Stafhoofd Financiën, Control en Inkoop (FCI)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.174 - €8.431
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 26 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer FCC-015
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als stafhoofd Financiën, Control en Inkoop (FCI) sta jij voor een sterke bedrijfsvoering die het primair proces optimaal faciliteert en evenredig bijdraagt aan een RIVM dat dagelijks aan belangrijke maatschappelijke opgaven werkt. Als inspirerend leider zorg jij er voor dat de bedrijfsvoering van het RIVM Voorspelbaar is, goed in staat is Vooruit te kijken en nauw Verbonden blijft met alle onderdelen van het RIVM. Met jouw visie en enthousiasme neem je het managementteam en de interne organisatie mee in de geformuleerde ontwikkelopgaven, stelt prioriteiten, brengt rust na een intensieve periode en ontwikkelt het vakmanschap binnen de eenheid.

Context
Vanaf 2019 zijn de MT’s Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en Finance, Compliance & Control (FCC) van het RIVM tijdelijk door één stafhoofd aangestuurd met als doel om een betere samenwerking en een meer integrale aanpak tot stand te brengen. De ervaring van de afgelopen periode leert dat de span of attention met slechts één stafhoofd niet voldoende gewaarborgd kan worden. De inhoudelijke variatie van vakgebieden en expertises, gecombineerd met de veranderopgaven op ieder terrein, maken het niet mogelijk om hieraan voldoende aandacht te geven. Om die reden worden er momenteel dan ook weer twee nieuwe stafhoofden geworven voor de beide stafeenheden.

De ambitie van OBP en FCC is en blijft een goed geëquipeerde bedrijfsvoering met een kaderstellende, ondersteunende, adviserende en toetsende rol. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de basis versterkt wordt. Om de ambitie te verwezenlijken zijn al ontwikkelgerichte verbeter- en professionaliseringstrajecten ingezet. Tevens heeft er een organisatorische herstructurering plaatsgevonden zodat de inrichting een optimale dienstverlening ondersteunt. Dit heeft tevens tot doel om de reeds ingezette trajecten te ondersteunen en om te zorgen voor duidelijkheid over rollen en taken. Het betreft hier voornamelijk een andere ordening van de bestaande afdelingen en teams, ter ondersteuning van de ambities.

Als stafhoofd FC&I geef je direct leiding aan de afdelingshoofden van:

 • Financiële administratie & Reporting (FAR, werktitel)
 • Control (werktitel)
 • Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC, werktitel)

Verder is het zo dat het secretariaat van FCI en OBP vanuit de eerdere samenvoeging in gezamenlijkheid de beide stafeenheden ondersteunt. In de nieuwe situatie zal er één secretariaat voor beide stafeenheden blijven om zo ook onnodige versnippering tegen te gaan. Het secretariaat zal worden ondergebracht bij het stafhoofd FCI. De gehele stafeenheid FCI bestaat uit zo’n 92 fte, die primair worden aangestuurd door de afdelingshoofden.

Opgave
Als stafhoofd FCI ga je aan de slag met een aantal uitdagende en uiteenlopende vraagstukken.

Een belangrijke opgave voor de stafeenheid FCI is dat de basis steeds op orde is; de financiën moeten voorspelbaar én betrouwbaar zijn. Onder jouw verantwoordelijkheid wordt er eenduidige, up to date (financiële) informatie ter beschikking gesteld aan alle organisatieonderdelen zodat hierop gestuurd en bijgestuurd kan worden. Het is van belang dat het RIVM financieel gezond is en dat er voldaan wordt aan de kaders zoals gesteld rondom financiën en inkoop. Hiertoe dient de stafeenheid zijn toekomstbestendige financiële en inkoopfunctie te borgen en te verstevigen. Jij zorgt ervoor dat ook de RIVM organisatieonderdelen zich bewust zijn van het belang van rechtmatige inkoop en hun eigen rol hierin.

De opgaven voor de stafeenheid bestaan verder uit het opstellen van alle producten in de verschillende P&C cycli en het continue verbeteren en doorontwikkelen van deze producten. Vanuit jouw kennis en ervaring versterk je het vakmanschap binnen de eenheid. Tevens ben je in staat om de control functie binnen het RIVM duidelijk te positioneren en verder te ontwikkelen.

Momenteel wordt er een nieuw ERP-systeem geïmplementeerd, waarbij het de doelstelling is dat processen verder worden gedigitaliseerd. Je weet deze ontwikkelingen met enthousiasme te delen in de organisatie en luistert goed naar wat de diverse organisatieonderdelen nodig hebben van de eenheid om optimaal te kunnen sturen.

Dit doe je onder andere door leiding te geven aan jouw MT. Je bent een (inhoudelijk) klankbord en sparringpartner voor de afdelingshoofden met ieder hun eigen ontwikkelopgaven. Je stimuleert hierin de eigen verantwoordelijkheid en behoudt de helicopterview over het geheel om als MT gezamenlijke ambities na te streven die bijdragen aan een sterke bedrijfsvoeringseenheid FCI, in samenwerking met de stafeenheid OBP. Deze samenwerking en de interne herstructurering is een expliciet aandachtspunt voor de toekomstige manager.

Tot slot fungeer je als primair aanspreekpunt voor ADR, FEZ en de directie Begrotingszaken. Het stafhoofd FCI een belangrijke schakel en pro actieve adviseur voor de CFO/directeur Bedrijfsvoering en de Directieraad als het gaat om het verbinden van de werkzaamheden van FCI aan de strategische thema’s en jaardoelen van het RIVM.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Als ABD manager verwachten van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frederieke Damme, CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM

030-2744055

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tamar van Beek, MD consultant Algemene Bestuursdienst voor het ministerie van VWS

06-21220992

Frank Alders

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stafhoofd Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeker duurzaamheid Covid beschermingsmiddelen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon