• Breda - Koninklijke Militaire Academie  -  route
  • WO bachelor
  • 38 uur
  • schaal 10
    €3.430 - €5.475 (bruto)
  • Administratief / secretarieel
  • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 1 dag
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 594249, Plaatsingsdatum: 22 juni 2024

De werkzaamheden:
Je ondersteunt de Chef Staf (CS) bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, door het organiseren van de bestuurlijke informatievoorziening, het inhoudelijk (laten) voorbereiden van interne vergaderingen, het waar nodig vervullen van een brugfunctie tussen CS, leidinggevenden en interne medewerkers, respectievelijk externe instanties, en het voorbereiden van werkbezoeken (in binnen- en buitenland).
Je adviseert de CS door het integreren van informatie, analyseren van (beleids)documenten, rapporten en gegevens. Daarnaast stel je gevraagd en ongevraagd advies op ten behoeve van de diverse beraden waarin de CS zitting heeft. Aan de hand van analyse of op basis van globale aanwijzingen van de CS stel je (advies)nota's en brieven op. En je plant werkzaamheden van de CS, in nauwe samenwerking met de managementassistente.
Je treedt op als secretaris voor interne overleggen, beheert en bewaakt de agenda en zorgt voor de verslaglegging van vergaderingen, het verspreiden van notulen en het bewaken van de voortgang en afdoening van gemaakte afspraken en genomen besluiten.
Je participeert in (deel)projecten door het leveren van input, het realiseren van (deel)projecten, het aansturen van projectmedewerkers of een projectteam en in voorkomend geval optreden als (deel)projectleider.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Staf van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De Nederlandse Defensie Academie verzorgt voor Defensie de officiersopleidingen, waarbij officieren -in de beroepscontext- wetenschappelijk worden opgeleid, fysiek en mentaal worden gevormd en getraind. Daarnaast verzorgt de NLDA de begeleiding op het gebied van leiderschapsontwikkeling en van taalvaardigheid voor zowel militair- als burgerpersoneel. Bovendien verricht de NLDA wetenschappelijk en militair historisch onderzoek voor Defensie en de samenleving.


De staf van de NLDA draagt zorg voor het verzamelen, verwerken en (middels adviezen) beschikbaar stellen van informatie om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor C-NLDA. De Staf NLDA wordt aangestuurd door de Chef Staf (CS) en bestaat uit de volgende secties: de Sectie Onderwijs en Vorming (SOV), de Sectie Veiligheid, Arbo, Milieu en Ondersteuning (VAMO), de Sectie Integratie en Plannen (SIP), de Bibliotheek en de Afdeling Multimedia."

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw M.E. van Geffen, P&O Adviseur 06 57364325

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon