Stafhoofd stafafdeling Bedrijfsvoering en chief information officer

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 mei Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer ANVS 2021-110
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming houdt zich bezig met onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale of de blootstelling aan ioniserende straling. Een belangrijke maatschappelijke taak, waar jij als hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering én als chief information officer aan bijdraagt.

Adviesvaardig, oplossing- en servicegericht en verbindend: deze kerncompetenties gelden voor de stafafdeling Bedrijfsvoering én ze typeren jou als stafhoofd. Jij geeft leiding aan de circa twintig medewerkers van deze stafafdeling. Je stimuleert de onderlinge samenwerking en bent de verbindende manager die het team faciliteert. Daarbij weet je medewerkers te motiveren, heb je oog voor hun persoonlijke ontwikkeling. Je zorgt tevens voor een optimale verbinding met en aansluiting op de rest van de organisatie.

Jij draagt zorg voor de planning en realisatie van de werkzaamheden binnen de organisatie en voor een optimale aansluiting op de organisatie. Je bewaakt de realisatie van producten (kwaliteit en tijdigheid), kent de belangen en wensen van de interne klanten en speelt hierop in.

Als stafhoofd ben je adviseur voor het managementteam. Je adviseert op strategisch niveau over de onderwerpen die binnen jouw verantwoordelijkheid vallen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het laten functioneren van enkele ANVS-brede functies zoals de P-controller, de F-controller, de CISO-rol, de functionaris gegevensbescherming, de privacycoördinator en de beveiligingscoördinator.

Daarnaast vervul je zelf de rol van chief information officer (CIO). Je functioneert op het strategische niveau van de organisatie en bent daardoor de schakel tussen de
organisatievraagstukken en de informatievoorziening. Als CIO heb je tevens de taak om de leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van ICT-projecten.

Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen en het actueel houden van en het toezicht houden op de strategie met betrekking tot de informatievoorziening en ICT en de visie hierop. Daarbij hanteer je de rijksbreed afgesproken kaders, architectuur en standaarden. Vanzelfsprekend zijn de privacy en informatiebeveiliging daar een onderdeel van. Ten slotte stel je als CIO, op basis van de rijksbrede kaders, eisen aan projectbeheersingsmethodieken en ondersteun je bij audits, reviews en second opinions. Je brengt rapport uit aan de bestuurder(s).

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is een zelfstandig
bestuursorgaan waarvoor de bedrijfsvoering zoveel mogelijk via shared services binnen het Rijk geregeld is. In dit kader onderhoud je een directe relatie met de Hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) inclusief de Concerndirectie Mens en Organisatie, de Concerndirectie Informatievoorziening en de Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control. Ook neem je deel aan diverse IenW-overleggremia zoals het CIO-overleg IenW.

Functie-eisen

 • Je beschikt over WO werk en -denkniveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende en hebt ervaring met bedrijfsvoering en informatievoorziening binnen de Rijksoverheid.
 • Je bent een energieke leidinggevende die op een coachende wijze richting geeft en weet hoe je een team motiveert. In drukke periodes kun jij het hoofd koel houden.
 • Je bent gewend om snel te schakelen met hoogopgeleide (technisch) professionals, en bent hierin analytisch, verbindend, nieuwsgierig en doelgericht.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkelde organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit en weet dit in te zetten in je strategische adviesrol richting MT en bestuur.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een veiligheidsonderzoek (niveau A) maakt deel uit van selectieprocedure.
 • Het meedraaien in piketdiensten kan onderdeel zijn van deze functie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafafdeling Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het managementteam van de ANVS bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal management en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het primaire proces. De afdeling is verdeeld in twee onderdelen: een cluster dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het hoofd van de stafafdeling en een team Ondersteuning dat wordt aangestuurd door een teamleider.

Cluster Bedrijfsvoering en Informatievoorziening
Het cluster Bedrijfsvoering en Informatievoorziening is verantwoordelijk voor de geïntegreerde advisering op het gebied van bedrijfsvoering aan het MT, het ANVS organisatie- en personeelsbeleid, het informatievoorzieningsbeleid, het kwaliteitsbeleid, het verzorgen van de regiefunctie rond dienstverlenings-overeenkomsten met externe partijen en het vervullen van de rol
van controller, coördinator P&O en privacy- en (informatie-) beveiligingscoördinator. Daarnaast adviseert het cluster de organisatie op het gebied van informatie- en datamanagement en archivering, en is het cluster verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de daarbij benodigde ICT-voorzieningen.

Team Ondersteuning
Het team Ondersteuning is verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van administratieve werkzaamheden voor de ANVS, inclusief de ANVS-crisisorganisatie. Het team verzorgt de managementondersteuning van bestuur, staf- en afdelingshoofden en teamleiders. Het team is eveneens verantwoordelijk voor het officemanagement in zijn volle breedte, evenals de administratieve ondersteuning voor het primaire proces.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoet. Naast het opstellen van regels en het verlenen van vergunningen, zorgen we dat de regels worden nageleefd en indien nodig handhaven we.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt op de voet gevolgd door publiek, politiek, en stakeholders. De ANVS houdt zich bezig met onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale of de blootstelling aan ioniserende straling. In een dynamische omgeving werken we er dagelijks hard aan om de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te waarborgen en verbeteren.

De expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is binnen de ANVS gebundeld, zodat we onze taken op een hoog niveau uit kunnen voeren. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat we gemeen hebben? We zijn kritisch, onafhankelijk en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

De ANVS is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. H. Slijkhuis (Henk)

06 - 50 05 47 29

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer W.A. van Huut

06 - 54 36 83 33

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur nucleaire installaties en transport (toezicht en handhaving)

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Strategisch procesbegeleider gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon