentatie, alsmede Documentaire Informatievoorziening.
• Je bent vaardig in het snel en adequaat analyseren en (laten) opheffen van (geconstateerde) tekortkomingen op IV-gebied in missies/operaties/oefeningen.
• Je bent vaardig in verwoorden van tekortkomingen, behoeftestellingen, verbeterplannen en implementatietrajecten op IV-gebied.
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels en weet kort en bondig te formuleren.
• Je neemt graag zelf initiatief, pakt je verantwoordelijkheid en kunt goed samenwerken, maar weet zo nodig ook te delegeren.
• Je bent resultaatgericht, nauwkeurig, integer en flexibel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.767 Max. €4.387 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur tot 1 mei 2024
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Heb je niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Dan maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. In de Gedragscode Defensie staat hoe medewerkers van Defensie met elkaar om horen te gaan en het is de basis van wat wij onder integriteit verstaan. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Meer informatie over onze Gedragscode vind je op https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de hoogste militaire adviseur van de bewindslieden. Hij heeft daarnaast specifieke verantwoordelijkheden in het bestuurlijke proces van Defensie en in het operationele proces.

De directie Operaties (DOPS) van de CDS ondersteunt de CDS bij de invulling van zijn verantwoordelijkheden. Onze directeur is gerechtigd om namens de CDS opdrachten te geven aan commandanten van Operationele Commando’s en aan commandanten van ingezette eenheden en kaderstellende opdrachten. Wij zijn gehuisvest op het Plein Kalvermarktcomplex in Den Haag.

Afdeling J6 Communicatie- en Informatiesystemen
Onze afdeling J6 Communicatie en Informatiesystemen (CIS) bestuurt de realisatie — waar nodig leveren wij ook advies —  van alle aspecten van CIS, IV en cryptobeheer die nodig zijn voor de goede planning, gereedstelling en uitvoering van het operationele proces. Daaronder valt ook de noodzakelijke prioritering van middelen en de inrichting van de Documentaire Informatievoorziening van de DOPS in relatie tot missies en operaties.

Wij richten ons verder op correctieve activiteiten die gesignaleerd worden door het Defensie Cyber Security Center. Waar nodig ondersteunen wij de directie Aansturen Operationele Gereedstelling van de Defensiestaf over CIS-aspecten. Ook realiseren wij de inrichting en het onderhoud van CIS-middelen, procedures en de informatievoorziening binnen de DOPS.

Onze afdeling bestaat uit de secties CIS Operaties en Informatievoorziening, en Crypto en Ondersteuning. Naast het afdelingshoofd hebben wij twee sectiehoofden en acht (staf)medewerkers.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

PB van Eldik

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Secretaris toezicht

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur science and technology

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Breda - Trip van Zoudtlandtkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon