• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 21-35A
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij als jurist thuis in onderwerpen rond bedrijfsvoering en privaatrecht? Zet je je expertise bij voorkeur in voor advieswerk met impact? Deze vacature in Den Haag biedt de kans je stempel te drukken op vraagstukken die ertoe doen. Als stafjurist bij de Algemene Rekenkamer werk je op topniveau.

Je gaat als juridisch specialist aan de slag bij de directie Staf, in het team Bestuur, Communicatie en Internationaal. De nadruk in je werk ligt op het adviseren over onderwerpen op het gebied van de bedrijfsvoering en het privaatrecht. Je adviseert zowel de top van de organisatie als de stafafdelingen en onderzoeksdirecties. Jouw werkzaamheden zijn hierdoor zeer divers. Denk bijvoorbeeld aan:

 • beoordelen van inkoopcontracten;
 • beantwoorden van vragen over intellectueel eigendom;
 • adviseren over de aanstaande verhuizing/renovatie van de Algemene Rekenkamer;
 • beantwoorden van vragen van onderzoekers over duiding van wet- en regelgeving.

Je werk rond deze onderwerpen combineer je met advisering over privacyvraagstukken, bijvoorbeeld over toegang tot informatie en dataminimalisatie. Je vervult daarbij de rol van plaatsvervangend functionaris gegevensbescherming.

Omdat we werken met een klein team, ben je bereid om (advies)vragen over te nemen van je collega-juristen. Denk aan vragen over ambtelijke nevenfuncties of de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer. Je schrikt niet terug voor gecompliceerde vragen en bent in staat om je in de toegemeten tijd in de materie te verdiepen.

Afhankelijk van je interesses, bestaat er de mogelijkheid om jouw juridische kennis op termijn in te zetten in onderzoeksprojecten van de Algemene Rekenkamer. Je juridische advieswerk richt zich op een keur van onderwerpen, zoals:

 • privaatrechtelijke onderwerpen zoals contracten, aansprakelijkheid en auteursrecht;
 • vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering;
 • privacy (Algemene verordening gegevensbescherming);
 • Wet open overheid en Wet openbaarheid van bestuur;
 • algemeen bestuursrecht (mandaten, subsidies).

Als stafjurist fungeer je bovendien als achtervang voor de functionaris gegevensbescherming. Andere belangrijke verantwoordelijkheden zijn:

 • institutionele advisering van het college, bijvoorbeeld over nevenfuncties en de Comptabiliteitswet 2016;
 • opstellen van (beleids)notities en overige correspondentie;
 • deelnemen aan in- en externe overleggroepen bij zowel ministeries als bij de Hoge Colleges van Staat.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt als stafjurist te werken bij het team Bestuur, een team in ontwikkeling zowel qua samenstelling als taakinvulling en uitvoering. We zorgen in nauw overleg met het college en managementteam voor het uitvoeren van de strategie van de Algemene Rekenkamer. En we dragen bij aan de interne besluitvorming en de externe oriëntatie van onze organisatie. We ondersteunen en adviseren de top van de Algemene Rekenkamer bij beleidsmatige, juridische en bestuurlijke aangelegenheden.

De juristen in ons team hebben een ruim en flexibel takenpakket. Naast bestuursadvisering werken we voor andere stafteams, zoals bijvoorbeeld team Inkoop, en de onderzoeksdirecties. We werken nauw samen en hebben naast gemeenschappelijke werkzaamheden eigen taken. Samen tekenen we voor de unieke, onafhankelijke positie van de Algemene Rekenkamer.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, dat onafhankelijk van regering en parlement onderzoekt of de Rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig int en besteedt. De taak en bevoegdheid om dit te doen zijn in de Grondwet en Comptabiliteitswet 2016 verankerd. We toetsen het beleid van de regering, maar onthouden ons van een politiek oordeel. We dragen feiten aan en doen aanbevelingen. Daarmee voeden we het parlementaire en publieke debat en dragen we bij aan onderbouwde meningsvorming. De Algemene Rekenkamer bestaat uit een stafdirectie en zes onderzoeksdirecties.

De cultuur bij de Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

ICT-medewerker

Algemene Rekenkamer
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directeur Financiële Service Organisatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Webredacteur Koninklijk Huis

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 27
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon